http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку

Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку

Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку
Дитина прилучається до прекрасного з першим своїм поглядом на світ, постає у враження від предметів, які він відкриває для себе, у колисковій пісні, кожному блик материнських очей. З часом він починає виділяти серед них ті, які йому більше подобаються і не подобаються зовсім, а незабаром починає усвідомлювати, що є предмети і явища красиві, які привертають до себе смною енергією, і такі, що не хвилюють його.
Все це відбувається у дошкільному віці і є свідченням того, що психіка, розум дитини з ранньої пори може сприймати педагогічні впливи щодо виховання здатності відрізняти прекрасне від потворного і відповідно ставитися до них.
Головним завданням дошкільної педагогіки є стимулювання, спрямування, коригування естетичного розвитку дитини, пробудження у неї прагнення до прекрасного, до його створення.
Естетичне виховання є масштабною, складною справою, яка передбачає залучення дитини в контекст прекрасного як універсуму, в систему загальноцивілізаційних естетичних художніх цінностей, оскільки прекрасне є цілісним, єдиним у своїй загальності, втілює в собі естетичний, художній геній, який є однаково цінним для кожного народу.
Маючи загальнолюдську цінність, прекрасне втілює в собі особливості бачення його представниками конкретного етносу і народу. Направлення дитини на пізнання й усвідомлення цих особливостей є надзвичайно важливим завданням естетичного виховання. Саме у складному вимірі цілісності, єдності прекрасного, в різноманітті його національних вимірювань обличчястість знаходить місце для реалізації свого художнього потенціалу. І до цього теж необхідно поступово готувати дітей, починаючи з дошкільної пори. Вся ця проблематика конкретизується в завданнях естетичного виховання.
Естетичне сприймання дійсності спирається на чуттєвий аспект речей - їх колір, звук, форму, що зумовлює необхідність розвитку сенсорної культури дітей. Естетичне сприймання виникає лише при емоційному відношенні до того, що дитина сприймає.
Компонентами естетичного ставлення дитини до мистецтва є:Здатність до емоційного переживання.
Здатність до активного засвоєння художнього досвіду, самостійного навчання, пошукових дій.
Спеціальні художні й творчі здібності.Виховуючи у дітей уміння сприймати красу і емоційно відгукуватися на неї, педагог поступово підводить їх до розуміння, оцінки, формування естетичних уявлень і суджень. Формування елементарної естетичної свідомості у дошкільнят відбувається у процесі ознайомлення з еталонами правильного визначення прекрасного і потворного в житті і мистецтві.
Дітям допомагають опанувати і усвідомити сенсорні еталони, необхідні для формування емоційних оцінок (радості, смутку, горя, посму), знання про види і жанри мистецтва, особливості їх виражальних засобів, про діячів мистецтва (художників, музикантів), а також з'ясувати сутність естетичних оцінок (гарне, негарне, потворне, смішне).
Багатоаспектні завдання естетичного виховання можуть бути вирішені на основі розвитку таких важливих обличчястісних якостей, як ініціативність, креативність, здатність своєрідно сприймати світ.
of your page -->

Популярні поради

загрузка...