http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Формування мислення, пам'яті, уяви у дитини

Формування мислення, пам'яті, уяви у дитини

Формування мислення, пам'яті, уяви у дитини
Передавання дітям знань передбачає формування в них певних способів сприймання (вміння спостерігати, розглядати і обстежувати предмети тощо), розвиток процесів (мовлення, мислення, уяви, пам'яті, уваги).
У процесі розвитку чуттєвих способів пізнання розумові операції спершу відбуваються на сенсорному (чуттєвому) рівні. Знання, отримані на основі цих способів пізнання, постають як уявлення. З розширенням кола уявлень, з узагальненням знань розвиваються складні розумові дії (порівняння, класифікація), які розгортаються на основі не лише чуттєвого, а й раціонального пізнання. Ці процеси пов'язані, насамперед, з розвитком мовлення (поповненням і активізацією словника, виховання звукової культури), зв'язного мовлення (мова, для якої характерна змістовна і граматичний зв'язок слів, словосполучень, речень) як важливими напрямами розумового виховання.
Адже слово є основним засобом пізнання навколишнього світу. Мовлення за допомогою сформульованої на словах завдання, направляє дитину на пошуки способів її вирішення, відображає зміст конкретних образів-уявлень, є інструментом узагальнення, аналізу, порівняння, формує судження і умовиводи. З розвитком сенсорики (чуттєвої сфери) відбувається перехід до логічного мислення, дитина набуває загальних вистави, які будуть основою розвитку її пізнавальної активності.
Мислення - відображення дійсності у вигляді її аналізу й синтезу, пов'язаний з мовленням психічний процес пошуків та відкриттів нового. У школяра формуються і вдосконалюються головні розумові дії:аналіз (розкладання цілого на його складові)
синтез (об'єднання)
порівняння (встановлення подібних і відмінних ознак об'єктів)
узагальнення (перехід до загального)
класифікація (розподіл предметів за певними ознаками) та інВажливе значення для розумового розвитку дитини має розвиток уваги. Увага - спрямованість і зосередженість обличчястості, передбачає підвищення сенсорної, розумової активності інсміда. На основі уваги розвивається уважність і спостережливість дитини. Психологічні дослідження свідчать, що в дошкільному віці за допомогою слова можна привернути увагу дитини до будь-яких предметів, діяльності, навчити зусиллями волі концентрувати увагу на виконанні конкретних завдань.
Результати розумових операцій дитини не зникають безслідно. Вони фіксуються, зберігаються, відтворюються в корі мозку залежно від життєвих ситуацій, потреб. Це означає, що пам'ять є особливою формою психічного життя людини, аналітико-синтетичної діяльності.
Пам'ять - процеси фіксації (запам'ятовування), зберігання, відтворення, забування інсмідом його попереднього досвіду. Від того, як в дошкільні роки буде розвинена пам'ять дитини, залежить, якого масштабу досягне її обсяг, наскільки ефективним буде довільне запам'ятовування (підпорядкована певній меті цілеспрямована розумова діяльність по закріпленню нового матеріалу), в значній мірі буде залежати подальша розумова діяльність.
У процесі набуття досвіду, формування мислення відбувається розвиток уяви. Уява - процес створення людиною образів об'єктів на основі попереднього досвіду. У психічному житті дитини уява важливо, оскільки в цьому віці воно особливо рухливе. При правильному розумовому вихованні уяву не відволікає свідомість від дійсності, а допомагає процесу її пізнання. Досвідчений педагог, дбаючи про розвиток уяви, намагається створювати дітям основу для яскравих вражень, виховувати здатність і прагнення до творчих задумів і їх реалізації.