http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Соціальний статус сім'ї: що це таке?

Соціальний статус сім'ї: що це таке?

Сім'я є досить складним соціальним утворенням. Соціологи звикли розглядати її як систему близьких стосунків між окремими членами суспільства, які пов'язані відповідальністю, шлюбними і родинними відносинами, соціальною необхідністю.

Що таке соціальний статус сім'ї?

Соціальний статус сім'ї: що це таке?

Проблема проходження адаптації сімей у суспільстві надзвичайно гостро стоїть перед соціологами, які займаються дослідженням даного питання. Одним з головних факторів при соціалізації сімейної пари є саме соціальний статус сім'ї.
Основними характеристиками при розгляді соціального статусу виступають матеріальні можливості членів суспільства, об'єднаних шлюбними узами, наявність спільної відповідальності, виховних зобов'язань. Мають місце також потенційні фактори ризику, які збільшують ймовірність втрати набутого статусу. Так, розрив подружніх взаємин найчастіше призводить до погіршення дитячо-батьківських зв'язків. Повторний шлюб здатний певною мірою усунути ці негативні тенденції.

Сім'ї, до складу яких відрізняється складною структурою, створюють сприятливий ґрунт для формування різноманітної картини взаємодії між індивідуумами, що відкриває більш широкі можливості для соціалізації підростаючого покоління. Проте, виділяючи негативні моменти такого сімейного освіти, можна відзначити присутність дискомфорту при необхідності спільного проживання декількох поколінь. Погіршує ситуацію в даному випадку дефіцит обличчястого простору, простору для формування самостійного думки.
Функціональна структура

Соціальний статус сім'ї: що це таке?

Що означає соціальний статус сім'ї? На його формування багато в чому впливає виконання цим громадським утворенням певних функцій. Серед основних функцій сім'ї можна виділити наступні:

 • Репродуктивна – продовження роду, відтворення в біологічному сенсі.
 • Виховна – духовний розвиток потомства. Освіта подружнього зв'язку дозволяє не тільки створити умови для народження і виховання дитини. Наявність певної атмосфери в будинку відбивається на формуванні обличчястості малюків, а іноді впливає на людину протягом усього життя.
 • Господарсько-побутова – найважливіша функція, від якої залежить соціальний статус сім'ї. Полягає у здатності до підтримання фізичного стану рідних, догляді за ще не дозрілими або престарілими особами.
 • Матеріальна – визначається здатністю членів сім'ї до обопільної підтримки у фінансовому плані.
 • Нормальні сім'ї

  Розглядаючи соціальний статус родини, види статусів, в першу чергу слід поглянути на поняття нормальної сім'ї. Втім, уявлення про неї є досить умовною і не має чітких рамок. Нормальними прийнято вважати родини, які здатні забезпечити власний добробут на мінімально достатньому рівні, створити здорові умови для соціалізації дитини, подбати про захист рідних і близьких.

  Благополучні сім'ї

  Соціальний статус сім'ї: що це таке?

  Незважаючи на саме визначення, обличчя, які закріплюють за собою даний соціальний статус сім'ї, відчувають певні труднощі. Як поширених проблем тут варто виділити наявність конфліктів і протиріч, що проявляються в зв'язку з переходом на новий рівень в суспільстві, впливом поступово змінюються умов життя.


  Перешкоджає придбати такий соціальний статус сім'ї надмірне прагнення допомогти окремо проживають родичам, формування атмосфери надмірної опіки або ж занадто поблажливе ставлення до близьких.

  Проблемні сім'ї

  Звернути увагу варто на так звані неблагополучні сім'ї, розглядаючи соціальні статуси сім'ї. Які бувають проблемні структури?

  Саме визначення соціального статусу говорить про наявність складнощів не тільки у взаєминах між близькими, але і при пошуку окремими особами власного місця в суспільстві. Психологічні негаразди зазвичай тут виникають через незадоволення потреб кількох або одного члена сім'ї.

  Поширеною проблемою в неблагополучних сім'ях залишається наявність нездорових відносин між парою або ж батьками і дитиною. Проживаючи в неблагополучних, проблемних сім'ях, дітям доводиться шукати шляхи для подолання різних психологічних складнощів. Нерідко це призводить до формування психогенних відхилень, що пізніше проявляються в емоційному відкиданні оточення, слабкому розвитку батьківських почуттів.

  Асоціальні сім'ї

  Соціальний статус сім'ї: що це таке?

  Якщо говорити про соціальний статус сім'ї, види статусів, не можна не виділити таке поширене явище, як асоціальна сім'я. Тут взаємодія між окремими індивідуумами складається найбільш складно.

  Називати асоціальними можна освіти, в яких подружжя схильні до ведення потурального чи аморального способу життя. Що стосується житлово-побутових умов, то в даному випадку вони не відповідають елементарним вимогам гігієни і санітарії. Як правило, виховання дітей пускається на самоплив. Підростаюче покоління нерідко піддається моральному та фізичному насильству, відчуває відсталість у розвитку.

  Найчастіше до цієї категорії належать обличчя, які мають соціальний статус багатодітної сім'ї. Головним же фактором, який призводить до формування подібної негативної середовища, є низька матеріальна забезпеченість.


  Групи ризику

  Соціальний статус сім'ї: що це таке?

  У сім'ях з нормальним або благополучним соціальним статусом часто виникають періоди занепаду, які потенційно можуть призвести до переходу на більш низький рівень соціалізації. До основних груп ризику належать:

 • Деструктивні сім'ї – характерно часте виникнення конфліктних ситуацій, відсутність бажання до формування емоційного зв'язку, сепаративное поведінка подружжя, наявність складних конфліктів між батьками і дитиною.
 • Неповні сім'ї – відсутність одного з батьків призводить до неправильного самовизначенню дитини, зниження різноманітності сімейних відносин.
 • Ригідні сім'ї – чітко проявляється домінування одного індивідуума, що накладає відбиток на сімейне життя всіх родинних осіб.
 • Розпалися сім'ї, збереження сімейних контактів при роздільному способі життя подружжя. Такі відносини залишають сильну емоційну зв'язок між рідними людьми, але в той же час призводять до деякої втрати батьками власної ролі.