http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Типи економіки. Характеристики

Типи економіки. Характеристики

Класифікувати наукові явища завжди було досить важко. Від правильного вибору ознаки поділу багато в чому буде залежати його обґрунтованість та успішність. Щоб виділити типи економіки в сучасному науковому підході використовують різні ознаки. Оскільки підходів до узагальнення і характеристиці систем господарювання існує кілька, то і класифікацій буде досить багато.

Критерії типів економічних систем

Щоб рівень абстрагування при розгляді різних типів економічних систем та їх характеристик був більше наближений до реальних процесів, що відбуваються в суспільному господарського життя, слід розглянути ознаки, за якими їх класифікують.
Типи економіки. Характеристики

У відповідності з існуючою формою господарювання виділяють типи економіки з натуральним і товарним типом обміну. Якщо класифікувати типи державної економіки основною формою власності, виділяються общинні, приватновласницькі, кооперативно-громадські і змішані типи господарювання.

За способом управління діями економічних суб'єктів розрізняють такі основні типи, як традиційна, ринкова, планове господарювання. Це найпоширеніший вид класифікації. Представлені типи економічних систем та їх характеристика максимально повно відкривають картину особливостей економіки останніх двох століть.

Інші класифікації типів економічних систем

Типи економіки. Характеристики

Якщо брати до уваги критерій способу розподілу доходів, можна виділити общинно-зрівняльний тип, з розподілом доходів у відповідності з землею, з розподілом доходу згідно з факторами виробництва, з розподілом за кількістю трудового вкладу.
За типом державного втручання розрізняють вільні, ліберальні, адміністративно-командні, економічно регульовані і змішані типи економіки. А згідно з критерієм залучення економіки у світові зв'язку можна виділити відкриту і закриту систему.

За ступенем зрілості системи розрізняють на що формуються, розвинені, зрілі і деградуючі типи економіки держави.

Традиційна класифікація систем

У сучасній літературі Заходу існує найбільш часто зустрічається класифікація, яка містить всього три різних типи економічних систем. У працях К. Р. Макконнелла та С. Л. Брю виділені такі системи, як традиційний, ринковий і командний типи економіки.

Однак, тільки за останні два століття у світі налічувалося набагато більше типів систем господарювання. До них можна віднести ринкову економіку з вільної конкуренції (чистий капіталізм), сучасну ринкову економіку (вільний капіталізм), традиційну та адміністративно-командної системи.

Представлені моделі відрізняються різноманіттям економічного розвитку в межах окремих країн. Тому типи економічних систем та їх характеристика повинні бути розглянуті виходячи з цих особливостей.

Чистий капіталізм

Ринкова економіка, яка має вільну конкуренцію, що склалася в XVIII ст. і перестала існувати в перші десятиліття ХХ ст. Дуже багато елементів цієї системи увійшли в сучасну ринкову економіку.


Типи економіки. Характеристики

Відмінними рисами чистого капіталізму є приватна власність інвестиційних ресурсів, механізм регулювання діяльності на макрорівні заснований на вільній конкуренції, безліч покупців і продавців, які діють самостійно в кожній сфері діяльності. Найманий працівник і підприємець виступали як юридично рівноправні агенти ринкових відносин.

Типи ринкової економіки до ХХ століття визначали економічний розвиток через ціни та ринок. Така система виявилася найбільш гнучкою, здатною підлаштуватися під реалії функціонування господарських відносин у суспільстві.

Сучасний капіталізм

Нинішня ринкова економіка виникла на початку ХХ ст. в період швидкого розвитку науково-технічної революції. В цей період держава стала активніше впливати на розвиток національної економіки.

Типи економіки. Характеристики

Планування розглядається як інструмент державного управління в справі регулювання економіки. Такі типи економіки дозволяли швидко підлаштовуватися під зміни потреб ринку. На основі маркетингових досліджень вирішується питання про обсяг, структурі продукції, а також прогноз пріоритетних напрямів НТП.

Великі компанії і держава стали виділяти більше ресурсів для розвитку людського фактора (освіта, медицина, соціальні потреби). Держава в розвинених країнах сьогодні направляє до 40% бюджетних асигнувань на боротьбу з бідністю. Компанії-роботодавці дбають про своїх співробітників, виділяючи фінансування на поліпшення умов праці та соціальних гарантій для своїх працівників.

Традиційна система господарювання

Типи економіки. Характеристики

В економічно слабо розвинутих країнах збереглася система використання ручної праці і відсталих технологій. У ряді таких країн переважають натурально-общинні форми розподілу створеного продукту. Основні типи економіки в слаборозвинених у сфері господарювання країнах припускають існування великої кількості дрібних підприємств і виробництв. Це безліч селянських ремісничих господарств. Величезну роль в економіці таких країн грає іноземний капітал.


В житті суспільства, що здійснює традиційну економічну систему організації важливе місце посідають традиції, звичаї, релігійні цінності, кастовий розподіл та інші фактори, що стримують науково-технічний прогрес.

Держава перерозподіляє через бюджет національного доходу. Його роль досить активна, так як саме центральна влада спрямовує кошти на соціальну підтримку найбіднішим верствам населення.

Адміністративно-командна система

Цю систему ще називають централізованою економічною системою. Її панування поширювалося раніше в країнах Східної Європи, у ряді азіатських держав, а також в СРСР. Дану економічну систему ще прийнято називати централізованою. Для неї характерні суспільна власність, яка в реальності була державною, на всі економічні ресурси, бюрократизація економіки, адміністративне планування.

Типи економіки. Характеристики

Централізована економічна система застосовує безпосереднє управління практично всіма виробництвами з єдиного центру – влади. Держава абсолютно контролює розподіл продукції і виробництво. Це викликає монополізацію всіх галузей народного господарства. Як наслідок спостерігалося гальмування науково-технічного прогресу.

В представленій системі існували свої специфічні установки в ідеології. Вони пояснювали процес планування обсягу і структури виробництва надто складним, щоб довірити його безпосередньо виробникам. Центральні планові органи визначали структуру загальних потреб населення країни. Передбачити всі зміни потреб у таких масштабах неможливо. Тому задовольнялися найменші з них.

Змішана економічна система

В сучасних реаліях в світі не зустрічається жодної системи, яка має риси тільки одного виду організації господарської діяльності держави. Це змішаний тип економіки. Вона характеризується поєднанням регулюючої ролі країни на тлі фінансової автономії виробництва.

Типи економіки. Характеристики

Уряд в представленій системі здійснює антимонопольну, податкову і суспільну політику. Держава підтримує належні йому підприємства, а також медичні, освітні та культурні установи. Політика уряду спрямована на запобігання безробіття і криз. Це сприяє стабільності та економічному зростанню.

Мінусом представленої системи є відсутність універсальних моделей розвитку, а також розробка планових показників відповідно з урахуванням національної специфіки.

Розглянувши існуючі в минулому і сьогоденні типи економіки, можна виділити їх позитивні і негативні риси. Такий підхід дозволить зробити висновки про доцільність кожної організації господарської діяльності держави. Застосовуючи позитивні риси кожної системи, держава може краще керувати економікою в поточному та плановому періоді.