http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Прикметник в порівняльної ступеня в англійській мові та інші способи зіставлення

Прикметник в порівняльної ступеня в англійській мові та інші способи зіставлення

Прикметники і прислівники в англійській мають три ступені порівняння: позитивну, порівняльну і чудову. В порівняльній вони вказують на градацію ознаки, приєднуючи '-er'. Якщо закінчення '-e', то їм залишається приєднати тільки '-r'. У чудовій вони вказують на «апогей» ознаки, його максимальний прояв, порівняно з групою аналогічних предметів, приєднуючи '-est'. Або, як у попередньому випадку, якщо на кінці вже є '-e', дописується тільки '-st'. Якщо завершується слово '-y', воно змінюється на '-i'.
Коли останньою буквою єдиного складу з одиночної гласною прикметника або прислівника виявляється приголосна, при утворенні мірою з допомогою афіксів '-er' і '-est' вона подвоюється. До многосложним прикметників і прислівників замість закінчення додаються приставки: more для порівняння і most для зверхності.

Деякі слова утворюють ступені порівняння за допомогою різних коренів, наприклад, good-> better-> the best, а інші можуть приймати і закінчення, і приставку (не одночасно): simple-> simpler-> simplest; simple-> more simple-> the most simple.

Правила, за якими утворюють ступені порівняння прислівник і прикметник в англійській мові (таблиця).Вид

Порівняльна ст.

Чудова ст.

Один склад

light

+ '-er'

+ '-est'

Один склад, з '-e' на кінці

close

+ '-r'

+ '-st'

Один склад, з поодинокими голосної та приголосної на кінці

hotseriously

more +

most +

Два складу, поліморфні

pleasant

+ '-er'

або

more +

+ '-est'

або

most +Позитивна ступінь - це просто ознака. Хоча є слова, які самі по собі означають щось мале, наприклад, short/короткий, або велика - long/довгий. У порівняльному ступені вони будуть описувати відповідно щось меншу або більшу, а у супер – максимально маленьке або максимально велике.
Інші спобличчя порівняння

Прикметник в порівняльної ступеня в англійській мові є не єдиним способом порівняння речей. Існують різні звороти, за допомогою яких можна не тільки порівняти предмети (абстрактні поняття), але і співвіднести їх один з одним. Крім того, порівняння прикметників в англійській мовою здебільшого вказує на відмінності. Як можна підкреслити схожість?

As as

Щоб співвіднести предмети або персонажів, які мають якісь спільні риси, можна використовувати зворот as as. Після першого as розповідається, за якою саме ознакою вони схожі. Ознака виражається або прикметником (ступеня прикметників в англійській мові з цим оборотом не використовуються), або прислівником, що стоять в позитивної ступеня. Після другого as розкривається об'єкт або група об'єктів, з якими відзначається схожість. Це може бути як фізичний предмет, так і абстрактне поняття. Об'єкт (кілька об'єктів) виражається за допомогою групи іменника, обставини або підрядного речення.


Прикметник в порівняльної ступеня в англійській мові та інші спобличчя зіставлення

You're as bad as your sister. /Ти такий же поганий, як твоя сестра.

The airport was as crowded as ever. /Аеропорт був так само забитий людьми, як і завжди.

I am as good as she is. /Я так само гарний, як вона.

Let's check it as carefully as we can. /Давайте ми перевіримо це настільки ретельно, наскільки зможемо.

Відповідно, якщо потрібно провести протилежну паралель, тобто сказати, що якісь об'єкти (групи об'єктів) не мають спільного, можна також взяти оборот as as, або so as, до якого додається частка not.

The food wasn't as good as yesterday. /Їжа не була так гарна, як вчора.

They are not as clever as they appear to be. /Вони не такі розумні, як могло б здатися.

He is not so old as I thought. /Він не такий старий, як я думав.

Щоб уточнити ступінь збігу або розбіжності, перед обігом може бути поміщено прислівник (це не означає, що вживається прикметник в порівняльної ступеня). В англійській мові є безліч діалектів, які можуть вставати перед as as, наприклад, almost, just, nearly і quite.

