http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Розвиток: закони розвитку суспільства. Закони економічного розвитку

Розвиток: закони розвитку суспільства. Закони економічного розвитку

Деякі загальні закони розвитку систем можна застосовувати і по відношенню до суспільства. Коли ми говоримо про системах, ми маємо на увазі якесь ціле, що складене з частин і є єдністю. Єдність це, що дуже важливо, не зводиться лише до складових його елементів.

Розвиток: закони розвитку суспільства. Закони економічного розвитку

Товариство також є системою, являє собою організовану сукупність людей. Всі ми є її частиною, тому багато хто з нас задаються питанням про те, як відбувається його розвиток. Закони розвитку, його можна виявити, розглянувши джерела прогресу. У суспільстві взаємодіють між собою три сфери реальності, "світи", які не зводяться один до одного. Це, по-перше, світ речей і природи, яка існує незалежно від свідомості і волі людини, тобто він є об'єктивним і підпорядкований різним фізичним законам. По-друге, це світ, у якому предмети і речі мають суспільне буття, оскільки є продуктами діяльності людини, її праці. Третій світ являє собою людську суб'єктивність, відносно незалежні від об'єктивного світу духовні ідеї і сутності. Вони володіють найбільшим ступенем свободи.
Природа як джерело суспільного розвитку

У світі природи знаходиться перший джерело, що забезпечує суспільний розвиток. Закони розвитку соціуму в минулому часто формулювалися з опорою на неї. Вона є основою існування суспільства, яке, взаємодіючи з нею, вдосконалюється. Не варто забувати і про те, що саме закони розвитку природи привели до появи людини. Найбільші цивілізації, що характерно, зародилися в руслах великих рік, а найуспішніша у світі розвиток капіталістичної формації здійснювалося в державах з помірним кліматом.
Розвиток: закони розвитку суспільства. Закони економічного розвитку

Слід зазначити, що сучасний етап взаємодії суспільства і природи відзначено поняттям екологічної кризи. Його головною причиною стала установка людей на підкорення природи, а також ігнорування меж її стійкості до антропогенних впливів. Люди закривають очі на основні закони розвитку, забувають про все в гонитві за миттєвою вигодою і не враховують наслідки. Слід змінити поведінку і свідомість мільярдів жителів Землі для того, щоб і далі природа могла забезпечувати нас необхідними ресурсами.

Роль техніки в розвитку товариства

Наступне джерело - технологічні детермінанти, тобто роль техніки, а також процес поділу праці в соціальному устрої. Вони також забезпечують соціальний розвиток. Закони розвитку суспільства сьогодні нерідко формулюють, беручи за основу роль техніки. Це і не дивно - вона зараз активно вдосконалюється. Однак, на думку Т. Адорно, питання про пріоритет техніки і економіки - це питання про те, що з'явилося раніше: яйце чи курка. Це ж можна віднести до типу і характеру праці людини, що визначає багато в чому систему суспільних відносин. Особливо очевидно це стало сьогодні, коли намітилися контури постіндустріального суспільства. Основне протиріччя в даному випадку виникає між переслідуваними людиною гуманними цілями свого існування та несе потенційну загрозу світом інформаційної техніки. Багато проблем викликає її активний розвиток.


Розвиток: закони розвитку суспільства. Закони економічного розвитку

Закони розвитку соціуму тому починають переглядатися, акцент робиться на духовну сферу. Про неї ми зараз і поговоримо.

Духовна сфера як джерело суспільного прогресу

Третій джерело суспільного розвитку укладений в духовній сфері, в реалізації якогось світського або релігійного ідеалу. Дуже популярною в історії була ідея теократії, тобто управління державою і суспільством якимись вищими релігійними авторитетами. У цьому випадку історія суспільства розглядається як здійснення волі Бога, а людина зобов'язаний втілити цей промисел в життя, основну увагу приділяючи не земним проблемам, а, насамперед, підготовки до вічного, майбутнього життя.

Розвиток: закони розвитку суспільства. Закони економічного розвитку

У працях П. Сорокіна, А. Тойнбі, які запропонували свої закони розвитку суспільства, основне значення належить до духовного, морально-релігійним його вдосконалення, співвідношенню нагород і санкцій як головною причини солідарності людей. Ті, хто дотримується комуністичного ідеалу, вважають, що комунізм і є один з головних рушіїв прогресу, який кличе безліч людей на боротьбу за побудову справедливого суспільства і звільнення людства.

Цикли в історії Ф. Броделю

Ф. Бродель, французький історик, вважав, що події минулого - пил, а основне - це тренди і цикли тривалістю більше ста років. Філософський зміст історичних циклів пов'язаний з розумінням закономірності розвитку в цілому. Воно може протікати лінійно (тобто від створення Богом світу до Страшного Суду) або циклічно, коли воно ніби повертається до минулого, але вже на іншому рівні (спіраль історії).

3 типи культур, виділені Питиримом Сорокіним

Розвиток: закони розвитку суспільства. Закони економічного розвитку

Питирим Сорокін вважав, що в історії людства можна виділити 3 типи фундаментальних культур: матеріалістичну, проміжну і релігійну. У культурі останнього типу ритм і рух історії визначаються взаємодією трьох воль: людського, бісівської і Божої. У матеріалістичній розвиток відбувається на основі реальності, що сприймається чуттєво. Її зміни виступають як основний фактор історії. Перехід від релігійної до матеріалістичної культури здійснюється через проміжний тип. В ньому можна виділити наступні послідовні стадії: спочатку - криза, потім - аварії, після чого - очищення, далі - переоцінка цінностей і, нарешті, відродження.


