http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка

Як написати наукову статтю?

Як написати наукову статтю?
Зараз наукові статті пишуть не тільки вчені, аспіранти, а й студенти і навіть школярі. Науковий рух розвивається, до досліджень залучають учнів шкіл: вони із задоволенням вивчають складні матеріали, збирають джерела, вносять власні оригінальні ідеї. При написанні наукової статті необхідно дотримуватися чіткого плану, дотримуватися рекомендацій. Часто виникають труднощі, пов'язані з так званими «підводними каменями». Важливо знати деякі нюанси, щоб написати наукову статтю, яка буде опублікована, затребувана і помічена дослідниками і колегами автора. Робота повинна бути цікавою, містити в собі оригінальну ідею, спостереження, висновки, мати чітку структуру і гарну теоретичну базу. Така стаття обов'язково викличе науковий інтерес, принесе користь читачам і автору.
Як написати хорошу наукову статтю? Кілька порад
Щоб правильно написати наукову статтю, необхідно пам'ятати про основні засади її створення.
Грамотна наукова стаття повинна бути корисна людям, тому орієнтуйте її на конкретну цільову аудиторію. Якщо ваші дані потрібні вузькому колу фахівців, позначте це у вступній частині.
Слідкуйте за змістом: наукова стаття не повинна виглядати як набір витягів з різних досліджень з вашими висновками в кінці роботи. Стаття - це повністю ваше дослідження, в якому ви тільки спираєтесь на теоретичну базу.
Уникайте іншої крайності - не пишіть текст, що нагадує публіцистичну статтю або есе. Наукова стаття обов'язково спирається на фундаментальні дослідження, базується на вже відомих досягнення, розкриваючи при цьому нові факти, спостереження. Вам обов'язково знадобиться послатися на дані статистики, праці інших вчених. Якщо ж ви тільки викладаєте власну думку щодо проблеми, свої спостереження, нехай і цінні, але не спираєтесь на теоретичну основу, стаття перестане бути науковою.
Приділіть особливу увагу стилю викладу. Часто молоді вчені прагнуть продемонструвати свої пізнання, проявити максимум академічності. В результаті тексти стають занадто наукоподібними, важкими для сприйняття. Тоді навіть колеги, що працюють в суміжних областях, можуть не зрозуміти частину використовуваних складних термінів, іноземних слів. Швидше за все, таку статтю рідко будуть дочитувати до кінця. Застосовуйте терміни і складні найменування по мірі необхідності, пояснюйте значення в науці нових слів.
Розкриваючи проблему вашої статті, обов'язково коротко висвітліть розвиток наукової думки з даного питання. Навіть якщо поставлена вами проблема абсолютно ексклюзивна, її все одно можна, так чи інакше, пов'язати з конкретною областю, напрямком науки.
Дотримуйтеся чіткої логічної структури, створюючи текст роботи. У науковій статті повинна простежуватися добре збалансована композиція, весь текст вибудовується грамотно: зміст виражається у відповідній формі.
Подумайте, наскільки планований обсяг тексту відповідає змісту, який ви припускаєте викласти. Не намагайтеся «обійняти неосяжне». Найкращий варіант - коли в науковій статті висвітлюється певний аспект проблеми, а тема досить звужена. Тоді ви будете мати можливість привести всі деталі, розглянути нюанси і тонкощі, досліджувати проблему докладно і вичерпно, повністю розкрити тему, не залишивши прогалин.
Написання наукової статті, її структура, нюанси у викладі змісту і оформлення повинні відповідати тому виданню, в якому ви збираєтеся опублікувати вашу роботу. Якщо текст створюється для конкурсу або конференції, вам також необхідно ретельно вивчити всі вимоги до оформлення, об'єму матеріалу, ознайомитися з колом передбачуваних тим. Постарайтеся заздалегідь визначитися, в який журнал або збірник наукових праць ви будете відправляти вашу статтю. Найчастіше сильно відрізняються побажання щодо обсягу, направлення матеріалів. Краще вибрати декілька найбільш підходящих видань, можна створити два-три варіанти статті, трохи змінивши її.
