http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Види діяльності учнів на уроках. Організація, характеристика і результати

Види діяльності учнів на уроках. Організація, характеристика і результати

Багатьма вченими відзначено той факт, що при підвищенні інтересу учнів на уроці неодмінно підвищується і ефективність проведених з ними занять.

Види діяльності учнів на уроках. Організація, характеристика і результати

А це, в свою чергу, вимагає від учителя створення необхідних умов, які дозволяють активізувати пізнавальну діяльність дітей.

Спобличчя підвищення інтересу до навчання

Для того щоб активізувати пізнавальну діяльність школярів, на своїх уроках педагог повинен:

- застосовувати різноманітні методи і форми організації навчального процесу;
- створювати необхідну атмосферу зацікавленості, щоб кожен учень як можна активніше брав участь у роботі всього класу;
- стимулювати дітей до висловлювань і використовувати різноманітні спобличчя виконання поставлених перед ними завдань без страху помилитися чи отримати неправильне відповідь;
- оцінювати роботу учня не тільки за отриманими результатами, але і по процесу освоєння нового матеріалу;
- використовувати для освоєння дітьми теми дидактичного матеріалу, що дозволило б учневі самостійно вибрати для себе найбільш прийнятну форму і вид навчальної діяльності;
- створювати на уроці певні педагогічні ситуації спілкування, які дали б учням виявити самостійність та ініціативу.
Види діяльності учнів на уроках. Організація, характеристика і результати
Але для того щоб урок був максимально ефективним, вчитель повинен не тільки вміло застосувати наявні форми і методи його ведення, але і постійно залучати дітей у різні види навчальної діяльності.

Розвиток інтересу до пізнання

При проведенні будь-якого педагогічного процесу використовуються різноманітні засоби й спобличчя, що дозволяють активізувати роботу школярів. На сучасному етапі це особливо актуально, адже суспільство потребує освічених громадян, здатних самостійно мислити і приймати рішення в будь-якій обстановці.
Види діяльності учнів на уроках. Організація, характеристика і результати
Як же організувати навчальну діяльність школярів, щоб вони постійно виявляли інтерес до вивчення необхідного матеріалу? Для цього педагог повинен:

- залучати дітей у процес самостійних «відкриттів» і пошуку нових знань;
- урізноманітнити навчальний працю, так як одноманітні спобличчя викликають нудьгу;
- пояснювати важливість і потрібність свого предмета;
- пов'язувати нову тему з уже засвоєними раніше знаннями;
- прагнути робити навчання важким, але посильним;
- застосовувати диференційований підхід, виходячи з обличчястих якостей учня і рівня підготовки;
- частіше перевіряти та оцінювати роботу школяра;
- впливати на учнів яскравістю подачі навчального матеріалу, власною емоційною реакцією і зацікавленістю.

Ігрова діяльність

Різні види діяльності учнів на уроках здатні викликати інтерес до матеріалу, що вивчається. Однією з форм активного навчання є ігри. Це такий вид діяльності, коли в умовах штучно створених ситуацій відтворюється наявний у дітей суспільний досвід. Особливо часто ігри використовуються педагогом на початкових етапах вивчення предмета. Вони вважаються найбільш ефективним прийомом навчання.

Види діяльності учнів на уроках. Організація, характеристика і результати
Ігрові види діяльності учнів на уроках створюють атмосферу природного спілкування. При цьому у дітей знімається непотрібну напругу і підвищується інтерес до навчального процесу. Саме гра дозволяє знайти заховані можливості, які неодмінно призводять школяра до успішного освоєння матеріалу. Дозволять вони і сформувати необхідні навички і вміння.


Такі види навчальної діяльності, як дидактичні ігри, індивідуалізують роботу на уроках. При цьому вони посильні для кожного учня і максимально розвивають його здібності. У процесі гри діти навчаються узагальнювати і порівнювати, класифікувати і спілкуватися, а також, що найголовніше, робити самостійні висновки. Спочатку дітей цікавить тільки запропонована педагогом ситуація, а потім і пов'язаний з нею матеріал. У дитини з'являється потреба в розумінні, вивченні і запам'ятовуванні нової теми.

Такі види навчальної діяльності учнів на уроці, як дидактичні ігри, це цінний засіб, виховує розумову активність дітей і активізує їх психологічні процеси. Все це сприяє прояву підвищеного інтересу учнів до процесу пізнання. Школярі з бажанням розвивають свої вміння і здібності, тренують сили і долають серйозні труднощі. Завдяки іграм будь поданий педагогом матеріал захоплює, створює радісний настрій і викликає почуття глибокого задоволення. Все це в значною мірою полегшує процес засвоєння. Застосовують всі існуючі в педагогіці види діяльності учнів на уроці біології і хімії, російської та іноземної мови, літератури та математики, фізики і т. д.

