http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Правила використання англійських дієслів з прикладами

Правила використання англійських дієслів з прикладами

Використання англійських дієслів з прийменниками, по ситуації, може змінити зміст усього речення. Прийменники потрібні або для приєднання доповнення у випадках, коли пряма стикування неможлива, або для зміни змісту самого дієслова.

Як доповнення простого або дієслівного присудка

Деяких дієслів в силу своїх особливостей невластиво безпосереднє приєднання доповнення. Тобто вони не можуть прямо перенести свою дію на об'єкт без вказівки на характер зв'язку. Правила використання англійських дієслів з прикладами і картинками представлені нижче. Вони пояснюють, в яких випадках дієсловам потрібен той чи інший привід.
Регламентований привід

Правила використання англійських дієслів зводяться багато в чому до їх групуванні відповідно з допустимими приводами. Є дієслова, які тербуют певного прийменника, наприклад, belong to consist of, hint at, hope for, insist on, lead to listen to pay for, qualify for, refer to relate to, sympathize with.

- The land belongs to a rich family/Земля належить багатій родині.

- Then She referred to the minister's report/Тоді вона звернулася до міністерського звіту.

Правила використання англійських дієслів з прикладами

Є дієслова, з якими вибір різних приводів може вплинути на зміст усього речення: agree on/with, appeal for/to, appologize for/to, conform to/with, result from/in, suffer from/with.

- They agreed on a plan of action/Вони погодилися з планом дій.

- You agreed with me that we should buy a car/Ти погодилася зі мною в тому, що ми повинні купити автомобіль.

- His failure resulted from lack of attention to details/Його фіаско сталося по причині недостатньої уваги до деталей.

- The match resulted in a draw/Матч завершився безгольовою нічиєю.

З деякими дієсловами, використаними без доповнення, вибір прийменника може вплинути на зміст усього речення.

Правила використання англійських дієслів, употребляющихся без прямого об'єкта, мають на увазі різні приводи для того, щоб відкривати різні типи інформації.

Привід 'about' після, наприклад, дієслів care, complain, dream, explain, hear, know, speak, talk, think, write вказує на об'єкт дії.

- We will always care about freedom/Ми завжди будемо піклуватися про свободу.

- Tonight i'm going to talk about engines/Сьогодні ввечері я збираюся говорити про двигунах.

Фраза з 'at' після glance, glare, grin, laugh, look, shout, smile, stare містить напрямок, в якому відбувається дія, кінцеву точку.

- I don't know why he was laughing at that joke/Я не знаю, чому він сміявся над цим жартом.

- 'Hey!' she shouted at him/"Агов!"- закричала вона на нього.

Правила використання англійських дієслів з прикладами

'For' допомагає виразити призначення або причину після дієслів apologize, apply, ask, look, wait.

- He wanted to apologize for being late/Він хотів вибачитися за те, що запізнився.

- I'm going to wait for the next bus/Я збираюся чекати наступного автобуса.

Привід 'into' після таких дій, як bump, crash, drive, run, показує на об'єкт, залучений в процес.

- His car crashed into the wall/Його машина врізалася в стіну.

- She drove into the back of a lorry/Вона в'їхала в кузов вантажівки.

'Of' сприяє передачі фактів та інформації, коли стоїть після дієслів hear, know, speak, talk, think.

- I've heard of him but I don't know who he is/Я чув про нього, але я не знаю, хто він такий.

- Do you know of the new plans for the sport centre?/Ти знаєш про нові плани для спортивного центру?

'On' показує довіра або ступінь конфіденційності до персонажу або об'єкта, стоячи, наприклад, після count, depend, plan, rely.

- You can count on me/Ти можеш розраховувати на мене.

- You can rely on him to be polite/Ти можеш на нього покластися у плані ввічливості.

Привід 'to' слід за дієсловами complain, explain, listen, say, speak, talk, write, щоб позначити адресата – слухача, читача чи глядача.

- They complained to me about the noise/Вони поскаржилися мені на шум.

- Mary turned her head to speak to him/Марія повернула свою голову, щоб говорити з ним.

Персонаж, названий після 'with', є прихильником або опонентом у випадку з дієсловами agree, argue, disagry, side.

- Do you agree with me about this?/Ти згоден зі мною щодо цього?

- The daughters sided with their mothers/Дочки взяли позицію матерів.

Додаток і предложная фраза

Деякі дієслова можуть приєднувати пряме доповнення з предложной фразою, яка починається з конкретного приводу.

