http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Що таке військова служба? Придатність до військової служби

Що таке військова служба? Придатність до військової служби

З того моменту, як людина взяла в руки палицю, він зрозумів, що з її допомогою можна домогтися багато чого. Тому часто люди намагаються досягти своїх цілей за допомогою застосування насильства до собі подібних. В даному випадку ми говоримо про зародження військового мистецтва, яке людина відточував на протязі всього процесу своєї еволюції. Якщо детально вивчити всю людську історію, то стає зрозуміло, що вона складається багато в чому воєн. Люди не можуть жити постійно в мирі та злагоді. Одні повинні домінувати над іншими – це закон. На сьогоднішній день складно уявити яку-небудь країну без армії. Всі держави намагаються випередити один одного в частині озброєння. Поряд з самим озброєнням істотним чином розвивається військова служба, особливо останнім часом. Дана сфера діяльності завжди була в пошані, особливо серед чоловіків. У XXI столітті військова служба стала ще більш значущою, тому що змінюються самі принципи ведення бойових дій. Таким чином, ми в статті спробуємо розкрити всі аспекти військової діяльності, а також відповісти на питання, що це таке.

Що таке військова служба? Придатність до військової служби
Поняття військової служби

Багато людей досить часто задаються питанням, що таке військова служба. З одного боку, суть цієї сфери діяльності гранично зрозуміла, з іншого – вона все ж приховує деякі специфічні особливості. Військова служба являє собою один з видів державної діяльності громадян. Дана діяльність здійснюється на професійній основі. Громадяни займають посади в збройних силах, а також володіють спеціальними званнями. Військова служба має специфічні завдання і функції, найголовнішими з яких є оборона і безпека держави. Слід відзначити той факт, що військовослужбовцями не обов'язково визнаються люди, які працюють на посадах у збройних силах. Якщо військове формування було створено у відповідності з існуючим законодавством, служба у ньому також зараховується до військової.

Що таке військова служба? Придатність до військової служби
Форми військової служби

Проходження військової служби у всіх країнах світу побудовано абсолютно по-різному. Все залежить від континенту, конкретної країни і політичної ситуації. На сьогоднішній день найбільш популярною є служба в армії за контрактом. Це один з видів професійного підходу до організації оборони країни. Така форма військової служби довела свою ефективність часом. Як показує практика, солдати, які працюють за контрактом в армії, відносяться до служби більш відповідально, що впливає на її безпосередню реалізацію. Що стосується Російської Федерації, то тут проходження військової служби здійснюється за допомогою загальної військової повинності. Ця форма дуже застаріла, тому багато країн після закінчення холодної війни відмовилися від неї. Професійна армія невеликою чисельністю набагато краще, ніж призовна, навіть в умовах військового часу. Цей факт підтверджений військовими конфліктами, які дуже часто виникають сьогодні.

Історія військової служби на території Росії

Якщо детально розглянути історію нашої держави, то можна виділити етапи розвитку військової служби паралельно із загальним історичним розвитком населення. Часом заснування регулярних, державних збройних сил можна по праву визнати 1699 рік, коли Петро Перший фактично створив флот і армію. В ті часи термін рекрутської повинності становив 25 років.

Що таке військова служба? Придатність до військової служби
У міру розвитку військової служби, даний термін зменшувався. Основною проблемою того часу стала відсутність єдиного нормативного акта, який би регулював роботу збройних сил цілком. Сьогодні існує ФЗ «ПРО військову службу» дозволяє впорядкувати її діяльність.


Після 1917 року в першій конституції рад закріпився принцип обов'язкової військової повинності. У міру історичного розвитку СРСР військова служба видозмінювалася й еволюціонувала. Це призвело до того, що Союз мав один з найпотужніших армій у світі на середину XX століття. Багато хто, хто проходив військову службу в ті часи, говорять про високий рівень підготовки солдатів абсолютно всіх структурних ешелонів. Після розвалу СРСР починається «федеральний період» розвитку армії на території Росії. Він отримав не тільки нову назву, але й знайшов свої характерні особливості.

Федеральний період розвитку військової служби в Росії

Сьогодні військова служба громадян у Росії – це один з видів державної служби. Як вже говорилося раніше, вона має професійний характер. Громадяни можуть проходити службу в Збройних Силах Росії, а точніше в структурних підрозділах даного формування. Відповідно до ФЗ «ПРО військову службу», обличчя, які проходять військову службу, є військовослужбовцями. Внаслідок цього на них поширюються закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері оборони держави.

Що таке військова служба? Придатність до військової служби

Правові основи військової служби

Як і інші види державної діяльності, військова служба регламентується цілою системою нормативно-правових актів. Таким чином, правовими документами, які регулюють цю сферу діяльності, є наступні державні акти:

- Федеральний закон «Про статус військовослужбовців», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців». Дані правові акти найкращим чином відповідають на питання, що таке військова служба.


- Указ Президента Російської Федерації, яким регламентується порядок проходження служби у Збройних Силах.

- Положення про порядок здійснення військово-технічного співробітництва Російської Федерації з іноземними державами.

