http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку

Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку

Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку
Дитина прилучається до прекрасного з першим своїм поглядом на світ, постає у враження від предметів, які він відкриває для себе, у колисковій пісні, кожному блик материнських очей. З часом він починає виділяти серед них ті, які йому більше подобаються і не подобаються зовсім, а незабаром починає усвідомлювати, що є предмети і явища красиві, які привертають до себе смною енергією, і такі, що не хвилюють його.
Все це відбувається у дошкільному віці і є свідченням того, що психіка, розум дитини з ранньої пори може сприймати педагогічні впливи щодо виховання здатності відрізняти прекрасне від потворного і відповідно ставитися до них.
Головним завданням дошкільної педагогіки є стимулювання, спрямування, коригування естетичного розвитку дитини, пробудження у неї прагнення до прекрасного, до його створення.
Естетичне виховання є масштабною, складною справою, яка передбачає залучення дитини в контекст прекрасного як універсуму, в систему загальноцивілізаційних естетичних художніх цінностей, оскільки прекрасне є цілісним, єдиним у своїй загальності, втілює в собі естетичний, художній геній, який є однаково цінним для кожного народу.
Маючи загальнолюдську цінність, прекрасне втілює в собі особливості бачення його представниками конкретного етносу і народу. Направлення дитини на пізнання й усвідомлення цих особливостей є надзвичайно важливим завданням естетичного виховання. Саме у складному вимірі цілісності, єдності прекрасного, в різноманітті його національних вимірювань обличчястість знаходить місце для реалізації свого художнього потенціалу. І до цього теж необхідно поступово готувати дітей, починаючи з дошкільної пори. Вся ця проблематика конкретизується в завданнях естетичного виховання.
Естетичне сприймання дійсності спирається на чуттєвий аспект речей - їх колір, звук, форму, що зумовлює необхідність розвитку сенсорної культури дітей. Естетичне сприймання виникає лише при емоційному відношенні до того, що дитина сприймає.
Компонентами естетичного ставлення дитини до мистецтва є:Здатність до емоційного переживання.
Здатність до активного засвоєння художнього досвіду, самостійного навчання, пошукових дій.
Спеціальні художні й творчі здібності.Виховуючи у дітей уміння сприймати красу і емоційно відгукуватися на неї, педагог поступово підводить їх до розуміння, оцінки, формування естетичних уявлень і суджень. Формування елементарної естетичної свідомості у дошкільнят відбувається у процесі ознайомлення з еталонами правильного визначення прекрасного і потворного в житті і мистецтві.
Дітям допомагають опанувати і усвідомити сенсорні еталони, необхідні для формування емоційних оцінок (радості, смутку, горя, посму), знання про види і жанри мистецтва, особливості їх виражальних засобів, про діячів мистецтва (художників, музикантів), а також з'ясувати сутність естетичних оцінок (гарне, негарне, потворне, смішне).
Багатоаспектні завдання естетичного виховання можуть бути вирішені на основі розвитку таких важливих обличчястісних якостей, як ініціативність, креативність, здатність своєрідно сприймати світ.