http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
» » Якісні показники, їх досягнення та аналіз

Якісні показники, їх досягнення та аналіз

Об'єктивні особливості продукції називаються її властивостями. Вони проявляються при виготовленні, зберіганні, споживанні, встановлення собівартості. Кількісні та якісні показники включають в себе одне або декілька властивостей товару. Останні, в свою чергу, можуть бути складними чи простими. Перші включають в себе комплекс особливостей, які проявляються в сукупності. Наприклад, харчова цінність має цілий ряд параметрів: засвоюваність, енергетична, біологічна, а також фізіологічна корисність для споживачів.

Якісні показники, їх досягнення та аналіз
Кількісні та якісні показники: загальні відомості

Кожен товар має свою номенклатуру параметрів. Вона залежить від призначення виробів, умов, у яких здійснюється їх випуск та експлуатація та інших факторів. Показники можуть виражатися в різних одиницях. Наприклад, це можуть бути метр, кілограм, штуки, секунди, км/год, ват, секунда і так далі. Існують також умовні одиниці, за допомогою яких здійснюється оцінка якісних показників. До них відносять рубль, бал, відсоток виборців та інше. Крім цього, одиниці можуть бути безрозмірними - ймовірність настання якої-небудь події, наприклад. У формі технічних вимог якісні показники діяльності включаються в техзавдання на розроблювальний товар та умови.

Формування параметрів

Остаточне освіта номенклатури показників здійснюється на стадії проектування продукції, оскільки саме тут вони включаються в конструкцію (модель). Потім параметри реалізуються на етапі виробництва. На стадії експлуатації якісні показники характеризують споживчі властивості товару. Параметри стають індивідуальною особливістю виробів, виділяють їх з інших видів благ. Таким чином, вони роблять товар конкурентоспроможним і привабливим. Параметри виробів, у свою чергу, відображають і якісні показники підприємства. Мова, зокрема, йде про сумлінності виробника, прагненні задовольнити попит споживача, використанні сучасних технологій і так далі.
Важливий момент

Необхідно відзначити, що прагнення враховувати якомога більше параметрів для максимально повної характеристики товару робить важким завдання проектування. У зв'язку з цим необхідно виділяти тільки найбільш важливі властивості, які можна відобразити тими чи іншими особливостями виробів. Крім того, для певних виробничих і експлуатаційних умов існують обов'язкові якісні показники. Головним чином це відноситься до безпеки товару.

Мінімально допустима межа вимог встановлюють відповідні нормативні акти виконавчих органів федеральної влади. Вони уповноважені на проведення контролю якості та безпеки продукції. До таких інстанцій, зокрема, відносять Росспоживнагляд, Держгіртехнагляд та інші. Крім цього, якщо товар призначений для реалізації певної категорії громадян або може їм продаватися яким-небудь чином, то якісні показники продукції повинні відповідати додатковим нормативам, передбаченими законом, що захищає права.

Якісні показники, їх досягнення та аналіз


Основні вимоги

Якісні показники мають:

 • Наочно відображати властивості процесу або об'єкта.
 • Бути стійкими до випадкових перешкод.
 • Володіти монотонної зв'язком з якістю при сталості інших показників.
 • Мати чутливістю до зміни властивостей.
 • Просто визначатися, контролюватися і вимірюватися.
 • Відповідати заявленим властивостям.
 • Найменування параметра виступає якісною характеристикою продукції. Наприклад, масова частка сухої речовини. Значення параметра - це результат, отриманий при якісному і кількісному вимірі. Воно використовується при встановленні відповідності або невідповідності вимогам. Значення застосовується і при констатації підсумків вимірювання. Наприклад: "Масова частка сухої речовини - 9%". Якісні показники за найменуваннями поділяються на групи у відповідності з описуваними ними властивостями чи призначенням.

  Класифікація

  В залежності від описуваних властивостей, якісні показники бувають:

 • Одиничними. Ці параметри відображають прості властивості виробів. Наприклад, до них можна віднести кислотність, цілісність, форма, колір і так далі.
 • Комплексними. Ці якісні показники визначають складні властивості товару. Так, стан хлібної м'якушки - комплексний параметр, який описує еластичність, пористість, колір та інше.
 • Інтегральними. Вони являють собою якісні показники ефективності використання товару. Вони встановлюються як співвідношення сумарної корисності від експлуатації до витрат на проектування, виготовлення, збут, зберігання і споживання. Якісні показники ефективності, як правило, використовуються при спрощеному розрахунку конкурентоспроможності виробів.
  Якісні показники, їх досягнення та аналіз
 • Призначення параметрів

  За цією ознакою всі значення поділяються на:

 • Базові, що приймаються за основу при порівнянні якісних показників. Наприклад, це може бути колір еталона, який відповідає кольору борошна конкретного сорту. Як базові якісні показники можуть використовуватися параметри зразків аналогічних виробів, що відображають інноваційні науково-технічні розробки, а також включаються в стандарти або техрегламенти.
 • Визначальні. Ці показники мають вирішальне значення в процесі оцінки якості товару. До них відносять багато органолептичні параметри. Так, для багатьох виробів визначальним якісним показником є зовнішній вигляд. До цієї категорії також відносять запах і смак харчових товарів, колір, фізико-хімічні властивості (масова частка етилового спирту, жиру, сухого компонента тощо).
 • Значення

  Всім перерахованим вище показникам властиві ті чи інші межі. Ці значення поділяються на:


 • Відносні.
 • Граничні.
 • Регламентовані.
 • Оптимальні.
 • Дійсні.
 • Досягнення якісних показників оптимального рівня вказує на найбільш повне задоволення частки потреб, що зумовили той чи інший параметр. Так, найбільш прийнятне значення такої властивості, як "зовнішній вигляд овочів і плодів", описується типовими природного сорту забарвленням, формою, сухою і чистою поверхнею, без яких-небудь пошкоджень. Оптимальність у даному випадку буде свідчити про найбільш повному задоволенні фізіологічних потреб за функціональним призначенням об'єкта, в плані естетики і безпеки - за рахунок відсутності мікробіологічного псування, мікотоксинів. Досить часто таке значення використовується як норма, встановлена стандартами. У цьому разі воно набуває статусу регламентованого.

  Оптимальні значення найбільш бажані, однак на практиці виходять далеко не завжди. У зв'язку з цим, коли проводиться аналіз якісних показників, що встановлюється дійсний рівень. Його знаходять шляхом одно - або багаторазового вимірювання. До наприклад, в одному сорті масла масова частка жиру - 80.5%, а в іншому - 82.5%. Зазначені результати вважаються дійсними значеннями.

  Регламентований рівень встановлюється чинними галузевими нормативними актами. Так, вміст жиру для вершкового масла, наприклад, визначена ГОСТом і повинна становити не менше 82%. Дане значення одночасно вважається регламентованим і граничним. Останнє визначення вказує на те, що перевищення або зниження зазначеного рівня розцінюється як невідповідність нормативу.

  Якісні показники, їх досягнення та аналіз

  Граничне значення

  Воно може бути діапазонним (від і до), максимальним (не більше) або мінімальним (не менше). Останнє використовується тоді, коли показник забезпечує поліпшення якості. У прикладі, наведеному вище, вміст жиру в маслі має вирішальне значення на його якість. При цьому чим рівень буде вищим, тим більше буде цінність виробу. Відповідно, при недосягнення встановленого значення якість погіршується. Максимальний рівень встановлюється для параметрів, що знижують споживчі властивості, якщо межі буде перевищено. Невідповідність, що виникає при цьому, може призвести до критичних або значних дефектів, що не дозволяє використовувати виріб за призначенням або знижує його безпеку. В таких випадках продукція переходить в категорію непридатною, небезпечної для споживання, і повинна бути перероблена або знищена.

  Разом з цим існує ряд показників, які хоча і погіршують якість, але при перевищенні меж їх значення не роблять виріб небезпечним для безпосереднього споживання. До таких параметрами, наприклад, відносять масову частку води у харчових товарах. При її підвищеному вмісті знижується цінність продукції. Вода при цьому безпосереднього впливу на безпеку не виявляє, але при значному перевищенні її масової частки деякі види виробів можуть стати потенційно небезпечними. Це обумовлено тим, що високий ризик їх мікробіологічної псування.

  Діапазонні значення встановлюють тоді, коли як перевищення, так і зниження межі регламентованого викликає погіршення якості. Наприклад, величина коренеплодів моркви - не менше 2 і не більше 6 см. Це обумовлено тим, що у продуктів розміром менше двох сантиметрів буде менше вихід придатної для вживання частини. Крім того, вони гірше зберігаються. Коренеплоди, величина яких більше шести сантиметрів, відрізняються зниженою харчовою цінністю.

  Допускаються відхилення

  Вони відносяться до граничних значень якісних показників. Допускаються відхилення встановлюють нормовані рівні невідповідності регламентованим чи оптимальним параметрам. Такі значення використовуються для багатьох виробів. Це обумовлюється тим, що при сучасному розвитку технології і техніки надзвичайно складно і невигідно випускати товари тільки з оптимально високими межами якості. Багато допустимі відхилення не роблять істотного впливу на споживчі властивості. Погіршення відзначаються тільки при перевищенні цих невідповідностей.