- Інструкція про порядок організації та проведення атестації військовослужбовців.

Крім цього, слід виділити «кореневої» нормативний акт, який регулює державну службу в Росії взагалі. Таким документом є Федеральний закон «Про державну службу Російської Федерації».

Що таке військова служба? Придатність до військової служби

Статус військовослужбовця

Існуючий закон про військову службу та інші нормативні акти в цій сфері діяльності громадян закріплюють специфічний правовий статус військовослужбовців. У відповідності з нормативними актами, які були представлені вище, здійснюється фактична реалізація правового режиму цієї діяльності. Однак слід зауважити, що далеко не кожна людина знає, що собою цей статус передбачає. Якщо звернутися до теорії права, то будь-правовий режим являє собою сукупність прав та обов'язків певного суб'єкта. Проблема в тому, що відсутній єдиний закон про військову службу, який би перераховував абсолютно всі існуючі права і обов'язки солдатів. Все, що автор представить далі в статті, - це лише систематизований «збірник», допомагає розібратися з правовим статусом держслужбовців даного виду.

Подвійність правового режиму

Статус військовослужбовця не тільки закріплено на законодавчому рівні, але і фактично охороняється з боку держави. Але сама суть даного правового режиму специфічна. Особливості простежуються в його подвійності, заснованої на поділі існуючих прав та обов'язків. Взагалі, весь масив прав, свобод і обов'язків військових можна умовно розділити, посилаючись на багато факторів. На сьогоднішній день виділяють два основних обставини поділу правомочностей:

- Перш за все, будь-який військовослужбовець є громадянином держави, якій він служить. Внаслідок цього він від народження наділений масивом загальних прав і обов'язків, які мають усі громадяни без винятку. Але щоб стати повноправним солдатом, необхідна придатність до військової служби. Цей факт обумовлює наявність спеціального суб'єкта в даних правовідносинах.

- Друга обставина полягає в тому, що на військових покладено завдання реалізовувати специфічні функції оборони держави. Подібні завдання необхідно виконувати в будь-яких умовах, незалежно від пори року та інших чинників. Як ми розуміємо, подібні обставини несуть ризик для життя і здоров'я людини. Внаслідок цього режим юридичного регулювання діяльності військовослужбовців доповнений спеціальними правомочностями.

Таким чином, правовий режим, що визначає функціонування збройних сил, має свої внутрішні особливості. З його допомогою можна відповісти на питання, що таке військова служба.

Права та обов'язки військових

Відповідно до займаній посадою і званням кожен військовослужбовець має безліч прав і обов'язків, які, в свою чергу, мають свою специфіку залежно від виду військ, підрозділів і т. п. Вони дозволяють реалізувати ті функції і завдання, які безпосередньо покладені на них.

Слід зазначити, що права та обов'язки військової служби, регулюються не тільки законами, але також військовими статутами, інструкціями, інструкціями і т. д. Специфічним джерелом регулювання правомочностей працівників збройних сил є письмові вказівки прямих начальників. Існує негласне поділ усіх прав і обов'язків на звичайні та спеціальні. Звичайні правомочності безпосередньо реалізуються військовими в нормальних умовах служби, а точніше в мирний час. Спеціальні права і обов'язки виникають під час несення бойового чергування, служби у наряді, ліквідації наслідків стихійного лиха, в умовах воєнного часу.

Що таке військова служба? Придатність до військової служби

Штат військовослужбовців

Коли людина стає солдатом, його становище в системі визначається наступними елементами:

- посаду;

- наявність певного звання;

- відповідність штатом військової частини або іншого військового органу.

Посадовий штат являє собою документ, який визначає чисельний склад органу або його частини. Іншими словами, штат – це опис чисельності техніки, особового складу і озброєння частини. Що стосується військовослужбовців, то вони входять в штат на основі займаної посади. Остання є сукупністю прав, обов'язків, функцій і завдань, які притаманні конкретній людині. Як правило, та чи інша посада займається солдатом тільки в тому випадку, якщо він підходить на неї за рівнем своєї професійності та стану здоров'я (придатність до військової служби).

Військове звання

Кожен військовий має військове звання. У державній цивільній службі аналогом є ранги та класні чини. Військові звання відповідають переліку посад, до яких вони відносяться. Іншими словами, військовослужбовець повинен займати необхідну посаду для отримання того чи іншого звання.

Що таке військова служба? Придатність до військової служби

Також існують спеціальні переліки, де вказані деякі посади, які можна замінювати цивільним персоналом або ж солдатами жіночої статі. Подібні посади існують внаслідок специфіки робіт, які вони зобов'язують виконувати.

Висновок

Отже, ми спробували відповісти на питання, що таке військова служба. Особливості, осудні зайнятим специфічної державною діяльністю, необхідно вивчати, так як функція оборони держави є однією з найбільш пріоритетних на сьогоднішній день. Звичайно, сфера оборони вимагає постійного реформування, яке неможливо буде здійснити, якщо детально не вивчити специфіку функціонування даної галузі в Російській Федерації.