У процесі написання наукової стаття для конкретних видань, обов'язково співвідносьте матеріал з цільовою аудиторією, вимог редакції, так званим «форматом». Ваші посилання, пояснення, коментарі, основна проблема статті повинні бути доречними і зрозумілі читачам, адаптовані для їх рівня підготовленості, обізнаності в висвітлюваних питаннях. Наприклад, при необхідності можна розкривати складні терміни, давати розгорнуті пояснення.
Діліть текст на розділи, абзаци - так він буде набагато краще сприйматися.
Слідкуйте за відповідністю заголовку, теми і змісту, не відходьте від розглянутого питання в сторону.
Постарайтеся логічно підвести виклад матеріалу до остаточних висновків, грамотно і чітко викласти їх. Саме висновки містять основну наукову цінність статті, а спостереження, аргументи і докази підкріплюють їх.
Пишемо наукову статтю. Алгоритм
Дотримуючи заданий алгоритм, можна правильно написати наукову статтю, цікаву, корисну і логічну.
 1. Сформулюйте проблему, питання, який ви будете розглядати в статті.
  Якщо у вас вже є матеріали, тексти, ви працювали з даної проблеми раніше, ретельно вивчіть всі свої чернетки, перечитайте минулі публікації.
  Подумайте, що ви можете сказати нового по цій темі, як це максимально логічно оформити.
  Знову зверніться до наукових джерел. Обов'язково відвідайте наукові бібліотеки. Зверніть увагу на нові матеріали. Бажано, щоб у науковій статті були присутні посилання на роботи, опубліковані протягом останнього року. Шукайте матеріали не тільки в окремих наукових книгах, але і в періодичній пресі: журналах, збірниках. Багато оригінальних матеріалів містять збірники конференцій.
  Також ви можете послатися на власні статті, опубліковані раніше.
  У тому випадку, якщо ви починаєте писати наукову статтю «з нуля» і бажаєте визначити конкретну тему в конкретній області, почніть з вивчення джерел в заданому напрямку. Окресліть для початку коло питань, а потім виберіть декілька, найбільш актуальних і перспективних. Остаточно формулюйте ту проблему, з якою ви можете внести свої власні ідеї, викласти цікаві спостереження.
  Потім приступайте до складання плану статті. Він повинен бути логічним і продуманим. План наукової статті включає в себе:
  вступну частину:
  основну частину - в ній бажано виділити підрозділи;
  заключну частину, яка містить висновки;
  посилання;
  список використаної літератури.
  Також при публікації зазвичай потрібно написати анотацію, що складається приблизно з 5-10 речень, що і ключові слова.
  Визначте методи дослідження. Вони повинні відповідати напрямку роботи, теми, відповідати всім сучасним вимогам.
  Напишіть чорновий варіант статті, викладіть в ньому основний зміст, аргументи і докази, розгляньте розвиток наукової думки і приведіть все власні спостереження, висновки.
  Після написання основної частини приступайте до складання вступу і висновку. Вступ має містити:
  короткі загальні відомості
  вашу критичну оцінку наявних робіт з проблеми;
  причини дослідження;
  суть вашої наукової гіпотези;
  актуальність теми;
  план статті.
  Перечитайте ще раз всі матеріали, вступ і основну частину. Напишіть висновок, відобразіть в ньому всі ваші основні висновки по темі. Вони повинні повністю слідувати зі змісту статті - не вносьте нову інформацію, якої не було в основній частині. Уникайте переказу положень статті, у висновку потрібно узагальнити матеріал.
  Ще раз повністю перевірте ваш текст. Зверніть увагу на достовірність фактів, логічність викладу, послідовність, зв'язок теми і висновків. Тепер можна приступати до оформлення наукової статті. В процесі роботи точно дотримуйтесь інструкцій, вимог видання, умовами конкурсу. Для наукової статті дуже важливо грамотне оформлення.
  Враховуйте рекомендації, працюйте за чітким алгоритмом, вивчайте достатню кількість джерел і робіть власні спостереження, дотримуйтесь вимог при оформленні тексту - тоді ваша наукова стаття буде грамотною і корисною.