http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка

Як написати рецензію?

Як написати рецензію?
Рецензія містить у собі аналіз роботи, лаконічний і критичний. Рецензії пишуть керівники підрозділів, вони обов'язково оформляються у процесі перевірки дипломної роботи студента. Зараз вміти правильно написати рецензію повинні і учні середньої школи, оскільки така робота повсюдно практикується. Рецензування книг, які вивчаються в рамках уроків літератури, позакласного читання, розвиває здатність узагальнювати, аналізувати, виділяти головне, давати власну обґрунтовану оцінку і висловлювати обличчясту думку. Щоб написати гарну рецензію в традиціях жанру, в короткій і логічній формі висвітлити всі ключові моменти розглянутого тексту, необхідно пам'ятати ряд корисних рад і працювати по заданому алгоритму.
Як написати грамотну рецензію? Нюанси і корисні рекомендації
У школі вам можуть запропонувати написати рецензію на фільм, музичну композицію або книгу. Найчастіше прийнято розглядати твори класичної літератури, які вивчаються в школі. Це допомагає краще вникнути в тему, ідею, побачити зв'язок образів, риси персонажів. Іноді дається вільний завдання: створити рецензію на твір, за бажанням учня.
 1. В першу чергу зверніть увагу на тему вашої рецензії. Якщо ви самостійно обираєте текст для рецензування, бажано зупинитися на тому, що вам дійсно цікаво і добре знайоме. Кращий варіант - розглянути невеликий твір, наприклад, повість або розповідь. Саме такий текст ви зможете досліджувати максимально докладно, але не перевищуючи заданий обсяг, лаконічно і послідовно. У процесі рецензування великих текстів буває досить складно правильно вибудувати композицію рецензії, зробити аналіз логічним і повним, тому з такої роботи починати важче. Потім, коли ви оволодієте навичками рецензування, вам буде корисно спробувати написати рецензію і на твір великого обсягу. Коли вам конкретний текст, який необхідно перевірити, ретельно вивчіть його, прочитайте уважно, нічого не втрачаючи.
  Пам'ятайте, що рецензія - це не переказ тексту. Ви можете цитувати твір, коротко висвітлювати сюжетні лінії, події, образи героїв, але все це потрібно тільки для підтвердження висновків, аргументації оцінок. Вам треба висловити обличчясту думку, аргументувати свою позицію, наводячи конкретні приклади з тексту.
  Перед написанням рецензії прочитайте аналізований текст. Виділіть в ньому головне, зверніть увагу на розвиток сюжету, систему персонажів, їх зв'язок, стиль автора, авторську позицію, вираження основної ідеї. Всі спостереження записуйте в чернетку по пунктах, тезово.
  При аналізі художнього твору необхідно окремо виписати засоби виразності, зазначити їх роль у тексті, смислове навантаження, характер використання, значення для розкриття ідеї.
  Рецензент повинен виділити основні переваги та недоліки тексту. Спочатку слід детально розглянути всі позитивні риси твору, відзначити особливості стилю, значення тексту для літератури в цілому. Визначте, до якого літературного напрямку належить твір, напишіть про його внесок у нього, позначте місце твору в доробку автора, його значення для розуміння авторської позиції в цілому, його світогляду і світосприйняття.
  В процесі написання рецензії на класичний твір вам також доведеться сказати і про недоліки. Постарайтеся знайти якісь неузгодженості, недостатньо виписаний образ героя, стильова невідповідність, можливо, нечітко або не дуже логічно вибудувана сюжетна лінія, змальована сцена.
  Говорячи про недоліки, пам'ятайте, що рецензія повинна бути коректною. Всі формулювання в хорошому аналізі академични, делікатні. Їх варто випереджати наступними словами: «на мою думку», «на наш погляд», «викликає сумнів».
  Важливо правильно виділити основну тезу і головні переваги твори. Не варто перераховувати абсолютно всі позитивні якості тексту, перетворювати рецензію в дослідницьку роботу, аналіз. Завдання рецензента - позначити ключові моменти.
  Обов'язково напишіть про актуальність твору. Якщо пов'язати його з сучасністю не вдається, можна обмежитися висновками про роль творчості автора, літературному напрямку.
  Кожне положення вашої рецензії має бути чітко аргументовано. Наводьте приклади, факти, цитати, встановлюйте зв'язки і вибудовуйте логічні ланцюжки.
  У рецензії ви цілком можете скористатися прийомом порівняння, проводячи паралель з іншим твором. Зрозуміло, для цього необхідно мати певний кругозір, приводити доречне порівняння, яке дійсно допоможе поглянути на текст по-новому, більш об'єктивно оцінити його. Аналіз повинен виглядати природно. Однак, якщо ви зможете грамотно застосувати цей прийом, це стане додатковим плюсом вашої роботи. Зараз практикуються такі порівняння:
  текст порівнюється з іншим твором цього ж автора;
  проводиться паралель між двома творами різних авторів, що працюють в одному жанрі або в один час;
  порівнюються твори, написані на одну тему;
  відсилка робиться до твору з схожою ідеєю;
  твір літератури порівнюють з музичними творами, екранізаціями, театральними постановками.
  Порівняння не варто проводити протягом всієї рецензії, але вдала паралель обов'язково збагатить ваш аналіз, ви зумієте зробити оригінальні, несподівані висновки, аргументувати обличчясту точку зору.
  Як написати рецензію?

