Корисні поради
на всі випадки життя
Корисні поради » Любов і відносини » Що таке гуманістична психологія?

Що таке гуманістична психологія?

Додано: 18.11.15
Психологія – дуже цікава і дуже складна наука. Одним з її напрямків є гуманістична психологія. А що вона вивчає? І які її основні принципи?

Що це за наука?


Що таке гуманістична психологія? Це напрямок західної психології, яке особливо популярне в Америці і поки не вважається чітко організованою і визнаною теоретичною системою.
Що таке гуманістична психологія?

Головним його предметом є обличчястість, причому вона розглядається як ціла, складна і унікальна система, яка не є заданим і постійним механізмом, а набором відкритих можливостей, що залежать від самої людини. Основними представниками гуманістичної психології є Бьюдженталь, Роджерс, Маслоу, Олпорт, Фромм, Франкл, Бюлер, Мей, Шостром та інші

Предмети вивчення


Основні предмети вивчення гуманістичної психології:

 • Особистість: унікальна, неповторна, усвідомлює своє призначення у житті, а також постійно створює себе і вдосконалюється.

 • Фізіологічні, психологічні та соціальні потреби.

 • Творіння себе кожною людиною, саморозвиток, вдосконалення, прагнення до кращого.

 • Пошук себе, сенсу свого життя.

 • Деградація обличчястості та її етапи.

 • Усвідомлення себе в суспільстві.

 • Розуміння свого власного достоїнства.

 • Свобода кожної людини.

 • Проблеми міжобличчястісних відносин.

 • Питання відповідальності, її розуміння.

 • Формування світогляду, визначених поглядів, принципів.


 • Постулати


  Основи і принципи гуманістичної психології намагалися виділити різні психологи.
  Виділяються наступні методологічні положення:

 • Людина цілісний і повинен вивчатися як єдине ціле, а не набір функцій, здібностей і якостей.

 • Кожна обличчястість по-своєму унікальна, тому вивчення окремих випадків цілком виправдано. Але і статистичні узагальнення припустимі і потрібні.

 • Людина відкрита всьому світу, він переживає й оцінює світ, усвідомлює своє місце в ньому. Це і є головна реальність психології.

 • Життя кожної людини повинна розцінюватися і вивчатися як безперервний і єдиний процес становлення і розвитку обличчястості.

 • Потреби у саморозвитку та самореалізації є частиною людської природи.

 • В деякій мірі людина вільна від зовнішніх впливів. При виборі і прийнятті рішень він керується своїми цінностями, поглядами і принципами.

 • Людина – це активний, динамічний і творчий істота.


 • А Джеймс Бьюдженталь, який став першим президентом Асоціації гуманістичної психології, виділив наступні принципи:

 • Людина є цілісною істотою, яка перевершує суму всіх своїх складових. Тобто він просто не може бути розглянуто за допомогою дослідження його окремих функцій.

 • Людське буття розглядається в контексті міжособових відносин. Іншими словами, окремі функції людини не можуть розглядатися без урахування міжобличчястісного досвіду.

 • Людина пізнає себе. Він не може бути зрозумілий такою наукою як психологія, адже вона не враховує його багаторівневе і безперервне самосвідомість, а воно вкрай важливо.

 • У кожної людини завжди є вибір. Іншими словами, він не є лише спостерігачем процесу свого існування, а самостійно творить свою обличчястість і життя, враховуючи досвід.

 • Кожна обличчястість интенциальна, тобто націлена на майбутнє і, значить, має плани, цілі.


 • А Абрахам Маслоу звів гуманістичну психологію до розробки ієрархії людських потреб. І ось що він виділив (всі потреби перераховані за зменшенням ступеня важливості, тобто на початку списку найважливіші):

 • Природні фізіологічні потреби, до яких відносяться сон, угамування спраги і голоду, відпочинок.

 • Потреба в безпеці, яка охоплює прагнення до безпеки і порядку, самозбереження.

 • Потреби в приналежності, любові. Кожен має потребу в дружбі, сім'ї, другій половині.

 • Потреби в повазі, які охоплюють необхідність визнання, а також самоповаги.

 • Потреба в самоактуалізації, тобто необхідність пошуку та розвитку здібностей, їх вдосконалення.


 • Гуманістична психологія дозволить вивчити обличчястість та її місце в світі, тому знайомство з цим напрямком буде корисним для всіх.