http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Короткі вікові та індивідуальні особливості дітей

Короткі вікові та індивідуальні особливості дітей

Короткі вікові та інсмідуальні особливості дітей
Виховання дітей дошкільного віку ґрунтується на загальних особливостях. Головними напрямами виховання є:фізичний розвиток дитини
охорона і зміцнення її здоров'я
розвиток діяльності, пізнавальної активності
формування різних видів мислення, пам'яті, уяви
вироблення моральної спрямованості обличчястості
навчання спілкуванню і стосунків з людьми
формування готовності до систематичного шкільного навчанняВ ранньому і дошкільному періодах життя виховання справляє великий розвиваючий вплив за умови максимального використання активності дитини, залучення до діяльності, яка найповніше відображає її інтереси, ставлення до навколишнього світу.
Для дитини 1 року життя особливо важливе спілкування з дорослими, яке спонукає її звертати увагу на предмети, оволодівати першими звуками і словами, забезпечує психологічний комфорт. Маля починає орієнтуватися у навколишньому середовищі, в нього розвиваються основи наочно-дієвого мислення. На цьому етапі важливо забезпечити різноманітне спілкування з дитиною.
В ранньому віці (1-3 роки) розвиваються мовлення, ходьба, з'являються перші уявлення про зв'язки в навколишньому світі. Граючись із предметами, дитина вивчає їх властивості, вчиться їх використовувати. У цей період першочерговим є розвиток предметно-маніпулятивної діяльності, через яку дитина пізнає світ, розвиває свідомість і самосвідомість.
Дошкільний вік (3-6 років) пов'язаний з домінуванням ігрової діяльності. На нього припадають головні досягнення дитини у пізнавальному (формуються уявлення про зв'язки різних сфер дійсності, образне і початок логічного мислення, сенсорні та інтелектуальні здібності), емоційно-вольовому розвитку (окреслюються прийоми саморегуляції, самостійність поведінки, розвиваються усвідомлена дисциплінованість, ініціативність дій, здатність до спілкування, формуються почуття обов'язку, відповідальності тощо).
На межі 6-7 років життя формуються передумови для успішного переходу до шкільного навчання. Виховання дитини дошкільного віку має орієнтуватися на особливості її розвитку в молодшому віці. У вихованні молодших дошкільників важливо створити сприятливі умови для розширення кола предметів і явищ, які будуть допомагати в ознайомленні з ними, для розвитку спілкування з дорослими і однолітками. Це особливо актуально перед вступом дитини в дошкільний заклад, полегшує її адаптацію в ньому.
У вихованні дітей необхідно розвивати дослідження, експериментування, самостійний пошук відповідей на різноманітні питання, цілеспрямованість поведінки і діяльності, заохочувати довірчі відносини і вчити усвідомлювати свою роль у спілкуванні.
Старших дошкільників ознайомлюють з моральними цінностями: вчать правильно поводитися, спрямовують їхню творчу активність, інтереси до різних видів діяльності, які у цей період набувають значного розвитку.
На 6-7-му роках життя слід виховувати психологічну готовність до навчання у школі, розвивати навички вільного спілкування. Загальні вікові особливості розвитку по-різному реалізуються в кожної дитини. Педагогіку, яка не орієнтується на інсмідуальний темп розвитку дитини, інсмідуально-психологічні відмінності дітей, називають «бездітною». Інсмідуально-психологічні відмінності - стійкі особливості психічних процесів, за якими люди відрізняються один від одного.