http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Педагогічна техніка - це Прийоми педагогічної техніки

Педагогічна техніка - це Прийоми педагогічної техніки

Ефективність навчального процесу безпосередньо залежить не тільки від знання вчителем викладеного матеріалу, але й від уміння піднести цю інформацію. Педагогічна техніка - це найважливіший компонент майстерності викладача, що дозволяє йому розвиватися і вдосконалюватися у своїй професії. Щоб зрозуміти всю суть цього поняття, необхідно розглянути його більш докладно.

Педагогічна техніка - це Прийоми педагогічної техніки

Що таке педагогічна техніка

Вперше цей термін з'явився в підручниках з педагогіки і дидактиці на початку минулого століття. З тих пір його дослідженням займалося і продовжує займатися багато вчених, які так і не прийшли до єдиної думки з приводу точного трактування цього явища. Але якщо об'єднати всі праці великих педагогів, то можна зробити узагальнений висновок.
Так, педагогічна техніка являє собою набір засобів, прийомів і методів, який допомагає викладачеві налагодити контакт з вихованцями і грамотно викласти інформаційний матеріал. Вона може виражатися практично у всьому, що робить учитель: у тому, як він читає лекцію, як розставляє необхідні смислові акценти, як привертає увагу аудиторії, налаштовує її на робочий лад.

Педагогічна техніка – це в якійсь мірі стиль викладання. Він ґрунтується на певних правилах, моральних нормах, якими повинен керуватися вчитель. Однак у той же час у кожного педагога цей індивідуальний стиль.

Компоненти педагогічної техніки

Першим викладачем, спробували описати структуру розглянутого нами поняття, став А. С. Макаренко. Цей чоловік увійшов в навчальну літературу по дидактиці як видатний педагог свого часу. Звичайно, через роки у нього з'явилися послідовники, і таких було чимало. Зараз же, за підсумками накопиченого досвіду, виділяють наступні компоненти такого поняття, як педагогічна техніка:
 • Перцептивні здібності, що виражаються в розвитку пам'яті, уяви і спостережливості.
 • Комунікативні навички, які проявляються в умінні налагоджувати контакт з аудиторією.
 • Зовнішній вигляд педагога (доглянутість, а також загальний стиль).
 • Вміння використовувати вербальні (багатство словникового запасу, технічна грамотність) і невербальні (дикція, інтонація і смислові акценти) засоби спілкування.
 • До педагогічної техніки відноситься також здатність керувати собою (контролювати ходу, жести, міміку, поставу).

Кожен з цих компонентів відіграє важливу роль в навчальному процесі, проте окремо ми зупинимося тільки на двох з них: зовнішньому вигляді викладача та його вміння використовувати вербальні і невербальні засоби спілкування.

Педагогічна техніка - це Прийоми педагогічної техніки

Викладач і його зовнішній вигляд

Як кажуть, людину завжди зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. Дана вірна прислів'я, з якого боку на неї не глянь. І в педагогічному процесі вона грає свою роль. Адже вчитель – це не просто ходяча енциклопедія. В першу чергу це обличчястість, яка передає досвід і знання своїм вихованцям. І для того щоб учні сприймали викладача як авторитет, він повинен виглядати солідно, викликаючи повагу.

Перше, що розкриває сутність педагогічної техніки – це одяг. Вона повинна бути зручною, щоб не сковувати рухів викладача і не заважати йому виконувати основні технологічні операції: пересуватися по аудиторії, писати на дошці і т. д. Крім того, педагогу бажано підбирати гардероб у стриманому класичному стилі. В іншому випадку учні будуть відволікатися на вигляд викладача, що перешкодить засвоєнню матеріалу.


У гармонії з одягом повинні знаходитися і інші складові стилю педагога: зачіска, макіяж, аксесуари. Бездоганно підібрані деталі образу викладача стануть відмінним прикладом для учнів, розвинуть у них смак, а також викликають симпатію і повагу до свого вчителя.

Педагогічна техніка - це Прийоми педагогічної техніки

Управління педагога своєю промовою

Повернемося знову до нашої прислів'ї, яка тлумачить, що розум є другою характеристикою, за якою нас оцінюють. А так як педагогічна техніка – це в першу чергу усне майстерність, вчитель дуже важливо вміти коректно викладати свої думки. Для цього вчителю необхідно:

 • бути технічно грамотним у матеріалі, який він пояснює своїм вихованцям;
 • дотримуватися правильність вимови тексту;
 • викладати інформацію в максимально простій і доступній формі;
 • прикрашати свою промову епітетами і метафорами;
 • володіти багатим словниковим запасом і гарною дикцією;
 • правильно розставляти паузи і смислові наголоси.

