http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Статика - це Теоретична механіка, статика

Статика - це Теоретична механіка, статика

Статика - це наука про методи кількісної оцінки сили взаємодії між тілами. Ці сили відповідають за підтримання рівноваги, рух тіл або зміна їх форми. У повсякденному житті можна побачити безліч різноманітних прикладів кожен день. Руху і зміни форми мають вирішальне значення для функціональності як штучних, так і природних об'єктів.

Статика - це Теоретична механіка, статика

Поняття статики

Основи статики були закладені більше 2200 років тому, коли давньогрецький математик Архімед та інші вчені того часу займалися вивченням підсилювальних властивостей і виникненням простих механізмів, таких як важіль і вісь. Статика – розділ механіки, який має справу з силами, які діють на тіла в стані спокою за умови рівноваги.
Це розділ фізики, який робить можливими аналітичні та графічні процедури, необхідні для визначення та опису цих невідомих сил. Розділ "статика" (фізика) відіграє важливу роль у багатьох галузях машинобудування, механічної, цивільної, авіаційної та біоінженерії, які мають справу з різними наслідками сил. Коли тіло знаходиться в стані спокою або рухається з рівномірною швидкістю, то мова йде про цієї галузі фізики. Статика - це вивчення тіла в рівновазі.

Методи і результати даного розділу науки виявилися особливо корисними при проектуванні будівель, мостів і гребель, а також кранів та інших подібних механічних пристроїв. Щоб мати можливість розрахувати розміри таких конструкцій і обладнання, архітектори і інженери повинні спочатку визначити сили, які діють на їх взаємопов'язані частини.
Статика - це Теоретична механіка, статика

Аксіоми статики

Статика - це розділ фізики, який вивчає умови, при яких механічні та інші системи залишаються в певному стані, який не змінюється з часом. Цей розділ фізики спирається на п'ять основних аксіом:

1. Тверде тіло знаходиться в стані статичної рівноваги, якщо на нього діють дві сили, що мають однакову інтенсивність, лежать на одній лінії дії і спрямовані в протилежні сторони уздовж однієї лінії.
2. Тверде тіло буде перебувати у статичному стані до тих пір, поки на нього не впливатимуть зовнішні сили чи система сил.
3. Рівнодійна двох сил, діючих в тій же матеріальній точці, дорівнює векторній сумі двох сил. Ця аксіома підкоряється принципу векторного підсумовування.
4. Два взаємодіючих тіла реагують один на одного з двома силами, рівними за інтенсивністю в протилежних напрямках уздовж однієї лінії дії. Ця аксіома також називається принципом дії і протидії.
5. Якщо деформоване тіло знаходиться в стані статичного балансу, вона не порушиться, якщо фізичне тіло залишиться в твердому стані. Цю аксіому також називають принципом тужавіння.

Статика - це Теоретична механіка, статика

Механіка та її розділи

Фізика в перекладі з грецької (physikos – "природний" і "фізис" – "природа") дослівно означає науку, яка займається природою. Вона охоплює всі відомі закони і властивості матерії, а також сили, що діють на неї, серед яких гравітація, тепло, світло, магнетизм, електрику та інші сили, які здатні змінити основні характеристики предметів. Одним з розділів науки є механіка, що включає такі важливі підрозділи, як статика і динаміка, а також кінематика.

Механіка – це розділ фізики, який займається вивченням сил, об'єктів або тіл, що перебувають у спокої або русі. Це один з найбільших суб'єктів у сфері науки і техніки. Завдання по статиці включають в себе вивчення стану тіл під впливом різних сил. Кінематика – розділ фізики (механіки), який вивчає переміщення об'єктів незалежно від сил, що викликають рух.


Статика - це Теоретична механіка, статика

Теоретична механіка: статика

Механіка – це фізична наука, яка розглядає поведінку тіл під дією сил. Виділяють 3 категорії механіки: абсолютно твердого тіла, деформівних тіл і рідини. Тверде тіло – це тіло, яке не деформується під дією сил. Теоретична механіка (статика - частина механіки абсолютно твердого тіла) включає також і динаміку, яка, у свою чергу, підрозділяється на кінематику і кінетику.

Механіка деформівного тіла займається питаннями розподілу сил всередині тіла і викликаються у зв'язку з цим деформацій. Ці внутрішні сили спричиняють певні напруги в тілі, які в кінцевому підсумку можуть призвести до зміни самого матеріалу. Ці питання вивчаються на курсах опору матеріалів з опору матеріалів.

Механіка рідини – це розділ механіки, яка займається питаннями розподілу сил всередині рідин або газів. Рідини широко використовуються в машинобудуванні. Вони можуть бути класифіковані як несжимаемие або стискувані. Областями застосування є гідравліка, аерокосмічна галузь і багато інших.

