http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Have to, had to - модальне дієслово. Застосування, приклади і приватні випадки

Have to, had to - модальне дієслово. Застосування, приклади і приватні випадки

Дієслово have має дуже широке застосування як самостійно, так і в зв'язці з іншими словами. Крім того, є багато областей, що перекриваються з іншими схожими дієсловами.

Need to vs. have to

Для того щоб говорити про необхідність зробити щось, можна користуватися дієсловом need to.

- You might need to see a doctor/Можливо, тобі треба здатися лікареві.

- A number of questions need to be asked/Певне число питань повинно бути задано.

І в противагу для вираження відсутності необхідності щось зробити вживається don't have, don't need to, haven't got to або needn't.

- Many women don't have to work/Багатьом жінкам не доводиться працювати.

- You don't have to learn any new typing skills/Тобі не обов'язково освоювати нові навички машинопису.

- You don't need to buy anything/Вам не потрібно нічого купувати.

- I haven't got to go to work/Я не зобов'язаний йти на роботу.

- I can pick John up. You needn't bother/Я можу підкинути Джона. Тобі не потрібно обтяжувати себе.

Have to, had to - модальне дієслово. Застосування, приклади і приватні випадки

Для того щоб виразити дозвіл комусь що-небудь не робити, використовується needn't.

- You needn't say anything if you don't want to/Тобі не обов'язково нічого говорити, якщо не хочеш.

- You needn't stay any longer tonight/Тобі не обов'язково більше затримуватися сьогодні ввечері.

Щоб пояснити, що хтось зробив те, що було зовсім не обов'язково робити, вживається need not have або needn't have і причастя минулого часу. Часто така конструкція апелює до випадків, коли на момент вчинення дії виконавець і сам не підозрював про те, що немає необхідності в здійсненні такого.
- I needn't have waited until the game began/Мені не обов'язково було чекати, поки гра почнеться.

- Nell needn't have worked/Нелу не обов'язково було працювати.

- They needn't have worried about Reagan/Їм не обов'язково було турбуватися про Рейгані.

Якщо ж виконавець в момент вчинення дії знав про те, що в дії немає необхідності, то доречніше буде сказати didn't need to. Таке уточнення пояснюється тим, що в теперішньому часі мається на увазі гіпотетична необхідність в загальному, а в минулому часі мається на увазі саме конкретна дія, вчинене без необхідності.
- They didn't need to talk about it/Їм не слід було говорити про це.

- I didn't need to worry/Мені не потрібно було турбуватися.

Також, з тією різницею, що при didn't need to мовець не впевнений в тому, чи мала місце подія насправді до тих пір, поки він не отримає додаткову інформацію, для цього можна використати didn't і модальне дієслово have to. Приклади:

- He didn't have to speak/Йому не треба було говорити.

- Bill and I didn't have to pay/Біллу і мені не потрібно було платити.

Must vs. have to

Модальні дієслова must, have to іноді взаємозамінні. Так, дієслово have приходить на допомогу до must у минулому часі, якщо потрібно зробити акцент на чомусь, що не повинно було відбутися в минулому. Можна замінити must на It was necessary, It was not important to had to make sure, had to make certain і тому подібні had to, модальне дієслово в зв'язці з ними означає «це було важливо/необхідно», або «важливо/необхідно було переконатися».


- It was necessary that no one was aware of being watched/Було абсолютно необхідно, щоб ніхто не підозрював про те, що за ним спостерігають.

Have to, had to - модальне дієслово. Застосування, приклади і приватні випадки

- You had to make sure that you didn't spend too much/Тобі слід було переконатися в тому, що ти не витратив занадто багато.

- We had to do our best to make certain that it wasn't out of date/Ми повинні були зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що воно не застаріло.

- It was not important to take the game too seriously/Було важливо не приймати гру дуже серйозно.

Should і ought vs. have to

Should і ought можна використовувати для того, щоб сказати про помірною потреби, тобто відчуття необхідності є не таким сильним, як якщо б ми використовували must.

