http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
» » Поняття, елементи та ознаки складу злочину. Характеристика елементів складу злочину

Поняття, елементи та ознаки складу злочину. Характеристика елементів складу злочину

Як свідчить теорія кримінального права, для кожного неправомірного діяння характерні обов'язкові елементи і ознаки складу злочину, які їх утворюють. У властивостях кримінально караних діянь відображаються особливості, що містяться в диспозиціях законодавчих норм. Саме вони й допомагають класифікувати протиправні діяння, формуючи таким чином склад злочину. Його наявність є підставою для того, щоб винна особа несе кримінальну відповідальність.

У цій статті докладно розглядаються всі елементи і ознаки складу злочину, поняття і співвідношення їх між собою, класифікація за різними критеріями.

Поняття, елементи та ознаки складу злочину. Характеристика елементів складу злочину

Загальні уявлення про злочин та склад злочину

Поняття "склад злочину" (СП) включає в сукупність ознак, (об'єктивного і суб'єктивного характеру), які характеризують те чи інше діяння як злочин. По відношенню один до одного терміни «злочин» і «склад злочину» виступають як конкретне явище і юридичне поняття про це явище.
Злочин є конкретним діянням. Воно носить суспільно небезпечний характер і вчинене певною особою у конкретний часовий проміжок у певному місці. А склад злочину – поняття. Елементи, ознаки, характеристика конкретного протиправного діяння якраз і містяться в закріпленому законом склад злочину.

Термін «злочин» містить характеристику соціально-політичних аспектів протиправного діяння. Вони полягають у посяганні на перебувають під охороною закону суспільні відносини. А термін «склад злочину» характеризується науковим узагальненням властивостей конкретних злочинів. Тобто це поняття включає в себе загальні для всіх елементи і ознаки складу злочину. Співвідношення понять злочину і складу злочину можна розглядати як основу і її похідне.
Основні підходи до класифікації СП

Ступінь тяжкості кримінально караного діяння визначають саме елементи і ознаки складу злочину, їх види. Види складів злочину та критерії їх класифікації, у свою чергу, засновані на різного ступеня небезпеки діяння, спосіб опису ознак, особливості опису в законодавстві об'єктивної сторони.

Кримінальне право передбачає, що СП буває:

- основним, кваліфікованим і привілейованим (критерій – рівень суспільної небезпеки);

- простим і складним (критерій – структура);

- формальним і матеріальним, складом небезпеки (критерій - законодавча конструкція).

Поняття, елементи та ознаки складу злочину. Характеристика елементів складу злочину

Характеристика різних видів СП

В основному містяться елементи і ознаки складу злочину, які не впливають (не підвищують і не понижують) на те, наскільки суспільно небезпечним є злочин. У кваліфікований склад включаються ознаки, які підвищують суспільну небезпеку діяння. У привілейованому складі містяться ознаки, які знижують суспільну небезпеку діяння.

Прості склади злочину розглядаються в одній площині. А у випадку складних складів маються на увазі кілька об'єктів, кілька діянь і т. д. Різновид складного складу - це альтернативний СП, у разі якого мається на увазі декілька дій або наслідків, їх наявність є достатнім, за умови наявності інших обов'язкових ознак для того, щоб настала відповідальність.


Формальний склад вказує лише саме діяння, а матеріальний - і його наслідок.

Юристи поділяються на думці про належність усіченого складу. Хтось вважає, що це самостійний вид. Інші, навпаки, усічений СП відносять до різновиду формальної. Моментом закінчення злочинного діяння при усіченому складі можна вважати замах або приготування.

Склад небезпеки передбачає, що кінцевим моментом вважається вчинення протиправного діяння, яке, в свою чергу, створює ризик настання наслідки, на яке вказує закон.

З вищесказаного випливає висновок, що елементи і ознаки складу злочину, поняття та їх види випливають з належності складу злочину до одного з видів, що, в свою чергу, впливає на кваліфікацію неправомірного діяння.

Поняття, елементи та ознаки складу злочину. Характеристика елементів складу злочину

Значення СП

Під конкретним СП мається на увазі сукупність усіх ознак, що зазначені в конкретній нормі Кримінального кодексу. Вони необхідні і достатні, щоб притягти особу до відповідальності за вчинення певного злочину.

Значення складу обумовлено тим, що він використовується як:

- юридичної підстави для кримінальної відповідальності;

- необхідної умови кваліфікації злочинного діяння;

- підстави, якими користується суд в процесі роботи з вибору певних кримінально-правових заходів;

- гарантії дотримання законності.

Елементами складу злочину є критерії, складові модель злодіяння і доводять його суспільну небезпеку.

Тобто при наявності складу протиправного діяння виникає відповідна кримінальна відповідальність за його вчинення. СП – це необхідний інструмент, за допомогою якого злочинні діяння відрізняють від незлочинних. Склад злочину - поняття, елементи, ознаки якого дозволяють визначити категорію тяжкості вчиненого діяння та визначають межі караності цього протиправного вчинку.


