http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Спеціальність "Економічна кібернетика": ким можна працювати?

Спеціальність "Економічна кібернетика": ким можна працювати?

По-різному приходять до вузу абітурієнти, вибираючи спеціальність "Економічна кібернетика". "Ким працювати, отримавши диплом?" - цікавить відразу десять відсотків з них, найбільш прозорливих.

Спеціальність "Економічна кібернетика": ким можна працювати?
Але більшість все ж мислять сьогоднішнім днем. Багато орієнтуються на вступні іспити (математика і мова), інших приваблює престижність економічного факультету, третє надихає солодка перспектива стати управлінцями (адже кафедра економічної кібернетики вивчає саме цей процес).

Однак прийшли вчитися в групи 0609 відразу ж стикаються з безкомпромісним системним навчанням, куди входять блоки математичних, економічних, загальноосвітніх предметів навчання.

Економічна кібернетика як предмет навчання

Без права на розслаблення відбувається формування основ майбутньої спеціалізації та професійної освіти на першому та другому курсах. Економіка, бухгалтерський облік, матанализ, теорія ймовірності; все це - цеглинки у структурі знання майбутнього бакалавра або магістра.
І тільки з третього курсу для студентів-кібернетиків починається справжній вхід в спеціальність.

Студенти приступають до серйозного вивчення комп'ютерних дисциплін, оволодіння реальним сучасним програмним інструментарієм, яким користується економічна кібернетика. Спеціальність сучасного кібернетика передбачає володіння ним актуальним програмним забезпеченням: Microsoft MSDN Academic ALLIance, прикладними пакетами Statistica, CLIPS (експертна система програмування), VenSim, Xelopes (ППП інтелектуального аналізу) та ін. Навчальний процес передбачає безперервну комп'ютерну підготовку майбутнього фахівця. Сучасні методи аналізу дозволяють оптимально вирішувати завдання управління шляхом всебічної оцінки впливу різних факторів на продуктивність економічної системи.
Молоді люди усвідомлюють за рівнем розв'язуваних завдань, що кібернетика є не просто наукою про управління, а методичним і практичним дороговказом у тому, як управляти різними по складності економічними системами.

Аналітичний базис, освоюваний студентом-кібернетиком

Факультет економічної кібернетики користується попитом завдяки перспективності профільної професії навчання. Вона дійсно престижна. Адже кібернетика створена на стику інформатики, економіки і математики.

Спеціальність "Економічна кібернетика": ким можна працювати?

Знання математики і інформатики є загальновизнаним у світі інструментом для аналізу конкретних економічних систем: підприємств, фірм, організацій, регіонів, галузей) і формування технологій управління ними.

Студенти ж, які навчаються ЕК, отримують фундаментальні знання в області економіки, програмування, математичного аналізу. Вони оволодівають необхідним аналітичним базисом, що характеризується наступними подэлементами:

· кібернетичним моделюванням економічних і соціальних систем, ієрархією моделей;

· навичками комплексної оцінки складних, ієрархічних систем і підсистем, інтегральною оцінкою;

· завданнями мотивованою класифікації;

· управлінням і контролем в організаційних системах;

· оптимізацією інформаційних потоків при вирішенні завдань управління;

· коректним сприйняттям конструктивної інформації та ентропії;

· узгодженням цілей в ієрархічних системах, побудовою цілей;

· управління в ієрархічних системах.

Таким чином, особа, яка використовує методи економічної кібернетики, є системним аналітиком, затребуваним як в антикризовому менеджменті (мистецтво прийняття вірних рішень у складних ситуаціях), так і в здатності спрогнозувати самі економічні виклики та їх інтенсивність.


Ким може стати випускник факультету «Економічна кібернетика»

Затребуваний на ринку праці набір знань і навичок випускників профільних факультетів являє економічна кібернетика. Робота за даною спеціальністю в ідеалі (при активному конкурентному ринку праці) передбачає сьогодні досить широкий діапазон посад:

- банківський економіст-аналітик;

- аналітик інформаційних технологій та комунікацій;

- системний аналітик компанії (підприємства);

- адміністратор мереж, баз даних;

- керівник фінансово-економічного підрозділу;

- керівник ІТ-підрозділу;

- викладач інформатики та ІТ;

- заступник директора з ІТ;

- директор малого наукомісткого підприємства.

