http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Соціальний інститут: ознаки. Приклади соціальних інститутів

Соціальний інститут: ознаки. Приклади соціальних інститутів

Один з факторів, що характеризують суспільство в цілому - сукупність соціальних інститутів. Їх розташування немов на поверхні, що робить їх особливо вдалими об'єктами для спостереження і управління. У свою чергу, складна організована система зі своїми нормами і правилами і є соціальний інститут. Ознаки його різні, але класифіковані, і саме вони підлягають розгляду в даній статті.
Соціальний інститут: ознаки. Приклади соціальних інститутів

Поняття соціального інституту

Соціальний інститут - це одна з форм організації суспільної діяльності. Вперше це поняття було застосоване Р. Спенсером. На думку вченого, все різноманіття соціальних інститутів створює так званий каркас суспільства. Поділ на форми, говорив Спенсер, виробляється під впливом диференціації соціуму. Все суспільство він ділив на три основних інституту, серед яких:


 • репродуктивний;
 • розподільний;
 • регулюючий.
 • Думка Е. Дюркгейма

  Е. Дюркгейм був переконаний, що людина як обличчястість може реалізувати себе тільки за допомогою соціальних інститутів. Вони ж покликані налагоджувати відповідальність між межинституциональними формами та потребами соціуму.
  Соціальний інститут: ознаки. Приклади соціальних інститутів

  Карл Маркс

  Автор знаменитого "Капіталу" оцінював соціальні інститути з точки зору виробничих відносин. На його думку, соціальний інститут, ознаки якого присутні і при поділі праці, і в явищі приватної власності, сформувався саме під їх впливом.

  Термінологія

  Термін "соціальний інститут" походить від латинського слова "institution", що означає "організація" або "порядок". До цього визначення, в принципі, зводяться всі риси соціального інституту.


  Дефініція включає в себе форму форму закріплення і здійснення спеціалізованої діяльності. Призначення соціальних інститутів - забезпечити стабільність функціонування комунікацій всередині суспільства. Прийнятне також таке стисле визначення терміни: організована і злагоджена форма суспільних відносин, цілеспрямована на задоволення потреб, значущих для суспільства.
  Соціальний інститут: ознаки. Приклади соціальних інститутів
  Неважко помітити, що всі з наведених дефініцій (включаючи зазначені вище думки вчених) ґрунтуються на "трьох китах":
 • товариство;
 • організація;
 • потреби.
 • Але це ще не повноцінні риси соціального інституту, швидше, опорні моменти, які слід враховувати.

  Умови інституціоналізації

  Процес інституціоналізації - це становлення соціального інституту. Воно відбувається при наступних умовах:
 • соціальна потреба як фактор, який буде задовольняти майбутній інститут;
 • соціальні зв'язки, тобто взаємодію людей і спільнот, в результаті яких формуються соціальні інститути;
 • доцільна система цінностей і правил;
 • матеріальні і організаційні, трудові та фінансові ресурси.
 • Етапи інституціоналізації

  Процес становлення соціального інституту проходить певні етапи:
 • виникнення і усвідомлення потреби в інституті;
 • вироблення норм суспільної поведінки в рамках майбутнього інституту;
 • створення своєї символіки, тобто системи знаків, яка буде вказувати на створюваний соціальний інститут;
 • формування, розвиток і визначення системи ролей та статусів;
 • створення матеріальної основи інституту;
 • інтегрування інституту у вже наявну соціальну систему.
 • Структурні ознаки соціального інституту

  Ознаки поняття "соціальний інститут" характеризують його в сучасному суспільстві.
  Соціальний інститут: ознаки. Приклади соціальних інститутів

  Структурні ознаки охоплюють:
 • Сферу діяльності, а також соціальних відносин.
 • Установи, які мають певні повноваження для того, щоб організовувати діяльність людей, а також виконувати різні ролі та функції. Наприклад: громадські, організаційні і виконують функції контролю й управління.
 • Ті специфічні правила і норми, які покликані регулювати поведінку людей в певному соціальному інституті.
 • Матеріальні засоби для досягнення цілей інституту.
 • Ідеологію, цілі і завдання.
 • Види соціальних інститутів

  Класифікація, яка систематизує соціальні інститути (таблиця наведена нижче), ділить це поняття на чотири окремих види. До кожного з них відноситься ще як мінімум чотири конкретних інституту. Які існують соціальні інститути? Таблиця демонструє їх види та приклади.

