http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Формула Дюпона - приклад розрахунку

Формула Дюпона - приклад розрахунку

Модель Дюпона вважається одним з ефективних методів проведення факторного аналізу. Вона була запропонована ще в 1919 році фахівцями однойменної компанії. В той час якраз широко поширювалися показники оборотності активів і рентабельності продажів. Саме в цій моделі дані показники розглядалися спільно вперше, при цьому модель мала трикутну структуру.

Нерідко використовується формула Дюпона, факторний аналіз з її допомогою проводиться вкрай просто. У верху трикутника розташований коефіцієнт, який вказує на рентабельність сукупного капіталу, він є в цій схемі основним показником, який означає прибуток від вкладених у неї коштів. Нижче розташовані показники факторного типу, а саме розмір прибутку (рентабельність продажу) і оборотність активів. Формула Дюпона означає, що віддача від вкладень буде дорівнює добутку прибутку від продажів і оборотних активів.
Модель Дюпона

Основна мета моделі Дюпона полягає у виявленні факторів, здатних визначити ефективність бізнесу, провести оцінку ступеня впливу цих чинників на тенденції розвитку з урахуванням їх зміни і значущості.

Формула Дюпона - приклад розрахунку
В основному її використовують, щоб оцінити ризики, причому це стосується як капіталу, який застосовується для розвитку організації, так і інвестування інших проектів. Нижче розглянемо основні показники моделі.

Рентабельність капіталу компанії

Для того, щоб власники могли отримувати рентабельність від інвестування, їм потрібно робити внески в статутний капітал. Розрахунки, які показує формула Дюпона, свідчать про те, що для цього їм доводиться жертвувати засобами, що формують капітал компанії, але при цьому в їх розпорядження надходить право на частку одержуваної організацією прибутку. Для них вигідно, щоб вона відображалася на власному капіталі, таким чином формується важливий для акціонерів процес. Але застосування цієї моделі тягне за собою введення обмежень. Реальний дохід можна отримати тільки з продажів, активи при цьому прибутку не приносять. На підставі даного показника неможливо провести оцінку одиниць бізнесу компанії. Варто також враховувати той факт, що компанії в основному розташовують позиковим капіталом.

Формула Дюпона - приклад розрахунку
Для факторного аналізу велику роль відіграє формула Дюпона: приклад, якщо розглядати банківський бізнес, у якості позикового капіталу має основу побудови бізнесу. Це означає, що фактично проведення операційної діяльності банку здійснюється за рахунок залучених вкладів, а роль власного капіталу – резервні заощадження, іншими словами, гарантія, що банк в змозі зберігати свою ліквідність. Тобто розглянутий показник може відповісти лише на питання, пов'язані з власним капіталом, які організація заробляє для аукціонерів.

Оборотні процеси активів

Оборотністю активів називають показник, що відображає кількість оборотів капіталу, який вкладений в активи організації за певний проміжок часу. Іншими словами, він є оцінкою інтенсивності експлуатації всіх активів, причому немає різниці, за допомогою яких джерел вони утворилися. Також він здатний показати, яка виручка є у компанії з грошових коштів, вкладених в активи.


Рентабельність продажів

Якщо за головний фактор розрахунку взята формула Дюпона, цей показник використовують, як основний індикатор, за допомогою якого здійснюється оцінювання ефективності організації, у якій не дуже великі заощадження власного капіталу та основних засобів. Насправді якщо величина знаменника низька під час розрахунків, виходить, що завищується фінансовий потенціал компанії шляхом отримання надто високої рентабельності власного капіталу. При подібному підході є можливість об'єктивно оцінити поточний стан справ компанії.

Формула Дюпона - приклад розрахунку

Також за допомогою показника рентабельності продажів чітко видно, скільки компанія отримала чистого прибутку від суми проданої одиниці продукції. Якщо використовується формула Дюпона, цей показник дозволяє обчислити кількість чистого доходу, який буде у організації після того як вона покриє собівартість продукту, виплатить всі податки і відсотки за кредитами. З допомогою цього показника виявляються важливі аспекти, а саме реалізація продуктів і частка коштів, витрачених на їх отримання.

Рентабельність активів. Формула Дюпона

Цей показник відображає ефективність оперативної діяльності компанії. Його використовують як основний виробничий показник, здатний відображати ефективність роботи з інвестованим капіталом. Виходячи з цього, зазначимо, що рентабельність сукупних активів може визначатися за допомогою двох факторів - прибутку й обороту. Все разом це створює мультиплікативну модель, використовувану в бухгалтерській звітності.

