http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Розвиток розумових здібностей у дітей

Розвиток розумових здібностей у дітей

Розвиток розумових здібностей у дітей
Різні інсміди неоднаково оволодівають знаннями, набувають навички і вміння - це залежить від здібностей. Здібності - психічні особливості людини, які створюють передумови для успішного оволодіння певним видом діяльності.
Природною основою здібностей інсміда є задатки. Формою прояву здібностей є обдарованість (високий рівень загальних і спеціальних здібностей, які є передумовою творчих досягнень) і талант (поєднання особливих здібностей, завдяки яким людина створює значущі, новаторські продукти діяльності).
У старших класах проявляються такі якості розумової діяльності дитини:Допитливість.
Здатність до пошуку різних способів вирішення. Вона є джерелом активності дитини, прагнення глибоко і різнобічно пізнати світ. Породжує і забезпечує функціонування пізнавального інтересу, який є емоційно забарвленим виявом потреб людини. Застерігає від «гри у допитливість», спонукає педагогів і батьків до створення сприятливих умов для розвитку дитини.
Критичність - здатність до об'єктивної оцінки фактів, явищ та аналізу результатів діяльності.
Кмітливість - швидкість розумової реакції.
Вдумливість - глибина і зосередженість розумової діяльності.Для розвитку пізнавальних інтересів і пізнавальної активності необхідно формувати багатий і різноманітний сенсорний досвід дітей, послідовно розвивати основні види мислення, ігрову та інші види діяльності (спілкування, продуктивну, навчальну), розширювати і поглиблювати знання, удосконалювати загальні та спеціальні навички розумової діяльності (обстеження предметів, спостереження за явищами навколишньої дійсності, виділення істотних ознак предметів і явищ, порівняння та узагальнення тощо).
Вже у дошкільному віці потрібно навчати дитину самостійного пошуку знань, що сприяє формуванню вміння ефективно пізнавати дійсність. Дуже сприятливим середовищем для розвитку пізнання і активності є природа. Ефективне розумове виховання залежить від того, наскільки вмілим і цілеспрямованим є педагогічне керівництво процесом розумового розвитку, від педагогічних вмінь, обличчястого прикладу і налаштованості педагога постійно працювати над збагаченням розуму дитини.