Претенденти беруть участь у конкурсах, де вітається серед загальних знань і навичок кандидата економічна кібернетика (професія інтелектуальна та творча).

Деформації працевлаштування в перехідному суспільстві

Здавалося б, технологів, вміють ставити цілі і домагатися їх виконання, чекають посади системних аналітиків, розробників економічних інформаційних систем. У країнах з розвиненою ринковою системою - так, в умовах ж перехідної системи даний перелік набагато довше.

Спеціальність "Економічна кібернетика": ким можна працювати?

Куди більший відсоток ймовірності, що стане менеджером або економістом студент, який отримав диплом за спеціальністю "Економічна кібернетика". Ким можна працювати? Відповіддю стане реальна статистика працевлаштування найкращих випускників одного з вузів.

Иэ 32-х чоловік - відмінників навчання - 13 стали економістами (менеджерами), 7 - інженерами (програмістами), 2 - науковцями, 6 - топ-менеджерами (адміністраторами); 2 - ІТ-фахівцями західних компаній; 2 - координаторами проектів.


Очевидно, що економічна кібернетика - спеціальність, яка корелюється з рівнем розвитку продуктивних сил в державі. Природно, що роботодавці країни, в експорті якої більше 90% становить продукція машинобудування та обчислювальної техніки (рівень Німеччині, Японії), будуть пред'являти істотний попит на фахівців-кібернетиків. А роботодавці розвиваються, в експорті яких частка машинобудування не перевищує 5% (сучасний рівень колишніх країн СНД) більшою мірою пропонують фахівцям - кибернетикам посади економістів.

Природне позиціонування кібернетиків-економістів на ринку праці

Чи Правильно це з точки зору науково-технічного прогресу? Адже саме як кузня нових управлінських кадрів, знавців технологій, була затребувана часом економічна кібернетика. "Ким можна працювати, закінчивши відповідний факультет?" - це питання резонно турбує абітурієнтів. На жаль, прямих замовлень на випускників-кібернетиків народне господарство пред'являє небагато. Але це зовсім не означає, що їх немає. На жаль, а може на щастя, випускникам-кибернетикам доводиться діяти, виходячи з принципу "порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих". Переосмисливши вищевикладену статистику працевлаштування студентів-відмінників, ми сформулювали кілька виграшних для них на сьогоднішній день стратегій:

· керівник проектів;

· керівник малого наукомісткого підприємства (він здатний в одній особі виконувати роль керівника проектів, і в цьому його сила);

· ІТ-фахівець, що працює на ринку закордонних ІТ-компаній;

· кар'єра за кордоном.

Чому вони виграшні? Відповідь проста. Спеціаліст-кібернетик, слідуючи їм, як мовиться, "вбиває двох зайців": розвивається за основною спеціальністю і отримує гідну оплату праці.

Спеціальність "Економічна кібернетика": ким можна працювати?

Передумова цього - реальна, адже курс навчання за напрямом "Економічна кібернетика" дійсно відповідає тенденціям НТП. Спрямованість вузівського навчального процесу не викликає сумніву - це формування топменеджерів нового покоління, які володіють та глибокими економічними знаннями, та сучасними технологіями.

Характерні риси праці економістів-кібернетиків

Дійсно, щоб досягти проривних бізнес-показників, слід:

- глибоко зрозуміти і сам економічний процес, і технології його здійснення та обліку;

- переформатувати вищезазначені процеси на блоки, піддаються програмній обробці;

- створити (виділити) адекватне апаратне забезпечення;

- створити високоефективні процедури (програму), яка виключає дублювання інформації;

- провести навчання фахівців, що експлуатують киберсистему;

- провести пілотний проект, підвищити ефективність;

- налагодити дієву систему супроводу;

- запустити киберсистему в масове використання, періодично проводити мотиваційні заходи для персоналу.