Фінансовий важіль

Фінансовий важіль необхідний для того, щоб співвіднести позиковий та власний капітал, а також виявити його вплив на чистий прибуток підприємства. Варто відзначити, що чим вище частка позик, тим менше складе чистий прибуток, оскільки збільшиться кількість витрат на виплату відсотків. Якщо у компанії високий відсоток позик, її прийнято називати залежною. І навпаки, організація, у якої немає позикового капіталу, вважається фінансово незалежною.

Формула Дюпона - приклад розрахунку
Таким чином, роль фінансового важеля полягає у визначенні стійкості та ризикованості бізнесу, а також як інструмент оцінювання ефективності роботи з позиками. Варто враховувати, що рентабельність власного капіталу безпосередньо залежить від важеля.


Модель Дюпона (формула):

ROE = NPM *TAT

Різниця між рентабельністю сукупних активів і вартістю позики дорівнює диференціалу фінансового важеля.

Відношення витрат на відсотки до позикового капіталу з урахуванням податків дорівнює вартості позикового капіталу.

Формула Дюпона - приклад розрахунку

З урахуванням того, що фінансовий важіль здатний збільшити рентабельність капіталу, він підвищує і акціонерну вартість. Про це свідчить формула Дюпона, приклад розрахунку якої представлений фінансовим важелем. Завдяки цьому можна провести оптимізацію структури активів. Варто відзначити, що додаткове збільшення капіталу слід проводити до тих пір, поки важіль буде залишатися позитивним. А він набуде від'ємного значення, як тільки вартість позики перевищить рентабельність власного капіталу. Формула Дюпона чітко відображає значимість цього показника. Варто також пам'ятати про фінансової стійкості, якщо кількість боргів перевищить необхідний поріг, компанію чекає банкрутство.

Межа використання позик

Щоб визначити цю межу, формула Дюпона показує, що різниця між власним капіталом і величиною неліквідних, фіксованих активів повинна бути позитивною. З урахуванням отриманих значень можна вибудувати політику підприємства. Для показника прибутковості продажів – облік цінової політики, контроль управління витратами, оптимізація обсягів продажів і багато іншого.

Оборотність активів торкнеться управління ними, кредитну політику і систему управління запасами. Структура капіталу торкнеться всі сфери капіталовкладень і податки.

Загальне оцінювання

Рентабельність власного капіталу є показником ефективності управління фінансами. Ця величина прямо залежить від прийнятих рішень щодо основних сфер діяльності компанії. Якщо цей показник змінюється, значить, ефективність бізнесу зростає або падає. За допомогою рентабельності активів можна простежити ефективність роботи з інвестиційним капіталом, оскільки він є сполучною між основною та фінансовою діяльністю, а також між продажами і активами.

Ефективність управління основної діяльності

Для оцінки ефективності управління основною діяльністю використовується показник рентабельності продажів. Даний показник може змінюватися під впливом зовнішніх факторів, так і з урахуванням внутрішніх потреб компанії.

Формула Дюпона - приклад розрахунку

Як приклад розглянемо зміна рентабельності з урахуванням різних факторів більш детально:

  • Рентабельність продажів може збільшитися з урахуванням того, що темп виручки буде швидше ніж темп витрат, ця ситуація може виникнути, якщо виріс обсяг продажів чи змінився їх асортимент. Це позитивна тенденція розвитку компанії.
  • Витрати знижуються швидше, ніж виручка. Дана ситуація може виникнути в разі підвищення цін на продукцію або зміни структури реалізації. В цьому випадку показник рентабельності зростає, але знижується обсяг виручки, що, безсумнівно, не дуже позитивно позначиться на розвитку компанії.

Формула Дюпона - приклад розрахунку

  • Відбувається збільшення виручки і зниження витрат, дану ситуацію можуть змоделювати підвищені ціни, зміна асортименту або норм витрат.
  • Витрати ростуть швидше, ніж виручка. Причиною може бути інфляція, зниження цін, збільшення витрат, зміна структури продажів. Ситуація досить несприятлива, необхідний аналіз ціноутворення.
  • Виручка знижується швидше витрат, на це можуть вплинути тільки скорочення обсягів продажів. Тут важливий аналіз маркетингової політики.