У разі відсутності СП робиться висновок, що вчинене дія (бездіяльність) не містить ознак протиправного або його складу, передбачених кримінальним законодавством.

Елементи складу злочину. Характеристика об'єкта і об'єктивної сторони

Під елементами СП розуміються всі необхідні частини конструктивної структури неправомірного діяння, які відповідають різним сторонам, що впливає на визначення суспільної небезпеки діяння, передбаченого кримінальним законодавством. Зміст цих складових частин протиправного діяння відрізняє злочини один від одного, наприклад замах на вбивство від крадіжки або наклеп від образи.

Елементи складу злочини представлені:

- об'єктом;

- об'єктивною стороною;

- суб'єктивною стороною;

- суб'єктом.

Під об'єктом злочину розуміються суспільні відносини, охоронювані кримінальним законодавством, на які винна особа посягнула. Основний ознака об'єкта – це перш за все предмет злочину, представлений у вигляді реальної речі матеріального світу, шляхом впливу на яку особа піддає дестабілізації суспільні відносини. Зокрема, у випадку крадіжки в якості об'єкта злочину виступають відносини власності, а в якості предмета – вилучена незаконним шляхом річ.

Власне, суспільні відносини є відображенням фактичної взаємозв'язку між фізичними особами, юридичними особами і державою з питань реалізації своїх інтересів і прав, виконання обов'язків, повноважень і завдань.

Під об'єктивною стороною розуміються особливості зовнішніх проявів поведінкових відхилень, які становлять суспільну небезпечність поведінки обличчя, яка може заподіяти шкоду відносинам, охоронюваним кримінальним законом. Конкретними елементами складу злочину є більш точні ознаки об'єктивної сторони. Мова йде безпосередньо про суспільно небезпечному діянні, що полягає в дії або бездіяльності, суспільно небезпечному наслідку, причинного зв'язку між діянням та наслідком, а також про час, місце, обстановку, спосіб, знаряддя і засоби вчинення злочину.

Поняття, елементи та ознаки складу злочину. Характеристика елементів складу злочину

Класифікація об'єктів

Такі елементи складу злочину, як об'єкти, що розрізняються між собою за декількома ознаками, утворюючи таким чином вертикальну і горизонтальну ієрархію.

Об'єкт може бути спільним, видовим, родовим і безпосереднім. Такий розподіл вважається вертикальним.

Загальний об'єкт представлений сукупністю всіх суспільних відносин, що охороняються кримінальним правом. Конкретизація здійснюється шляхом подальшого аналізу і визначення видового, родового та безпосереднього об'єкта.

Під родовим об'єктом розуміється поєднання соціальних відносин, які мають однорідної зв'язком і захищені кримінальним правом.

Видовим об'єктом СП прийнято вважати більш вузьку групу соціальних відносин, цінностей і інтересів одного виду. Такий об'єкт наділений проміжним значенням між родовими і безпосередніми об'єктами.

Безпосередній об'єкт складу злочину, на відміну від попередніх видів об'єктів, являє собою конкретний вид соціальних відносин, те чи інше благо, інтерес. Саме на нього в ході правопорушення безпосередньо здійснюється злочинне посягання.

Об'єкти – це елементи складу злочину, які, відповідно до горизонтальної класифікації, можуть бути трьох видів: основні, факультативні та додаткові. Застосування даного поділу актуально, коли, наприклад, здійснюється посягання на кілька об'єктів відразу. Так, у разі крадіжки, скоєної з проникненням в житлове приміщення, в якості основного об'єкта виступає право на майно, а в якості додаткового — на недоторканність житла.

Факультативний об'єкт – це відносини, яким при вчиненні відповідного злочину в одних випадках завдається шкода, а в інших — не наноситься. Наприклад, хуліганство завжди порушує громадський порядок, який і є основним об'єктом, а в разі заподіяння шкоди здоров'ю, майну або гідності обличчястості це порушення відбувається не завжди, а залежно від конкретного виду злочину, тобто є факультативною ознакою.

Характеристика елементів складу злочину: суб'єкт, суб'єктивна сторона

Говорячи про суб'єктивною стороні протиправного діяння, що ми маємо на увазі психічну діяльність обличчя, безпосередньо пов'язану з вчиненням злочину. Ознаки цього елементу СП полягають у вини, мотив і мету. Форми вини можуть розрізнятися залежно від мотиваційної сторони вчиненого діяння, передбачає в якості провини або умисел або необережність.

Суб'єкт - фізична особа, яка допустила або вчинила злочинне діяння і спроможна понести за нього відповідну кримінальну відповідальність. У російському кримінальному законодавстві, на відміну від багатьох країн, виключено визнання в якості суб'єкта злочину юридичної обличчя. Суб'єкт злочину - це людина, визнаний осудним і досяг зазначеного в законі віку. Можливі окремі випадки, коли, згідно КК, суб'єкт може наділятися іншими додатковими ознаками.