Управління проектами банківської системи як сфера діяльності по спеціальності ЕК

Для економістів-математиків на сьогоднішній день однією з реальних сфер діяльності є управління проектами в банківській сфері.

Спеціальність "Економічна кібернетика": ким можна працювати?
В нині, коли відбувається процес оптимізації банків, у них на рівні проектів реально затребувана як область технологічних знань економічна кібернетика. Ким працювати у банківській сфері бакалаврам і магістрам кібернетики? Керівниками проектів та учасниками проектної групи в центральних офісах банків (на периферії такі посади відсутні). Банківський проект завжди конкретна: він розрахований на певну предметну область.

Безліч проектів регулярно реалізуються у сфері корпоративного, роздрібного, малого та середнього бізнесу, діловодства. Для їх просування в штаті банків створюються постійно діючі відділи і управління. Зазвичай у реалізації проекту беруть участь керівник, менеджер і команда проекту. До останньої також входять представники профільних лінійних відділів банку, в яких майбутня киберсистема буде діяти.

Особливості роботи над банківським проектом

Життєвий цикл такого проекту складається з трьох фаз: передінвестиційної, інвестиційної та послеінвестіціонной. Спочатку обґрунтовується концепція проекту, в ході якої порівнюються цілі, фінансування, обґрунтовується здійсненність і проводиться планування. Розробка проекту визначає перелік робіт, закріплення виконавців, календарні графіки, проектно-кошторисну документацію, необхідні контракти з постачальниками і підрядниками. Далі йдуть, відповідно, фази виконання та завершення. Закінчує проектний цикл експлуатаційна фаза, при якій досягається керованість, надійність, контроль, зворотний зв'язок.

У розвитку банківської сфери практикуються малі (цільові) проекти і мегапроекти (послідовно досягати цілі міжнародного, національного, регіонального, міжгалузевого характеру при виконанні безлічі координованих малих проектів). Різні за складністю завдання в банківській сфері здатна вирішити економічна кібернетика. Відгуки про вдалі проекти шукати не потрібно. Вони відразу кидаються в очі по успішності банку, по тому, як туди йдуть клієнти

Для наочності наведемо приклад малого проекту. Потужний банк залучив на карткові зарплатні проекти безліч підприємств і організацій. Перша мета досягнута - збільшення пасивів на карткових зарплатних рахунках.

Другим кроком є централізація зарахування заробітних плат. Ця задача вирішується у вигляді реалізації проекту. У ньому беруть участь професіонали, які орієнтуються в ІТ-технологіях, оперативному і бухгалтерському картковому обліку. Вони розробляють методики створення киберрешения завдання проекту, використовуючи банківські технології передачі та захисту інформації, метод реляційних таблиць, досвід створення оптимальних програмних інтерфейсів для виконавців. Створену технологію попередньо випробовують на пілотному проекті, до якого залучають одну або кілька дирекцій банку.

Логістика з позицій можливості працевлаштування

Втім, торгівля і логістика також пред'являють попит на проекти, створені і реалізовані кибернетиками. В даний час перехідний тип економіки Росії, України визначає зростання попиту на розробку програмного забезпечення. Причому серед найбільш перспективних - роботи за профілем ЕК. Одночасно з цим росте попит на навички математичного моделювання економічних процесів з боку роботодавців. До таких висновків дійшло міжнародне агентство CareerCast в 2014 році.

Спеціальність "Економічна кібернетика": ким можна працювати?

Згадаймо хоча б диспетчерську систему управління маршрутним таксі, одночасно охоплює кілька міст. Її розробляють і супроводжують ІТ-компанії, в яких за визначенням затребувані носії спеціальності "економічна кібернетика". Підсистема оперативного обліку водіїв на маршрутах, прокладка маршруту, класифікація викликів клієнтів, що працює паралельно з системою зв'язку, з урахуванням надходження грошових коштів, формування звітів

Прийом замовлення для диспетчера автоматизований. Ціна послуги підраховується централізовано, з урахуванням довжини маршруту і тарифу. Диспетчер паралельно зі своєю роботою бачить роботу своїх колег. Зручний інтерфейс дозволяє диспетчеру швидко орієнтуватися. Замовлення розділені на три категорії:

· попередні;

· "гарячі";

· виконуються.