Should і ought дуже поширені в розмовному англійському. Should, будучи істинно модальним дієсловом, вимагає подальшого вживання дієслова у базовій формі. А ought вимагає після себе to-інфінітив. Заперечення з цими дієсловами виглядає як should not, shouldn't, ought not, oughtn't і означає, що існує помірна необхідність не робити що-небудь.

Існує три випадки, в яких ставиться should, ought:

1) Коли мова йде про виконання якогось позитивного або правильного дії.

- We should send her a postcard. /Ми повинні послати їй поштову картку.

2) Коли ви хочете порадити комусь робити що-небудь або не робити.

- You should claim your pension 3-4 month before you retire. /Ти повинен подати заяву на пенсію за 3-4 місяці до звільнення.

3) Коли ви висловлюєте свою точку зору або запитуєте чужу думку. При цьому для того, щоб почати пропозицію, часто використовуються: I think, I don't think, або Do you think.

- I think that we should be paid more. /Я думаю, що ми повинні платити більше.

Спробуйте відрізнити випадки, в яких використовується should, ought і модальне дієслово have to. Вправи нижче містять пропуски, заповніть їх:

- We _______ spend all the money. /Ми не повинні витрачати всі гроші.

- He ______ come more often . /Він мав би приходити більш часто.

- You ______ see him again. /Тобі не варто бачити його знову.

- You ______ use a detergent. /Ти не повинен використовувати миючий засіб.

- You ______ get a new TV. /Тобі потрібен новий телевізор.

- You ______ marry him. Тобі не варто виходити за нього заміж.

- I don't think we ______ бурчати. /Я не думаю, що ми повинні скаржитися.

- Do you think he ______ go? /Ти думаєш, що йому не варто піти?

- What do you think we ______ do? /Що ти думаєш ми повинні робити?

Щоб сказати, що в минулому існувала помірна необхідність зробити що-небудь, але дія не було скоєно, використовуються: should have або ought to have з причастям минулого часу. Наприклад, якщо йдеться I should have given him the money yesterday, мається на увазі, що вчора існувала помірна необхідність в передачі грошей, але гроші передані не були.


Have to, had to - модальне дієслово. Застосування, приклади і приватні випадки

- I should have finished my drink and gone home. /Я повинен був допити свій напій і піти додому.

- You should have realized that he was жартував. /Ти повинен був розуміти, що він пожартував.

- We ought to have stayed in tonight. /Ми повинні були залишитися в цю ніч.

- They ought to have taken a taxi. /Вони повинні були викликати таксі.

Якщо ж потрібно сказати, що важливо було не робити чого-то в минулому, але, тим не менш, це було зроблено, використовуються should not have, ought not to have. Наприклад, якщо сказано: I should not have left the door open, мається на увазі що було важливо, щоб хтось не залишав двері відкритими, але двері, тим не менш, залишилася відкритою.

- I should not have said that. /Я не повинен був говорити це.

- You should not have given him the money. /Я не повинен був давати йому гроші.

- They ought not to have told him. /Вони не повинні були говорити йому.

- She oughtn't to have sold the ring. /Вона не повинна була продавати кільце.

Had better

Щоб вказати на помірну необхідність зробити що-небудь в конкретній ситуації, використовують had to. Модальне дієслово при цьому втрачає to і додається better, утворюючи had better, що супроводжується дієсловом в базовій формі. Також had better може використовуватися для дачі ради або для висловлення своєї точки зору з якого-небудь питання. Хоча зазвичай негативна частка ставиться відразу за had to, модальне дієслово і not у цьому випадку поділяються better. Негативна форма виглядає як had better not.

- I think I had better show this to you now. /Я думаю, краще показати тобі це зараз.

- You'd better go tomorrow. /Тобі краще піти завтра.

Хоча had better нагадує за формою минулий час, воно ніколи не використовується для помірної необхідності в минулому. Причому коректною формою завжди є had better (не йдеться have better).

- I'd better not look at this. /Краще мені не дивитися на це.

Have to, had to - модальне дієслово. Застосування, приклади і приватні випадки

Таким чином, у діапазоні значень have багато окремих смислових одиниць, які далеко не завжди ведуть себе згідно з загальною логікою. Наприклад, had to (модальне дієслово have to в II формі) не завжди вказує на минулий час.