She is almost as fast as her sister. /Вона майже така ж швидка, як і її сестра.

Jack was just as pale as one minute ago. /Джек був у точності такий же блідий, як і хвилину тому.

She was nearly as tall as he was. Вона була майже така ж висока, як він.

Аналогічно з попередньою схемою, для складання негативного порівняння до доданого наречию підставляється негативна частка not.

The thing is not nearly as complicated as it sounds. /Це зовсім не так складно, як це звучить.

The room was not quite as neat as they expected. /Кімната не була у загальному такою охайною, як вони очікували.

The same

Якщо ви говорите про об'єкт, який має дуже велику схожість з якимось іншим предметом або ідентичний йому, можна використовувати оборот the same as, після якого йде або група іменника, або обставини, або підрядне речення.


Прикметник в порівняльної ступеня в англійській мові та інші спобличчя зіставлення

Her dress is the same as mine. /Її плаття таке ж, як і моє.

Oh, of course, they had said the same as a week ago. /Про, звичайно, вони сказали те ж, що і тиждень тому.

She looked the same as she did yesterday. /Вона виглядала так само, як і вчора.

Якщо говорите про подібних або ідентичних речах одночасно, можна спожити їх в якості підмета і опустити as, отримавши the same.

Kid моди are the same all over the country. /Дитячі фасони однакові по всій країні.

The initial stage of learning language is usually the same for many students. /Початкова стадія вивчення мови зазвичай однакова для багатьох учнів.

І перед the same as, і перед the same допустиме вживання прислівників, таких як almost, exactly, just.

She did exactly the same as Miriam did. /Вона робила в точності те ж саме, і Міріам.

You both look almost the same. /Ви обидва виглядаєте практично однаково.

У разі, коли безпосередньо після обороту the same йде група іменників, підстановка as не принципова, її можна опускати.

We reached just the same height. /Ми досягли однієї і тієї ж висоти.

The was painted the same as the colour stairs. /Стіни були пофарбовані тим же кольором, що і сходи.

Like

Для зіставлення схожих понять не підходить прикметники в порівняльному ступені. В англійській мові є на цей випадок ще один спосіб порівняння – поєднувати такі дієслова-зв'язки, як be, feel, look або seem зі словом like на початку фрази.

Прикметник в порівняльної ступеня в англійській мові та інші спобличчя зіставлення

It was like a dream. /Це було подібно мрії.

But we still feels like a children. /Але ми досі відчуваємо себе дітьми.

She looked like an actress. /Вона виглядала, як актриса.

All houses in the village seemed like mansions. /Всі будинки в поселенні виглядали як особняки.

При цьому перед like допускається ставити деякі прислівники. Наприклад, a bit, a little, exactly, very.

It looks just like another turn. /Це виглядало, як ще один поворот.

Of all students, he was the most one like me. /З всіх студентів він більше схожий на мене.

Коли об'єктом оборотів з as або like є займенник, його потрібно вживати в об'єктному або притяжательном відмінку.

He was a clever as Jane. /Він був такий же розумний, як Джейн.

That car is the same as in the park. /Це та ж сама машина, що і в парку.

Less і least

Є ще також порівняльна структура, яка протилежна за змістом статечним часткам more і most, які виражають ступеня прикметників в англійській мові. Ці роздільні приставки використовуються в оригіналі лише з многосоставними прикметниками і прислівниками і показують градацію, або абсолютну перевагу. Відповідно, less інвертує прикметник в порівняльної ступеня в англійській мові, а least – у чудовій.

Прикметник в порівняльної ступеня в англійській мові та інші спобличчя зіставлення

Maby, he was less fortunate than me. /Можливо, він був менш щасливий, ніж я.

So what if she was the least skilled of the employed?/І що з того, що вона була менше всіх навченої з найнятих?

Michael saw her less frequently than he used to. /Майкл бачив її рідше, ніж зазвичай.

Таким чином, в англійській мові можна:

1) охарактеризувати предмет або дію за допомогою ознаки;

2) порівняти;

3) виділити з ряду подібних.

Крім того, можна сказати про їх відносної ідентичності/неідентичності, використовуючи такі звороти, як as as, the same і like.