Поняття, елементи та ознаки складу злочину. Характеристика елементів складу злочину

Загальні уявлення про ознаки СП

Ознаки СП — це певні, що мають юридичну значущість властивості вчинку, наявність яких виступає як обов'язкова умова для визнання дії (бездіяльності) злочинним.

Всі властивості складу злочину повинні:

 • бути поєднані між собою, у своїй сукупності визначаючи суспільну небезпеку і протиправність;
 • служити підставою відмежування конкретного злочину від інших схожих правопорушень;
 • бути закріплені законом і прямо названих у нормі права.

Елементи і ознаки складу злочину, у своїй сукупності наділяють кримінально каране діяння конкретними характеристиками. Якщо елементи відображають структурну конструкцію злочину, то ознаки за своєю суттю є узагальненими, юридично значущими властивостями (рисами, особливостями, якостями) протиправного діяння певного виду.

Класифікація ознак СП

Згідно класифікації, ознаки СП бувають:

- об'єктивними і суб'єктивними;

- обов'язковими і факультативними.

Виходячи з назви, легко зрозуміти, що об'єктивними називають ознаки, які відносяться до об'єкта. А з допомогою суб'єктивних ознак характеризуються суб'єкти.

Як вже зазначалося, елементи і ознаки складу злочину, види ознак є критеріями для визнання діяння протиправним. Але роль обов'язкових та факультативних ознак в цьому процесі декілька розрізняється.

Обов'язкові (основні) ознаки СП характеризують всі без винятку склади, тобто присутні в кожному з них. Якщо вони відсутні в аналізованому діянні, то це є підставою для прийняття рішення про відсутність злочинного характеру дій. Обов'язкові ознаки включає найбільш важливі критерії, що визначають характер протиправного діяння. Мова йде про громадських відносинах (інтереси, блага), вигляді протиправного діяння (дія або бездіяльність), вини (умисел або необережність), віком, яким характеризується настання кримінальної відповідальності (як правило, 16 років), осудності.

Поняття, елементи та ознаки складу злочину. Характеристика елементів складу злочину
Ряд інших ознак носять назву додаткових (факультативних). Такими є:

 • предмет преступленного діяння;
 • суспільно небезпечний наслідок;
 • характер зв'язку (причин і наслідків) між кримінально караним діянням і його наслідком;
 • час вчинення, навколишня обстановка, місце, конкретний спосіб, знаряддя і перелік засобів, використаних при здійсненні злочину, сукупність мотивів і цілей,
 • комплекс спецпризнаков суб'єкта злочину.

Елементи і ознаки складу злочину, в тому числі факультативні, мають дуже важливе значення у кримінальному процесі як для ідентифікації злочинного діяння, так і для призначення покарання.

Характеристика факультативних ознак СП:

 • Вони в певних ситуаціях, які передбачені законом, можуть перекваліфікуватися в обов'язкові ознаки основного СП.
 • Вони, згідно з законом, також можуть бути обов'язковими ознаками, що відносяться до кваліфікованого або привілейованого СП.
 • Якщо мова йде про факультативному ознаці, не включеному до складу злочину і не впливають на кваліфікацію злочину, то він враховується як обтяжуюча або пом'якшувальну обставину.
 • Існує певна закономірність, що відрізняє елементи і ознаки складу злочину. Обов'язкові та факультативні ознаки складу злочину мають бути чітко розмежовані. Так, особлива жорстокість при вчиненні протиправного діяння не може враховуватися як обтяжлива обставина для обличчя, обвинуваченого у вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю. Справа в тому, що в зв'язку з кваліфікацією злочину покарання за жорстокість вже підвищено. Для порівняння: у разі вбивства, в якому відсутні обтяжуючі обставини, передбачається покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком від 6 до 15 років, а якщо вони присутні – від 8 до 20 років.

  Поняття, елементи та ознаки складу злочину. Характеристика елементів складу злочину
  Таким чином, факультативні ознаки елементів складу злочину, будь то об'єкт або суб'єкт протиправного діяння, що носять троякий характер.

  Постійні і змінні ознаки

  Стійкість і незмінність є ще одним критерієм для поділу ознак СП на дві групи, в залежності від того, який характер (змінний або постійний) вони носять.

  До постійних ознак ставляться особливості злочинного діяння, що не змінюються протягом усього терміну дії конкретного закону КК і не залежні від обставин вчиненого протиправного діяння. Тоді змінні ознаки — це властивості кримінально карного вчинку, які можуть змінитися, незалежно від появи змін у тексті відповідної статті й інших моментів. Серед змінних ознак розрізняють бланкетні або оціночні.

  Постійні ознаки характеризуються стабільністю як у часовому відношенні, так і в просторовому, тобто несуть одну і ту ж смислове навантаження на всій території дії цього закону. В ході судочинства не можна ігнорувати дані властивості.

  Таким чином, елементи і ознаки складу злочину, їх види дозволяють відтворити повну картину здійснення неправомірного діяння, що є необхідним для остаточної кваліфікації злочину.