http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
» » Приклади достовірної інформації. Достовірні джерела інформації

Приклади достовірної інформації. Достовірні джерела інформації

Той шлях еволюції, який на сьогоднішній день пройшли ЗМІ, і стрімкий розвиток Інтернету яскраво свідчить про те, що інформаційний голод сучасній людині аж ніяк не загрожує. В арсеналі нинішнього покоління завжди є актуальні відомості, що дозволяють відповісти практично на будь-яке питання.
Однак тут перед людством виникає інша проблема. Інформації, в тому числі і постійно оновлюваною, стало настільки багато, що виникає необхідність в отриманні достовірних відомостей.

Приклади достовірної інформації. Достовірні джерела інформації

Адже у нескінченному потоці статей, заміток і публікацій нерідко трапляються тексти, написані некомпетентними авторами, або тими, хто свідомо дезінформує суспільство. Як же знайти упевненість в тому, що з того чи іншого питання отримана повна достовірна інформація? Для цього всі дані необхідно навчитися відрізняти від тих, які вводять читача в оману.
Поняття інформації

В процесі навчання або за потреби ми отримуємо відомості про різні події, факти, осіб та предмети. Це і є потрібна нам інформація, яка може мати різноманітні форми подання. При цьому вона буває як достовірну, так і немає.

Трапляється так, що отримана нами інформація не відповідає дійсності. Вона надає нам інформацію про явищах і предметах, які взагалі не існували. Таку інформацію відносять до розряду недостовірною.

Приклади достовірної інформації. Достовірні джерела інформації
На противагу цьому отримані нами дані можуть бути реальними, справжніми і не викликають ніяких сумнівів. Приклади достовірної інформації - це ті публікації, які підтверджуються юридично коректними процедурами з використанням свідків, документів, експертиз і т. д.
Джерела одержуваних відомостей

Звідки береться достовірна інформація? Приклади джерел її отримання різноманітні. Ними можуть виступати:
- фізичні обличчя, в силу своїх повноважень і займаної посади володіють тими відомостями, які цікавлять засоби масової інформації;
- офіційні документи;
- середовище проживання людини (урбаністична, природна, а також предметно-речова);
- друковані видання з вихідними даними (енциклопедії, книги, підручники, статті в друкованих журналах і т. д.);
- інформаційне середовище віртуального типу;
- сайти в Інтернеті.

Найпоширенішими джерелами отримання інформації є посадові обличчя офіційних державних органів. Забезпечувати населення точними та об'єктивними даними – їх прямий обов'язок.

Приклади достовірної інформації. Достовірні джерела інформації
У РФ існує норма, що гарантує право громадян на достовірну інформацію. Вона закріплена в законодавчому акті «Про засоби масової інформації». Згідно з цим документом, громадяни країни мають право на отримання правдивих відомостей, що стосуються діяльності державних організацій і органів, а також різних громадських об'єднань і про працюючих у них посадових осіб. Це достовірні джерела інформації. Вони передають наявні в них відомості або за запитами редакцій, або шляхом проведення конференцій, здійснення розсилок, статистичних та довідкових матеріалів, а також за допомогою інших форм.


Там, де існує право, є і обов'язок. Так, редакції ЗМІ повинні передавати громадянам отримані від офіційних органів достовірні відомості.

Властивості інформації

Значення різних публікацій, статей, новин і повідомлень для повсякденного життя людського суспільства велике. Від наявних у них властивостей залежить економічний розвиток держав, а також здоров'я і життя людей.

При будь-якій ситуації необхідний аналіз наявних про отриманої інформації властивостей. Це дозволить зрозуміти, наскільки ці відомості корисними та актуальними для оточуючих. При цьому оцінюється те, наскільки достовірна інформація. Приклади справді правдивих відомостей досить різноманітні. Це може бути телевізійна програма. Вона в більшості випадків містить у собі актуальну для людини і цілком достовірну інформацію.

Приклади достовірної інформації. Достовірні джерела інформації
Однак існують і такі ситуації, при яких важливі дещо інші властивості одержуваних відомостей. Так, наведені приклади достовірної інформації є явно недостатніми для маленьких дітей. Їм необхідно озвучувати текст, що складається з простих речень, який, до того ж, повинен бути ілюстрований. Тільки в такому випадку інформація зможе володіти властивістю зрозумілості та доступності.