  Економічні інститути  Політичні інститути  Духовні інститути  Інститути в сфері сім'ї  ринок  політичні партії  виховання  шлюб  заробітна плата  держава  наука  материнство  власність  армія  освіта  батьківство  гроші  суд  мораль  сім'я

  Духовні соціальні інститути в деяких джерелах називають інститутами культури, а сфера сім'ї, в свою чергу, іноді називається стратифікацією і спорідненістю.

  Загальні ознаки соціального інституту

  Загальні, а одночасно з цим і основні ознаки соціального інституту такі:
 • коло суб'єктів, які в процесі своєї діяльності вступають у взаємовідносини;
 • стійкий характер цих взаємовідносин;
 • певна (а це значить, тією чи іншою мірою формалізована) організація;
 • поведінкові норми і правила;
 • функції, які забезпечують інтеграцію інституту в соціальну систему.
 • Слід розуміти, що ці ознаки неформальни, але логічно випливають з дефініції і функціонування різних соціальних інститутів. За допомогою них, крім усього іншого, зручно аналізувати інституціоналізацію.
  Соціальний інститут: ознаки. Приклади соціальних інститутів

  Соціальний інститут: ознаки на конкретних прикладах

  Кожен конкретний соціальний інститут володіє своїми особливостями - ознаками. Вони тісно перегукуються з ролями, наприклад: основні ролі сім'ї як соціального інституту. Ось чому так показово розглянути приклади і відповідні йому ознаки і ролі.

  Сім'я як соціальний інститут

  Класичний приклад соціального інституту - це, звичайно, сім'я. Як видно з вишепредставленной таблиці, вона відноситься до четвертого виду інститутів, що охоплюють однойменну сферу. Отже, вона є базою і кінцевою метою для шлюбу, батьківства та материнства. До того ж родина ж їх і об'єднує. Ознаки цього соціального інституту:
 • зв'язку шлюбні або кровнородственние;
 • загальний сімейний бюджет;
 • спільне проживання на одній житлоплощі.
 • Соціальний інститут: ознаки. Приклади соціальних інститутів
  Основні ролі сім'ї як соціального інституту зводяться до відомого вислову про те, що вона - "осередок суспільства". По суті, все саме так. Сім'ї - частинки, з сукупності яких складається соціум. Крім того що вона є соціальним інститутом, сім'ю також називають малою соціальною групою. І не випадково, адже з народження людина розвивається під її впливом і випробовує його на собі протягом усього життя.

  Освіта як соціальний інститут

  Освіта є соціальна підсистема. Воно має свою специфічну структуру та ознаки. Основні елементи освіти:
 • соціальні організації та соціальні спільності (навчально-виховні установи і поділ на групи педагогів та учнів тощо);
 • соціокультурна діяльність у вигляді навчального процесу.
 • До ознак соціального інституту відносяться:
 • Норми і правила - в інституті освіти прикладами можна вважати: потяг до знань, відвідуваність, повагу до вчителів і однокласників/одногрупників.
 • Символіка, тобто культурні ознаки - гімни і герби навчальних закладів, тварина-символ деяких знаменитих коледжів, емблеми.
 • Утилітарні культурні риси, такі як навчальні класи і кабиненти.
 • Ідеологія - принцип рівності між учнями, взаємоповага, свобода слова і право голосу, а також право на власну думку.
 • Соціальний інститут: ознаки. Приклади соціальних інститутів

  Ознаки соціальних інститутів: приклади

  Підсумуємо викладену тут інформацію. До ознак соціального інституту відносяться:
 • набір соціальних ролей (наприклад, батько/мати/дочка/сестра в інституті сім'ї);
 • стійкі моделі поведінки (наприклад, певні моделі для викладача і учня в інституті освіти);
 • норми (наприклад, кодекси і Конституція держави);
 • символіка (наприклад, інституту шлюбу або релігійної громади);
 • базові цінності (тобто мораль).
 • Соціальний інститут, ознаки якого були розглянуті в цій статті, покликаний спрямовувати поведінку кожної конкретної людини, що безпосередньо будучи частиною його життя. У той же час, наприклад, звичайний страшеклассник відноситься як мінімум до трьох соціальних інститутів: сім'ї, школи і держави. Цікаво, що, залежно від кожного з них, йому належить і роль (статус), яку він має і згідно якої він обирає свою модель поведінки. Вона, в свою чергу, ставить його характеристику в суспільстві.