Фронтальна форма навчання

Існують такі види діяльності учнів на уроках, коли весь клас одночасно виконує загальну, поставлене перед усіма дітьми роботу. При цьому учні порівнюють, обговорюють і узагальнюють її результати. Цей вид діяльності школярів називається фронтальним. Його основною перевагою є те, що вчитель з усім класом працює одночасно. Це призводить до встановлення довірчих відносин між педагогом і дітьми, а також всередині класу. У дітей виховується почуття колективізму. Вони вчаться міркувати, а також знаходити помилки у висловлюваннях своїх товаришів. У цьому разі відбувається формування стійких пізнавальних інтересів і активізується діяльність школярів.


Однак фронтальні види діяльності учнів на уроках мають і свої недоліки. У зв'язку з різною працездатністю і підготовленістю діти не витримують єдиного темпу. Той, хто володіє низьким рівнем навчальних можливостей, засвоює матеріал гірше і вимагає більшої уваги вчителя. Сильним ж школярам важливі більш складні завдання, тільки в такому випадку робота на уроці приведе їх до підвищення рівня знань. У зв'язку з цим для більшої ефективності навчального процесу необхідно використовувати і інші види навчальної діяльності учнів на уроці.

Групова робота

Така форма організації навчального процесу входить в основні види діяльності учнів. При цьому вчитель ділить клас на групи, покликані вирішувати конкретні навчальні завдання. Відповіді на поставлені запитання даються з участю кожного з учнів. При правильній організації активність виявляють всі члени групи. При цьому слабкі учні не ховаються в тінь більш сильних, а ті, у свою чергу, не пригнічує самостійність та ініціативу менш здібних школярів.

Види діяльності учнів на уроках. Організація, характеристика і результати
Групову роботу, без сумніву, можна віднести до колективної виду діяльності учнів. Її успіх багато в чому буде залежати від чіткого розподілу обов'язків всередині даного ланки, а також від оперативної допомоги і підтримки вчителя.
Правила ведення групової діяльності вимагають постійної зміни складу учнів, половина з яких повинна складатися з тих, хто здатний на самостійну роботу. При цьому в значній мірі зростає індивідуальна допомога школярів один одному. Результати такої діяльності досить відчутні. Учні привчаються до колективної роботи з одночасним формуванням у них позитивних моральних якостей.

Дана діяльність школярів на уроках практично ідеальна. Проте її все ж не можна протиставляти іншим методам організації навчального процесу. Характеристика основних видів діяльності учнів дозволяє зробити висновок про те, що всі вони вирішують свої специфічні завдання і чудово доповнюють один одного.

Індивідуальна робота

Найбільш доступним і перевірених багаторічною практикою методом підвищення ефективності пізнавального процесу школярів є організація їх самостійної роботи. На сучасному уроці ця діяльність посідає виняткове місце. Справа в тому, що саме завдяки індивідуальній роботі учень здатний опанувати великий обсяг знань.

Самостійний вид діяльності школярів включає в себе виконання дітьми поставленої педагогом дидактичної мети, прийти до якої потрібно за певний час. Це стимулює учня на пошук нових знань, а також їх подальше закріплення та осмислення. При цьому у дитини формуються і розвиваються необхідні вміння та навички, а навчальний матеріал узагальнюється та систематизується.

Самостійна робота є ефективним засобом підвищення пізнавального рівня учня. Адже, з одного боку, вона є навчальним завданням, тобто об'єктом діяльності школяра. З іншого боку, індивідуальна діяльність – це форма прояву мислення, пам'яті та творчої уяви, що розширює обсяг і поглиблює вже отриманих знань. Однак варто мати на увазі, що при цьому важливо здійснення контролю з боку вчителя і його своєчасна допомога при виниклі труднощі.

ФГОС

Найважливішим завданням сучасного освітнього процесу в школах є формування у дітей вміння та бажання опановувати якимись новими видами діяльності та знаннями, а також в побудові потрібного напрямку власної самоосвіти. І тут в роботі педагогів багато в чому допомагає Федеральний державний освітній стандарт. Він являє собою звід певних правил і вимог, які використовуються початковими, середніми і вищими навчальними закладами.

Основні види діяльності учнів на уроці по ФГОС укладені в участі дітей у різних навчальних ситуаціях, які ставляться перед ними педагогом. Вчитель при цьому покликаний в основному спостерігати. Його завдання – направляти і допомагати, але в мінімальному обсязі. Навіть висновки учні повинні робити самі.

На уроках, які проводяться за стандартами ФГОС, педагог використовує всі види діяльності школярів в сукупності. І це проводиться з використанням самих сучасних засобів освоєння нового матеріалу (комп'ютер і інтернет, аудіо - та відеопосібника тощо). І, звичайно ж, тут не обходиться без книг і карток, наочних посібників та ілюстрацій.