Людина повною мірою здатний використовувати отримані ним відомості, якщо вони будуть актуальні, камера (зрозумілими), достовірні, адекватні, репрезентативні і повні. Розглянемо цим категорії детальніше.

Актуальність

Отримані відомості повинні бути важливі для людини і суспільства в цілому. При цьому вони будуть вважатися актуальними, якщо ними можна скористатися при вирішенні тієї чи іншої проблеми, а також при виникненні конкретної ситуації.

Дане властивість перебуває у прямій залежності від того тимчасового інтервалу, який розділяє момент появи інформації і далі її отримання, а також від швидкості зміни ситуації. Тільки правдиві та своєчасні дані допоможуть вирішити поставлену задачу.

Приклади достовірної інформації. Достовірні джерела інформації
Приклади достовірної інформації, яка є ще й актуальною, це прослухані напередодні дані про насуваються ураганах, землетрусах, а також інших стихійних лихах. Велику важливість у житті людини і суспільства відіграє і прогноз погоди.


Доступність

Вся інформація повинна бути подана в зрозумілій для людини формі і тією мовою, яку він сприймає. Тільки в такому випадку можна говорити про доступність тексту.
Наприклад, інформація, необхідна та достовірна, міститься у підручнику з хімії для 10 класу. Однак вона незрозуміла для восьмикласників, які зустрінуть у тексті параграфів незнайомі формули та терміни.

Дана властивість інформації враховують книжкові магазини та бібліотеки. На їх полицях зазначаються відомості про те, література для якого віку знаходиться в тому чи іншому розділі.

Достовірність

Всі отримані відомості повинні відображати стан об'єкта, явища або процесу, які існують реально. Недарма громадяни будь-якої країни мають право на достовірну інформацію. Адже неправдиві дані можуть призвести до невірного сприйняття ситуації і прийняття помилкового рішення.

Достатність (повнота)

Достовірна інформація повинна включати в себе мінімальний, але в той же час строго певний набір даних для прийняття вірного рішення. В такому випадку можна говорити про повноту одержуваних відомостей. Однак варто мати на увазі, що ефективність прийнятих рішень втрачається не тільки при неповному, але і при надмірному обсязі інформації.

У житті часто трапляються ситуації, коли дуже важливо, щоб отримані людиною відомості були достовірні й достатні. Так, щодня ми розмовляємо по телефону, намічаючи серйозні справи та зустрічі. Але іноді почути всі слова співрозмовника не можемо з-за шуму в трубці. При цьому невірно зрозумілі фрази можуть бути витлумачені по-своєму.

Які ще можна привести приклади достовірної інформації, яка із-за втрати повноти відомостей здатна призвести до прийняття невірного рішення? Це телеграма про дату і час приїзду гостя, в якій з тієї чи іншої причини допущена помилка. Спотворення в тексті призведуть до його неправильного розуміння. В результаті гостю доведеться добиратися від вокзалу самостійно.

Адекватність

Це ще одна властивість інформації, яка дозволяє порівнювати отримані дані з реальним об'єктом, явищем або процесом. Що стосується реального життя, то в неї повна адекватність наданих відомостей практично не спостерігається.

Наприклад, абітурієнт, який бажаючий після закінчення школи отримати економічну спеціальність, має від своїх друзів інформацію про те, що обрану ним професію можна придбати в різних вузах. З'явилися не з офіційних джерел відомості суперечливі. Саме тому, спираючись на них, молодий чоловік не в змозі прийняти потрібне для себе рішення. В такому випадку можна говорити про те, що отримана інформація неадекватною по відношенню до наявного стану справ.

Достовірні відомості є в «Довіднику для вступників у вузи». У даному виданні адекватно відображені всі напрямки навчання, які є в університетах країни. Така інформація допоможе абітурієнту прийняти вірне рішення, остаточно визначившись зі своїм вибором.

Репрезентативність

Дана властивість інформації прямо пов'язане з її правильним відбором і формуванням даних для адекватного опису властивостей об'єкта. Для цього використовуються схожі відомості з різних джерел. У підсумку підбираються дані, що стосуються найбільш важливих характеристик предмета або явища.

