http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Дієслова may, might. Застосування та граматичні особливості

Дієслова may, might. Застосування та граматичні особливості

Модальні дієслова may, might в загальному сенсі описують теоретичну ймовірність події при певних умовах. Цими умовами можуть бути бажання чи небажання одного з учасників подій, можливість здійснення з точки зору законів, норм, правил, етикету та інші обставини. Як правило, висловлення приймає вигляд припущення або допущення. Обидва дієслова можуть виражати вірогідність і дозвіл. Крім того, вони можуть вказувати на очевидність якоїсь дії як найбільш передбачуваного в умовах, що склалися. Також є області, в яких допустимо ставити певний дієслово. Так, модальне дієслово may виражає дозвіл. Під позволением тут розуміється дозвіл, а не дозвіл або прохання до вирішення. Дієслово might допомагає висловити припущення, наприклад, як здогад або своє ставлення до втілення в життя тієї чи іншої ідеї.
При цьому may і might можуть не тільки ставитися до якоїсь гіпотетичної ситуації в майбутньому, але і використовуватися в будь-якому часу (хоча безпосередньо у собі модальне дієслово не містить вказівок на час).

May, might vs. can, could

Такі дієслова в англійській мові, як can і could, схожі за значенням, але в більшості випадків виражають індивідуальну здатність персонажа до тих чи інших дій. Часто в одному і тому ж реченні можна поставити як may, might, так і can, could. У багатьох ситуаціях вживання саме may, might обумовлено необхідністю більш стриманого тону. Ці дієслова в англійській мові служать як би індикаторами офіційності. Це доречно, наприклад, у діловому розмові з партнерами і колегами, при спілкуванні з малознайомими людьми або у делікатних ситуаціях. У розмовній ж промови частіше можна зустріти все-таки can і could.
Ймовірність

Дієслова may, might говорять про те, що ми не впевнені, чи можливо виконання чогось, але тим не менше схильні вважати, що подібний варіант розвитку подій досить імовірний, виходячи з обличчястих мотивів, з зовнішніх умов, розкладу, загальних закономірностей або звичок. Можна відзначити, що зазвичай переважує не сумнів, а прогнозирующая складова. Дієслово could має схожу вживання, але використовується при більш неформальному спілкуванні.

- He might come /Він може прийти.

Дієслова may, might. Застосування та граматичні особливості

- They may help us /Вони можуть допомогти нам.

- That could be one reason /Це може бути однією причиною.

При складанні заперечення частка not ставиться за змістом скоріше до наступної частини, ніж до may або might.

- He might not be in England at all /Він може бути взагалі не в Англії.

- They might not get a house with central heating /Вони можуть не отримати будинок з центральним опаленням .

Коли потрібно висловити, що в минулому, ймовірно, відбулася якась подія, але ви не впевнені в цьому, можна використовувати may have, might have, наступний за ними дієслово ставиться у форму дієприкметника минулого часу.

- You may have noticed this advertisement /Ти міг помітити це вдосконалення.

- He might not have seen me /Він міг не бачити мене.

- They may not have done it /Вони могли не робити цього.

Також might have з подальшим причастям минулого часу може виражати, що якщо певна подія мала місце, то з'явилася б можливість і для будь-якого іншого події.

- She said it might have been all right, if the weather had been good. (But the weather wasn't good, so it wasn't all right.) Вона сказала, що все могло б бути в порядку, якби погода була гарною. (Але погода не була хорошою, так що все було в порядку).


Дозвіл

May /may not використовуються, щоб сказати, що комусь дозволено /не дозволено вчиняти певні дії.

- They may do exactly as they like /Вони можуть робити в точності так, як хочуть.

Дієслова may, might. Застосування та граматичні особливості

- The retailer may not sell that book below the publisher's price /Продавець не може продавати цю книгу за ціною нижче видавничою.

Дозвіл

Крім того, за допомогою цих дієслів можна дозволяти зробити щось.

- You may speak /Можеш говорити.

- You may leave as soon as you have finished /Можеш йти відразу як закінчиш.

Або просити дозволу (хоча в сучасній мові might зустрічається досить рідко).

- May I have a cigarette? /Можу я взяти сигарету?

- Might I inquire if you are the owner? /Можу я поцікавитися – ви власник?

Будучи модальними, дієслова may, might завжди йдуть першими у складі присудка, вимагають після себе іменника в базовій формі, не мають -s, -ing -ed форм, не вказують на час подій,

Так як в одному присудку не може бути більше одного модального дієслова, другий модальне дієслово замінюється схожі за змістом словом, часто це «семимодальний» дієслово. Замінити might може, наприклад to be likely to.

- Your husband might have to give up work /Твій чоловік, можливо, повинен буде відмовитися від роботи.

- He will be likely to come /Можливо, він прийде.

Дієслова may, might. Застосування та граматичні особливості

Якщо ви хочете взяти наступний дієслово не в базовій формі, а у -ing-формі, причастя минулого часу або to-инфинитиве, дієслова may, might використовувати не можна. Можна поставити в якості заміни, наприклад, be allowed to.

- I am strongly in favour of people being allowed to put on plays.

- They have going to be allowed to travel on the trains.

Припущення

Щоб зробити дуже ввічливе, делікатне або обережне припущення, дієслово might в англійській мові можна використовувати спільно з like або want.

- I thought perhaps you might like to come along with me /Я подумав, можливо, ви захочете пройтися зі мною?

- You might want to try another shop /Можливо, ти хочеш спробувати інший магазин.

Або за допомогою It might be і групи іменника, прикметника або to-інфінітива.

- I think it might be a good idea to stop recording now /Я думаю, що, можливо, це хороша ідея – перестати записувати зараз.

- It might be wise to get a new car /Можливо, варто взяти нову машину.

Дієслова may, might. Застосування та граматичні особливості

Очевидність

Такі звороти, як may as well і might as well, допомагають висловлювати припущення до дії, виходячи з розумності та виправданості, або за поширеною причини «а чому б ні». Воно зазвичай несе раціональний характер, але також, в залежності від ситуації, досить часто набуває скептичний або злегка глузливий характер. Близькі за значенням виразу – «могти, як варіант, », «може з таким же успіхом».


- You may as well open them all /Можеш з таким же успіхом відкрити їх усі.

- He might as well take the car /Він міг, як варіант, взяти автомобіль.

Дієслова may, might. Застосування та граматичні особливості

Скорочення

Як і у випадку багатьох службових слів, для економії часу і паперу при складанні заперечень частка not за допомогою апострофа може скорочуватися до ' t і додаватись до дієслова. Однак для may і might скорочення не так популярні, як, наприклад, для дієслова-зв'язки be. Мабуть, так склалося внаслідок специфіки змістового навантаження негативної частки в умовних обертах. Якщо суть пропозиції полягає в теоретичній неможливість того чи іншого події, not автоматично потрапляє під наголос, а акцентовані частки зазвичай не вживаються в урізаній формі. Іноді might not скорочується до mightn't. Модальне дієслово may not скорочується до mayn't вкрай рідко в сучасній мові