Особливу увагу варто приділити останнього пункту. Паузи необхідні для того, щоб привернути увагу слухачів і дати їм час на осмислення сказаного. Їх роблять або після важливого висловлювання, або перед ним для створення якоїсь інтриги. Смислові наголоси робляться в тексті для створення акценту на певних моментах. З них можна починати вдосконалення педагогічної техніки вчителя. Зазвичай наголоси проявляються деяким підвищенням гучності голосу викладача або зміною його тону. Наприклад, смислове навантаження може робитися при зачитуванні якогось терміна.

Основні помилки у педагогічній техніці

Недостатнє оволодіння майстерністю викладання призводить до зниження ефективності процесу навчання. Як правило, це викликано такими помилками у формуванні педагогічної техніки:


 • монотонна, дуже швидка мова без смислових акцентів;
 • невміння регулювати свій психологічний та емоційний стан (долати гнів, хвилювання і т. д.);
 • відсутність комунікативних навичок, що заважає налагодженню контакту між педагогом і учнями;
 • убоге використання жестів і міміки.

Прийоми педагогічної техніки

Для того щоб цікаво і продуктивно провести урок, вчителю недостатньо бути теоретично підготовленим до нього. Різноманітну подання інформації забезпечують прийоми педагогічної техніки. Вони являють собою методики, що описують, яким чином і в якій формі краще піднести учням той чи інший матеріал. Відомий у наші дні педагог Анатолій Гін представив світові книгу з описом прийомів педагогічної техніки. Їх існує величезна кількість, тому ми розглянемо основні, так би мовити, коротко.

Педагогічна техніка - це Прийоми педагогічної техніки

Організаційні моменти

Щоб налаштувати учнів на робочу обстановку, їх необхідно трохи підбадьорити. Для цього на початку уроку використовуються такі прийоми:

 • Спілкування з аудиторією в трохи жартівливій манері. Це викличе розташування групи до викладача і розвине інтерес до майбутньої теми.
 • Використання в якості прикладу фантастичних героїв. Неважливо, що це буде – людина або незвичайне рослина, головне, щоб учні захотіли включитися в урок.

Педагогічна техніка - це Прийоми педагогічної техніки

Вступний опитування

Кращий спосіб почати нову тему – плавно перейти до неї від попередньої. Всі педагогічні техніки і технології мають на увазі, що фрагменти матеріалу, що вивчаються на уроках, повинні бути взаємопов'язані між собою. Але для початку бажано провести невелику розминку у вигляді:

 • невеликого опитування;
 • інтелектуальних змагань.

Опитування можна провести в ігровій формі. Наприклад, викладач зачитує твердження, а учням пропонується визначити, яке з них є помилковим. Або ж створюється враження відомих інтелектуальних ігор («Що? Де? Коли?», «Поле чудес»).

Педагогічна техніка - це Прийоми педагогічної техніки

Засвоєння нового матеріалу

Відомо, що в ході проведення лекції учнями запам'ятовується лише мала частина почутої інформації. Тому викладач може застосувати додаткові методи для кращого засвоєння викладеного матеріалу:

 • самостійне складання опорного конспекту кожним з учнів;
 • підготовка переліку питань по темі лекції.

Це розвине в учнів уміння виділяти головне серед великого обсягу інформації. Крім того, таким чином пройдена тема краще закріпиться в пам'яті.

Відпрацювання отриманих знань

В даному випадку більше проявляється учнівська активність, ніж педагогічна. Техніки СРС (самостійної роботи студентів) використовуються у багатьох вузах для підвищення ефективності освітнього процесу. Тут вже йдеться про практичне застосування теоретичних знань. Викладач може запропонувати учням будь-який з наступних варіантів робіт:

 • створення невеликого проекту;
 • самостійне дослідження;
 • рішення задач;
 • виконання вправ на знаходження помилок.

Педагогічна техніка - це Прийоми педагогічної техніки

З усього, що було сказано в цій статті, залишилося тільки зробити логічні висновки. Безперечно, педагогічна техніка – це важливий і незмінний компонент процесу навчання. На її основі відбувається формування майстерності викладача, без якого неможливо уявити ефективну діяльність вихователя і наставника.