Статика - це Теоретична механіка, статика

Поняття про динаміці

Динаміка має справу з силою і рухом. Єдиний спосіб змінити рух тіла – це використовувати силу. Поряд з силою динаміка вивчає інші фізичні поняття, серед яких наступні: енергія, імпульс, колізія, центр ваги, крутний момент і момент інерції.


Статика - це Теоретична механіка, статика

Статика і динаміка є абсолютно протилежними станами. Динаміка - це вчення про тіла, які не перебувають у рівновазі, при цьому виникає прискорення. Кінетика займається вивченням сил, що викликають рух, або сил, які виникають в результаті руху. На відміну від такого поняття, як статика, кінематика - вчення про рух тіла, в якому не враховується той факт, яким саме чином здійснюється рух. Іноді її називають "геометрією руху".

Статика - це Теоретична механіка, статика

Кінематика

Кінематичні принципи часто застосовуються для аналізу визначення позиції, швидкості і прискорення в різних частинах обладнання під час його експлуатації. Кінематика розглядає рух точки, тіла і системи тіл без розгляду причин руху. Рух описується вектором величин, таких, як переміщення, швидкість і прискорення поряд із зазначенням системи відліку. Різні проблеми в кінематиці вирішуються з допомогою рівняння руху.

Статика - це Теоретична механіка, статика

Механіка – статика: фундаментальні величини

Історія механіки налічує не одне століття. Основні принципи статики були розроблені вже давним-давно. Всілякі важелі, похилі площини і інші принципи були необхідні за часів ранніх цивілізацій для побудови, наприклад, таких величезних конструкцій, як піраміди.

Статика - це Теоретична механіка, статика

Фундаментальними величинами в механіці є довжина, час, маса і сила. Перші три називаються абсолютними, не залежними один від одного. Сила не є абсолютною величиною, оскільки вона пов'язана з масою і змінами швидкості.

Статика - це Теоретична механіка, статика

Довжина

Довжина - це величина, яка використовується для опису положення точки в просторі відносно іншої точки. Ця відстань називається стандартною одиницею довжини. Загальноприйнятою стандартною одиницею вимірювання довжини є метр. Цей стандарт формувався і вдосконалювався протягом багатьох років. Спочатку це була одна десятимільйонна частина земної поверхні квадранті, з допомогою якої проводити вимірювання було досить складно. 20 жовтня 1983 році метр був визначений як довжина шляху, пройденого світлом у вакуумі за 1/299792458 секунди.

Час

Час – це певний інтервал між двома подіями. Загальноприйнятою стандартною одиницею часу є секунда. Другий був спочатку визначений як 1/864 середнього періоду обертання Землі навколо своєї осі. У 1956 році визначення секунди було вдосконалено і склало 1/31556 часу, необхідного для повного обороту, який здійснює Земля навколо Сонця.

Статика - це Теоретична механіка, статика

Маса

Маса – це властивість матерії. Її можна розглядати як кількість речовини, що міститься в тілі. Ця категорія визначає вплив ваги на тіло і опір змінам в русі. Це опір зміні руху називається інерцією, яка є результатом маси тіла. Загальноприйнятою одиницею маси є кілограм.

Статика - це Теоретична механіка, статика

Сила

Сила – це похідна одиниця, але дуже важливий блок у вивченні механіки. Вона часто визначається як дія одного тіла на інше, а також може бути або не бути результатом прямого контакту між тілами. Гравітаційні та електромагнітні сили є прикладами такого результату впливу. Існує два принципи впливу сил, які прагнуть змінити руху системи і які мають тенденцію до її деформації. Основною одиницею сили є Ньютон в системі СІ і фунт в англійській системі.

Статика - це Теоретична механіка, статика

Рівняння рівноваги

Статика припускає, що предмети, про які йде мова, є абсолютно твердими. Сума всіх сил, діючих на тіло в стані спокою, повинна бути дорівнює нулю, тобто беруть участь сили врівноважують один одного і не повинно бути ніякої тенденції для сил, здатних повернути тіло навколо будь-якої осі. Ці умови є незалежними один від одного, і їх вираження в математичній формі становить так звані рівняння рівноваги.

Статика - це Теоретична механіка, статика

Існує три рівняння рівноваги, і тому тільки три невідомі сили можуть бути обчислені. Якщо невідомих сил буде більше трьох, це означає, що компонентів у структурі або машині дещо більше, ніж потрібно для підтримки певних навантажень, або що існує більше обмежень, ніж необхідно, щоб утримати тіло від переміщення.

Такі непотрібні компоненти або обмеження називаються надлишковими (наприклад, стіл на чотирьох ніжках має одну надлишкову), і система сил є статично невизначеною. Число рівнянь, доступних в статиці, обмежена, так як будь-яке тверде тіло залишається твердим при будь-яких умовах, незалежно від форми і розміру.