  Якісні показники, їх досягнення та аналіз

  Відносні значення

  Ця межа визначається співвідношенням дійсного показника до регламентованого або базовим. Розглянемо приклад з масовою часткою жиру у вершковому маслі. Дійсне значення - 83%, базова - 82.5%. Відносний показник складе: 106% (83/82.5). Рівень якості визначається шляхом зіставлення фактичних значень з базовими для одного параметра. При його встановленні в якості основи можуть використовуватися властивості еталонів-зразків виробів кращих вітчизняних або зарубіжних виробників.

  Якісні економічні показники

  До цих параметрів відносять:

 • Прибуток виробників і продавців виробів.
 • Собівартість товару, в числі яких витрати підприємства, пов'язані з його виробництвом, збутом і подальшим обслуговуванням.
 • Ціну виробів (оптову та роздрібну).
 • Експлуатаційні витрати споживачів. Вони в загальних випадках формуються з різних відрахувань (податки, оплата за викиди, страхові внески тощо) і вартості:
  • Споживаної енергії, ефективності і обсягу її споживання.
  • Витрачених матеріалів (елементи живлення, змащення та інше), інструменту та комплектуючих.
  • Обслуговування (оплата за інструктаж, зарплата охорони тощо).
  • Утилізації та ремонту (оплата послуг гарантійних майстерень, ремонтників, демонтажу, вивезення на звалище або переробний комбінат).

  Технічні параметри

  Вони представлені декількома категоріями і характеризують здатність товару належним чином виконувати свої функції. До них відносять вимоги:

 • Продуктивності. Вони включають в себе параметри необхідної потужності, що розвивається швидкості, вантажопідйомності та інші, що описують виконувану функцію.
 • Ефективності. Ці показники відображають ступінь корисності застосування виробів за їх призначенням. Наприклад, це можуть бути енергетичні (ККД), кінематичні (точність рухів), силові та інші параметри.
 • Конструктивності. Вони описують, наприклад, габарити, масу та інші переваги моделі.
  Якісні показники, їх досягнення та аналіз
 • До технічних відносять також показники надійності. Вони поєднують такі властивості, як:

 • Безвідмовність.
 • Ремонтопридатність.
 • Довговічність.
 • Збереження.
 • Технічні показники, крім іншого, включають в себе:

  1. Ергономічність. Вони описують соціальні властивості товару як елемента системи взаємодії людей і машин, здатність зберігати здоров'я громадян допомогою підвищеного зручності при експлуатації за рахунок відповідності гігієнічним, психолого-фізіологічним, антропометричним і іншим нормам.

  2. Багатофункціональність. Вона являє собою можливість використовувати товар для різних видів діяльності і робіт.

  3. Безпека. Вона характеризує виключення ймовірних нещасних випадків в процесі нормальної та некваліфікованій роботі, при впливах зовнішнього середовища і людини, в екстремальних і аварійних умовах, а також в ході виготовлення виробів на звичайному і небезпечному виробництвах. До видів безпеки відносять:

  • Протипожежну.
  • Санітарно-гігієнічну.
  • Термічну.
  • Електромагнітну.
  • Електричну.
  • Магнітну.
  • Механічну.
  • Радіаційну.
  • Хімічну.

  4. Екологічність. Її показники характеризують пристосованість товару до існування в умовах взаємодії з середовищем існування різних живих організмів і навколишнього природою і обміну з ними енергією віддача тепла), речовин (засмічення продуктами згоряння, витоками масел тощо), сигналами (створення шуму, свисту тощо).

  Якісні показники, їх досягнення та аналіз

  5. Естетичність. Вона передбачає прояв прекрасного у зовнішньому вигляді продукції. До естетичних параметрів відносять, наприклад, раціональність форми, інформаційну виразність, стабільність вигляду, досконалість виконання, цілісність.

  6. Утилізаційні показники. Вони описують спобличчя ліквідації товару по закінченні його використання при демонтажі і власне знищення.

  Проектно-технологічні параметри

  Вони описують ефективність використаних технічних рішень. До даної категорії відносять:

 • Рівні стандартизації, наступності, уніфікації.
 • Параметри технологічності. Вони описують можливість виготовлення товару з найменшими виробничими витратами і в максимально короткий термін.
 • Показники транспортабельності. Вони описують можливість переміщення товару в просторі з мінімальними витратами. Зокрема, мова йде про рух виробів усередині цехів, від виробника до продавця і покупця і так далі.
 • Збереження. Вона характеризує здатність товару не залежати від несприятливого впливу різних зовнішніх факторів (навмисних і випадкових, кліматичних).
 • Патентно-правові параметри

  Ці показники характеризують якість товарів з точки зору законодавчих норм. Зокрема, параметри описують патентну чистоту і захист товару. До них відносять ступінь застосування технічних рішень, які не підпадають під дію патентів, і рівень захищеності виробів і технологій в РФ і країнах передбачуваного експорту.