Програмно з категорії "попередні" замовлення через 30 хвилин переходять у категорію "гарячі".

Диспетчерська служба таксі - це лише один приклад. Сьогодні реалізована у фірмових програмних і апаратних продуктах кібернетика пов'язує в єдиний керований механізм державні установи, вузлові підприємства галузей, територіально-рознесені мережеві магазини, аптеки, АЗС і т. д.

Затребуваність мережами торговельних підприємств фахівців ЕК

Випускники факультетів "Економічна кібернетика" функціонально затребувані в "штабах" мережевих торгових компаній. Чому? Посудіть самі: підраховано, що ефективні мережеві торгові компанії здатні захопити близько 90% ринку. Зрозуміло, що для цього потрібні інвестиції. Але ж і мізки для цього потрібні! Давайте уявимо собі реальну проблематику мережевої торгівлі, її основні ланки:

· консолідовані, логістично обґрунтовані закупівлі товарів за кращими цінами;

· підвищення рентабельності шляхом суворої регламентації роботи єдиного центрального складу мережевої компанії;

· постійний контроль за мінімізацією використання службових приміщень і оптимізацією товарних запасів за рахунок ефективної роботи транспорту;

· оптимізація апарату управління.

Таким чином, розглядаючи економічну систему мережевої компанії, ми реально бачимо затребуваність кваліфікованої праці з досліджуваної нами спеціальності.

Спеціальність "Економічна кібернетика": ким можна працювати?

Висновок

Що ж гальмує просування економістів-математиків сьогодні, визначає їм місце переважно у допоміжні, вузькоспеціалізовані ланки економіки (адже останнім нівелюється соціальна місія, напрямки такого роду діяльності, як економічна кібернетика)?

Перспективи поки що попереду. Причина - ментальність: в умовах стагнації і кризи, коли управління здійснюється переважно в "ручному" режимі, начальник частіше буває по стилю управління адміністратором, ніж технологом. Будемо чесні. Пріоритет патерналістського керівництва призводить до того, що фахівці-кібернетики найчастіше виявляються в незавидному положенні - "все бачу, розумію, що як треба зробити, і ні на що не можу вплинути." Їх бачення проблем завжди вдруге. Первинні - директиви керівництва.

Суттєвою проблемою є відсутність в державі дієвої програми залучення в галузі молодих кадрів. В результаті гурмани-роботодавці ставлять непосильну для студентів-випускників планку: стаж роботи за спеціальністю. Але стажу-то немає! Є знання, і кадровик не в силах їх адекватно оцінити. А прийшов влаштовуватися на роботу випускнику-кібернетику так ніхто і не задасть питання, які його коником - по факторної аналізу та адаптивного управління. Відповідно, його працевлаштування не буде відповідати спеціальності. А знання програмних продуктів забуваються, а програми-то застарівають, а ефект від освіти знижується Тут справді є над чим поміркувати

Спеціальність "Економічна кібернетика": ким можна працювати?

Ми змушені визнати, що економічна кібернетика у нас поки що - це професія майбутнього. (Чи Не це причина "витоку мізків"?) Її розквіт і, відповідно, максимальний попит на магістрів-кібернетиків - попереду, коли інвестори хлинуть в пострадянські країни, коли творчість стане нормою життя, коли широко відкриються для молодих дерзающих двері вітчизняних "Силіконових Долин", коли в честі при призначенні на посаду стане не спорідненість, зв'язку, партійність, а здатність творчо і ефективно управляти економічними структурами різної складності.

Причина - в макроекономіці. Потрібні достатні та високоефективні інвестиції в галузі, що визначають виробничий потенціал. Потрібен прозорий контроль за витрачанням коштів і гідна оплата персоналу, що бере участь в проектах. Потрібна конкуренція керівників у правильному розумінні цього слова.

Ефективність інвестицій, на жаль, - біч країн з перехідною економікою. На них побудовано незліченну кількість фінансових схем, що збагачують олігархів і формують тіньові фінансові потоки. На жаль, правосуддя тут ще не сказав своє вагоме слово