Організація навчального процесу на уроках літератури

Даний процес навчання володіє своїми особливостями. Тут школярі працюють з текстами різноманітних літературних жанрів. У зв'язку з цим вся робота педагога вибудовується за наступним алгоритмом:

1. Проведення попередньої бесіди, що включає в себе актуалізацію наявного читацького досвіду.
2. Первинне знайомство з текстом, при якому відбувається його загальне сприйняття.
3. Детальне изучеиие тексту з проведенням аналізу змісту.
4. Узагальнення прочитаного.

При проходженні кожного з цих етапів використовуються різні види діяльності учнів. На уроках літератури важливо відповідально підійти до вибору тієї чи іншої форми роботи школярів, яка буде залежати від конкретного твору та рівня підготовленості класу.

Види діяльності учнів на уроках. Організація, характеристика і результати
Так, на першому, дотекстовом етапі, вчитель може включити відеозапис твору або запропонувати школярам переглянути відеоряд по розглянутій темі. У види діяльності учнів може також входити:

- прослуховування розповіді, підготовленого вчителем або навчаються;
- читання складних для розуміння слів;
- виконання вправ з артикуляції і т. д.

При первинному знайомстві з текстом школярам можна запропонувати такий вид діяльності, як:

- читання твору вголос;
- самостійне прочитання;
- читання твору ланцюжком.

Детальний розбір твору можна проводити:

- при вибірковому прочитанні уривків учнями;
- при прочитанні з бесідою і коментарями;
- читання з позначкою незрозумілих слів і т. д.

У процесі узагальнення тексту на уроках літератури учням пропонується:

- інсценізація;
- читання конкурсних віршів;
- проведення репортажу з місця, де розгортаються події розглянутого твору і т. д.

Проведення уроків з англійської мови

У ФГОСе передбачаються правила та вимоги щодо вивчення учнями іноземних мов. Тут також велике значення має самостійна робота. Крім того, існують і інші види діяльності учнів на уроці англійської мови. При поясненні нових правил по граматиці або при роботі зі словником і текстом вчитель повинен чітко спланувати урок. При цьому важливо мати гранично ясно сформульовану тему і цілі, а також завдання, переслідувані при освоєнні нового матеріалу. Педагог організує пошукові і проблемні ситуації і активізує діяльність школярів. При цьому використовуються різноманітні види діяльності дітей (групові і фронтальні, індивідуальні та ігрові).

Сучасне навчання передбачає перегляд учнями фільмів та мультфільмів англійською мовою, які можуть бути як з субтитрами, так і без них. Освоєння матеріалу допоможе і прослуховування різних аудіо матеріалів (віршів, пісень, діалогів та текстів).

Проведення уроків російської мови

Нові державні стандарти навчання закликають посилити мотивацію підростаючого покоління до вивчення рідної мови. При цьому основним завданням учителя є демонстрація того, що отримані в школі знання є необхідною підготовкою до життя і пошуком корисної інформації, яку в подальшому знадобиться застосувати в тій чи іншій ситуації.

ФГОС рекомендує використовувати різні види діяльності учнів на уроці російської мови. Насамперед школярам пропонується самостійна робота. Подальші дії вчителя передбачаються в різних варіантах. Це дозволить своєчасно спрямувати освітній процес у потрібне русло. При цьому учні виконують:

- різноманітні види диктантів (вибіркові, словникові тощо);
- роботи з текстом (цей вид діяльності є досить цікавим для учнів);
- тестування, що дозволяє визначити поточний і підсумковий рівень знань;
- роботу з таблицями, опорними схемами, які використовуються в якості наочного матеріалу.

Проведення уроків математики

Сьогодні у загальноосвітніх школах нашої країни при вивченні точних наук може бути використана фронтальна, групова та індивідуальна форма проведення навчального процесу. Це і є основні види діяльності учнів на уроці математики. Найбільше уваги приділяється фронтальній роботі. Однак вона багато в чому усереднює завдання і розрахована на певний темп роботи. Оптимальна зайнятість учнів можлива при самостійному виді діяльності. Це виконання самостійних робіт, які в максимальній мірі відповідають здібностям і індивідуальному розвитку кожного. Для тих, хто не вірить у свої сили, вчитель повинен запропонувати картки-інструктори (особливо актуально це при рішенні задач з геометрії).

Види діяльності учнів на уроках. Організація, характеристика і результати
Індивідуальні завдання з математики важливі для мобілізації здібностей, наявних у школяра. Розвиває пізнавальну діяльність у галузі точних наук і проведення шкільних конференцій, підготовка семінарів і доповідей.
Поряд з фронтальною та індивідуальною діяльністю учнів, на уроках застосовується групова (колективна) форма роботи. Це дозволяє підвищити інтерес школярів до вивчення математики і надалі приймати самостійні рішення при відповідях на багато життєві питання.