  Щоб правильно написати рецензію, варто дотримуватися певного стилю. Аналіз дається в суворій публіцистичному стилі, стриманому і лаконічному. Уникайте занадто складних, перевантажених синтаксичних конструкцій, пасажів, емоційних висловлювань та різких оцінок. Звичайно, зараз можна побачити досить багато рецензій, написаних у вільній формі, але ваше завдання - створити класичний традиційний текст, в якому об'єктивність змісту підкреслюється суворим виразом, формою.
  Не використовуйте готові рецензії при написанні своєї. Вам вони не тільки не допоможуть, але і напевно завадять висловити обличчясту думку, дати обґрунтовану оцінку. У процесі створення рецензії ви навчитеся аналізувати текст, виділяти в ньому головне, робити узагальнення, знаходити переваги і недоліки.
  До рецензії на художній твір, статтю тощо бажано придумати оригінальний заголовок, який повинен привернути увагу читача. У ньому зазвичай відображають основну думку тексту, висвітлену проблему. Його можна оформити не тільки традиційно, але і у вигляді риторичного питання, пропозиції з недомовленістю, опущеним головним членом.
  Пам'ятайте про необхідному обсязі. Зазвичай рецензія займає не більше 1-2 аркушів. Це стислий аналіз, що позначає актуальність, переваги, недоліки, дає загальну оцінку з необхідною аргументацією.
  Рецензія на дипломні роботи, наукові статті пишеться за традиційною схемою:
  вказується назва роботи, ПІБ автора;
  позначається тема роботи, джерело практики;
  йдеться про актуальності, наукової новизни;
  формулюється основна теза роботи;
  дається її короткий зміст, висвітлюється принцип побудови, композиція, поділ на глави, параграфи;
  виділяються достоїнства і недоліки;
  дається загальна оцінка роботи;
  робляться підсумкові висновки з думкою рецензента про оцінку, на яку заслуговує дана робота.
  Постарайтеся зробити вашу рецензію максимально змістовною, об'єктивною, лаконічною і аргументованою. Чітко позначте вашу думку і доведіть його обґрунтованість.
  Пишемо рецензію правильно. Алгоритм
  Як написати рецензію?Важливо добре знати аналізований твір, орієнтуватися в тонкощах рецензування, пам'ятати поради і діяти у відповідності з алгоритмом.
  1. Ретельно вивчите текст, уважно прочитайте його.
   Виділіть ключові моменти.
   Зверніть увагу на стиль, авторську позицію.
   Проаналізуйте побудова сюжету, композиції, систему персонажів.
   Виділіть основні переваги та недоліки.
   Визначте актуальність, значення твору в літературі, науці, творчості автора, конкретному напрямку.
   Зробіть висновки.
   Постійно аргументуйте, обосновивайте свої оцінки.
   Ретельно перевірте чорновий варіант: він повинен бути лаконічним, логічним. Виправте помилки, приберіть зайве, щоб текст став більш змістовним.
   Грамотно оформіть чистовий варіант, вказавши назву рецензованої роботи, її автора.
   Оцініть, наскільки об'єктивна ваша рецензія, при необхідності внесіть зміни. Пишіть текст старанно, вникайте в особливості аналізованої роботи, пам'ятайте рекомендації.