http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка

ЛОМ - це технології цього

В даний час дуже велике поширення отримали комп'ютерні мережі. З їх допомогою користувачі можуть працювати з одними і тими ж ресурсами, програмами, даними, не відходячи від власного робочого місця.

Що таке ЛОМ?

Найпоширеніший вид мереж – локальні обчислювальні мережі.

ЛОМ - це технології цього

ЛОМ – це комп'ютерна мережа, що зв'язує локальні машини користувачів, які знаходяться на деякій відстані один від одного. Хоча радіус дії такої мережі досягає декількох кілометрів, вона зазвичай використовується для зв'язку комп'ютерів на невеликій відстані. Як правило, це робочі машини одного підприємства або домашні персональні комп'ютери.
Конфігурація ЛВС

По конфігурації можна відзначити локальні мережі з серверним управлінням і без такого (рівноправні).

ЛОМ - це технології цього

Рівноправні локальні мережі

В таких мережах всі комп'ютери схожі за технічними характеристиками. Однорангова ЛОМ – це локальна мережа, в якій кожна робоча станція може виконувати всі доступні функції як клієнта, так і сервера. Для ефективного розподілу навантаження в такий ЛОМ кількість учасників комп'ютерів не може бути більше 10. В іншому випадку страждає швидкодію всієї мережі.

Мережі з серверним управлінням (багаторівневі)

У таких ЛВС один з комп'ютерів відрізняється кращою продуктивністю, об'ємом пам'яті і іншими показниками. Такий ПК призначається сервером. Сервери в ЛОМ – це комп'ютери з високою продуктивністю і великим об'ємом пам'яті в порівнянні з користувацькими локальними машинами. Саме він забезпечує взаємодію інших комп'ютерів мережі, зберігає спільні файли та організовує доступ до них, передає дані клієнту у вигляді інформації для обробки або кінцевого результату. ЛВС, в яких сервер використовується лише для розміщення загальних даних, називаються мережами з виділеним файловим сервером. Поряд з такими системами існують ЛОМ, у яких на сервері здійснюється також і обробка інформації, а клієнт отримує лише результат. Це так звані клієнт-серверні системи.
Топологія ЛОМ

Всі комп'ютери в мережі на фізичному рівні з'єднані між собою. Топологія ЛОМ – це спосіб з'єднання локальних машин. Зараз в локальних мережах використовуються такі спобличчя з'єднання, як шина, зірка і кільце.

Шинна топологія

В ЛОМ, монтаж якої планується згідно цієї топології, при складанні використовують єдиний кабель, до якого приєднуються локальні комп'ютери користувачів. Таким чином, інформація від однієї машини проходить через всі інші. Робоча станція, якій адресовано дані, відбирає потрібну інформацію із загального потоку.

ЛОМ - це технології цього

Переваги шинної топології ЛОМ:

 • збій у роботі одного з локальних комп'ютерів не впливає на роботу інших машин та мережі в цілому;
 • щодо проста настройка і проектування ЛВС;
 • порівняно невелика вартість витратних матеріалів (при малому радіусі дії, наприклад, у межах однієї організації).

Недоліки топології:

 • пошкодження кабелю блокує роботу мережі в цілому;
 • обмежений радіус дії і невелика кількість користувачів;
 • порівняно невелику швидкодію (в залежності від кількості комп'ютерів в мережі).

Топологія «зірка»

Топологія такого виду передбачає взаємодію локальних комп'ютерів через мережеве обладнання (концентратор або хаб), яке забезпечує паралельне з'єднання робочих машин. Кожна станція з'єднана з центральним пристроєм через мережеву карту окремим кабелем. Як і в попередньому вигляді топології, вихідні дані доступні для всіх комп'ютерів мережі і приймаються тільки користувачем, для якого вони призначені.

ЛОМ - це технології цього


Переваги топології:

 • легкість організації нового робочого місця;
 • висока продуктивність;
 • швидкий пошук несправностей або обриву кабелю;
 • на роботу мережі не впливають несправності окремих локальних машин.

Недоліки топології:

 • вихід з ладу центрального пристрою припиняє роботу всієї мережі;
 • кількість користувачів обмежена кількістю портів центрального пристрою;
 • неекономічність у витраті кабелю;
 • витрати на придбання концентратора (або іншого мережевого обладнання).

Топологія «кільце»

ЛОМ, монтаж якої здійснюється згідно з правилами цього виду топології, складаються з послідовно з'єднаних між собою робочих машин, утворюють кільце. Дані в такому випадку проходять від одного комп'ютера до іншого і зупиняються на тому, яким вони адресовані.

ЛОМ - це технології цього

Переваги топології «кільце»:

 • відсутні витрати на мережеве устаткування (концентратор, маршрутизатор);
 • можливість передачі інформації декількома комп'ютерами одночасно.

Недоліки топології:

 • швидкодія всієї мережі залежить від швидкодії кожного комп'ютера;
 • при розриві кабеля або виході з ладу одного комп'ютера блокується працездатність всієї мережі;
 • складність налаштування і конфігурування;
 • організація нового робочого місця на час паралізує роботу ЛОМ.

Топологія «кільце» практично не застосовується на практиці, загальної ненадійності, але піддається різним модифікаціям.

В даний час практично жодна організація не обходиться без ЛОМ. Більш поширені мережі топології «зірка» з-за їх надійності та стійкості до збоїв. ЛОМ топології «кільце», навпаки, не відповідають сучасним показниками працездатності і безпеки. Однак ЛВС в цілому міцно увійшли в наше життя і сприяють ефективності будь-якого підприємства.