Прикладом може служити вирішення питання, поставленого соціальній службі міста, про з'ясування тієї суми грошових коштів, які витрачаються кожною родиною щотижня. Для цього немає потреби в опитуванні всіх жителів. Працівники соціальної служби повинні з'ясувати цю суму лише у тієї частини населення, яку можна включити в типову групу. В результаті відбудеться формування масиву інформації, який називається вибіркою. У тому випадку, якщо результати опитування будуть характерні для більшої частини населення міста, тможно говорити про репрезентативність інформації.

Об'єктивний і суб'єктивний характер відомостей

Досить складно навести приклади інформації достовірної та недостовірної, коли людина висловлює до неї те чи інше ставлення. В такому випадку доречніше розглядати відомості з точки зору їх об'єктивності та суб'єктивності. Перша з цих двох характеристик залежить тільки від змісту інформаційного тексту.

Ставлення до нього людини тут ніякого значення не має. Так, достовірна і об'єктивна інформація міститься в будь-якому шкільному підручнику. Її обсяг, зміст, а також вид подання не залежать від того чи іншого ставлення учня до предмета. Зовсім інші властивості має суб'єктивна інформація. Її характеристика знаходиться в прямій залежності від тієї значимості, яку мають відомості для конкретної людини.

Приклади достовірної інформації. Достовірні джерела інформації
Достовірна, але необ'єктивна інформація постійно зустрічає нас у повсякденному житті. Про її наявність свідчать такі визначення, як цікава і важлива, шкідлива і корисна, складна і т. д. Всі ці слова характеризують ставлення людини до значимості інформації. У житті навряд чи можна зустріти відомості, які були б однаково цікаві і важливі для кожної людини. Саме тому всі перераховані вище визначення характеризують публікації, статті та повідомлення з точки зору їх суб'єктивності.

Достовірна, але необ'єктивна інформація міститься у фразі «На вулиці холодно». Це відчуття залежить від проявив його людини. Об'єктивна інформація може бути отримана з повідомлення «На вулиці 15 градусів». Ці відомості дають нам прилади з точністю, яка залежить від їх похибки.

Існують численні приклади достовірною, але необ'єктивної інформації. Адже про будь-яких відомостях, поданих навіть офіційними джерелами, у людей виникають свої думки і судження. У такому випадку інформація перестає бути об'єктивною, переходячи в категорію суб'єктивної.

Приклади достовірною, але необ'єктивної інформації можна знайти в різних ЗМІ. Це відгуки та обговорення прийнятих законодавчих актів, опис подій, що сталися, і т. д.

Класифікація рівня достовірності

Щодня ми стикаємося з різними публікаціями. В них міститься достовірна і недостовірна інформація. Як же її розмежувати?

Приклади достовірної інформації. Достовірні джерела інформації
Існують певні групи відомостей, що розподіляють всю надану інформацію по мірі її правдивості. До першої з них відносяться офіційні публікації, які розміщені на сайтах державних органів, у тому числі носять реєстраційних характер. Така інформація максимально достовірна. Саме тому вона заслуговує найвищого критерію оцінки. Однак приклади інформації достовірної та недостовірної можуть бути наведені й у даному разі. Справа в тому, що в поданні будь-яких відомостей не виключені ненавмисні помилки.

До другої групи відносять офіційні публікації, розміщені на сайтах інформаційних агентств з хорошою репутацією. Це також джерело найбільш високою мірою достовірності.

До третьої групи належать відомості, які розкривають про себе юридичні обличчя. Такі дані розміщують на власних або спеціалізованих сайтах.

У четверту групу достовірності включають інформацію, яка міститься на сторінках інформаційних і новинних агентств. Такі відомості містяться також на сайтах електронних ЗМІ, які володіють хорошою репутацією.

Достовірна і недостовірна інформація може бути зібрана з різних джерел. Її розміщують на тематичних ресурсах, мають певний напрямок діяльності. Саме тому такі відомості відносять до п'ятої групи достовірності.

До шостого рівня правдивості інформації відносять дані, які можна прочитати на сайтах компаній, що випускають власний продукт інформаційно-аналітичного характеру. В даному випадку правдивість відомостей безпосередньо залежить від ангажованості та позиції власників ресурсу.

У сьому групу входить «жовта» інформація. Про її достовірності взагалі не варто вести мову.