- The police accused him of murder/Поліція звинуватила його у вбивстві.

- They borrowed some money from the bank/Вони трохи грошей позичили в банку.

Правила використання англійських дієслів з прикладами

Або доповнення, або предложная фраза

Деякі дієслова приєднують або пряме доповнення, або предложную фразу, при цьому сенс не змінюється.

- He had to fight them, even if it was wrong/Він повинен був боротися з ними, навіть якщо це було неправильно.

- He was fighting against history/Він боровся проти історії.

Прийменники у фразових дієсловах

Можливо вельми різноманітне використання дієслів в англійській мові завдяки великій кількості фразових дієслів. Фразовий гол. є комбінацією дієслова і прислівники або приводу, які у цьому випадку називаються просто частками. Приміром, 'down', 'in', 'off', 'out', або 'up'.
- She turned off the radio/Вона вимкнула радіо.

- Mr. Knight offered to put him up/Пан лицар віддав розпорядження поставити його.

Стандартне значення дієслова, яке він мав в одиночному варіанті, при цьому, як правило, змінюється, і створюється нова смислова одиниця. Наприклад, 'break' означає головоломка, в той час як 'break out of place' – ховатися з місця подій, зникати.

Правила використання англійських дієслів з прикладами

- They broke out of prison on Thursday night/Вони втекли з в'язниці в ніч на вівторок.

- The pain gradually wore off/Біль поступово проходила.

Чотири основних типи фразових дієслів

Правила використання англійських дієслів з прийменниками в якості невід'ємної структурної частки поділяють чотири основні моделі чергування прийменників і доповнень. У першій дієслово супроводжується часткою (прислівником або приводом), додаток відсутній. Приклади: break out, catch on check up, come in, get by, give in, go away, grow up, look in, ring off, start out, stay up, stop off, wait up, watch out, wear off.


- War broke out in September/Війна вибухнула у вересні.

- You'll have to stay up late tonight/Тобі доведеться пізно лягти сьогодні.

У другій структурі дієслово супроводжується і тим і іншим. Тобто за фразовими дієсловами fall for, feel for, grown on, look after, part with, pick on set about, take after слід також доповнення.

- She looked after her invalid mother/Вона доглядала за своєю матір'ю-інвалідом.

- Peter takes after his father but John is more like me/Пітер пішов у батька, але Джон більше схожий на мене.

Відповідно до третьої структурі, в поєднаннях, таких як, наприклад answer back, ask in, call back, catch out, count in, invite out, order about, tell apart, доповнення вклинюється між дієсловом і часткою.


- I answered him back and took my chances/Я відповів йому і скористався своїми шансами.

- He loved to order people about/Йому подобалося розпоряджатися людьми.

Правила використання англійських дієслів допускають, що деякі фразові дієслова можуть бути використані у складі як другої, так і третьої структури – тобто послідовність доповнення і частки може чергуватися, наприклад, add on, bring up, up call, fold up, hand over, knock over, point out, pull down, put away, put up, rub out, sort out, take up, tear up, throw away, try out. Однак у випадку, якщо додаток виражено займенником, воно повинно йти часткою.

- It took ages to clean up the mess/знадобилася Ціла вічність, щоб ліквідувати безлад.

- It took ages to clean the mess up/Знадобилася ціла вічність, щоб навести порядок.

- There was such a mess. It took ages to clean it up/Був такий безлад. Потрібна була сила-силенна часу, щоб прибрати це.

Правила використання англійських дієслів з прикладами

За принципом четвертої структури за дієсловом ставиться спочатку частка, виражена прислівником або приводом, за нею ставиться ще один привід з доповненням. Використання англійських дієслів може бути наступним: break out of, catch up with, come down with, get on with, go down with, keep on at, look forward to make off with, miss out on play around with, put up with, run away with, stick up for, talk down to walk out on.

- You go on ahead. I'll catch up with you later/Ти видвигайся першим. Я перехвачу тебе пізніше.

- Children have to learn to stick up for themselves/Діти повинні вчитися стояти за себе.

Невелика кількість дієслів, таких як do out of, put down to put up to take out on, talk out of, супроводжується доповненням, часткою і предложной фрази.

- Kroop tried to talk her out of it/Круп спробував відрадити її від цього.

- I'll take you up on that generous invitation/Я ловлю вас на слові і прийму це великодушне запрошення.