Філософська та історична думка сучасності

Ф. Фукуяма в кінці 20 століття висунув своє уявлення про те, що спостерігається "кінець історії". Це наслідок того, що потужні ідеології і держави, засновані на них, йдуть з історичної сцени. Інші дослідники, що вивчають закони розвитку суспільства, вважають, що світова історія сьогодні перебуває в точці біфуркації, в якій змінюється співвідношення хаосу і порядку і виникає ситуація непередбачуваності. Філософська та історична думка сучасності лише намацує головні закономірності ритмічності історичного розвитку, які пов'язані з важкими глобальними проблемами.

Матеріалістичний погляд на історію

В рамках розробленої Ф. Енгельсом і К. Марксом у 40-50-х роках 19 століття матеріалістичної концепції історії застосовується формаційний підхід і закони соціального розвитку. Даний підхід склався історично як антитеза ідеалістичної концепції, хоча ідею лінійності і успадкував від теорій прогресу, які розробили просвітителі. Від Гегеля він узяв думку про діалектичний характер історичного розвитку. Ідея про головну роль матеріального виробництва в житті суспільства і людини є фундаментом даної теорії. В процесі його люди вступають, згідно Марксу (портрет його подано нижче), у певні відносини, які не залежать від їх волі. Мова йде про виробничих відносинах. Вони відповідають ступені розвитку продуктивних сил.

Розвиток: закони розвитку суспільства. Закони економічного розвитку

Маркс вважав, залишивши в стороні "первинну" (вихідну) щабель, а також "вторинні форми" громади, які виросли на її формі, що стосовно до епохи класового суспільства і цивілізації античний, феодальний, азіатський і буржуазний (сучасний) спобличчя виробництва можна назвати прогресивними епохами суспільної економічної формації. У суспільній науці СРСР застосовувалася спрощена формула процесу історичного розвитку, що припускає перехід первісного суспільства до рабовласницького, потім до феодального, після чого до капіталістичного і, нарешті, до соціалістичного.

Концепція "локальних цивілізацій"

Найбільшим визнанням у філософської думки 19-20 століть користується концепція "локальних цивілізацій", яка була створена зусиллями А. Д. Тойнбі, О. Шпенглера і Н. А. Данилевського. Згідно з нею, всі народи діляться на цивілізовані і первісні, а перші - ще й на культурно-історичні типи. Феномен, сформульований як "Виклик-і-Відповідь" представляє тут особливий інтерес. Він полягає в тому, що спокійний розвиток раптом змінюється критичною ситуацією, яка спонукає, в свою чергу, до зростання тієї чи іншої культури. Автори даної концепції зробили спробу подолання в розумінні цивілізації європоцентризму.

Системний підхід

В останній чверті 20 століття був розвинений підхід, згідно з якою світ являє собою систему, в якій діють закони розвитку людини і суспільства. Це пов'язано з тим, що в даний час свою силу набирав процес глобалізації економіки. У світовому конгломераті можна виділити "периферію" і "ядро", що утворюють в загалом "світ-системи", яка існує за законами суперформации. Головним товаром сьогоднішнього типу виробництва стала з'являтися інформація і все пов'язане з нею. А це змінює, у свою чергу, уявлення про те, що історичний процес - лінійного типу.

Закони економічного розвитку

Це постійно повторювані, істотні, стійкі зв'язки між економічними явищами і процесами. Наприклад, у законі попиту виявляється зворотна залежність, яка існує між зміною ціни деякого товару і попитом, який виникає на нього. Як і інші закони життя суспільства, економічні діють незалежно від бажання і волі людей. Можна виділити серед них універсальні (загальні) і специфічні.

Загальні - ті, які діють на протязі історії людства. Вони функціонували ще в первісній печері і продовжують бути актуальними в сучасній фірмі, а також будуть діяти в майбутньому. Серед них можна виділити наступні закони економічного розвитку:

- підвищення потреб;

- прогресивного розвитку економіки;

- зростання альтернативних витрат;

- зростання поділу праці.

До поступового збільшення потреб неминуче веде розвиток суспільства. Це означає, що з часом у людей зростає уявлення про набір благ, який вони розцінюють як "нормальний". З іншого боку, збільшується стандарт кожного типу благ, які споживаються. Первісні люди, наприклад, хотіли мати, перш за все, багато їжі. Сьогодні людина, як правило, уже не дбає про те, щоб не померти від її нестачі. Він прагне до того, щоб їжа була різноманітною і смачною.

З іншого боку, у міру того, як задовольняються потреби суто матеріальні, посилюється роль соціальних і духовних. Наприклад, у сучасних розвинених державах при виборі роботи молодь стурбована все сильніше не стільки тим, щоб заробляти більше (що дозволяє вишукано одягатися і харчуватися), скільки тим, щоб праця мала творчий характер, давав можливість самореалізації.

Люди, прагнучи задовольнити нові потреби, удосконалюють виробництво. Вони збільшують асортимент, якість та кількість благ, вироблених в економіці, а також підвищують ефективність використання різних природних ресурсів. Дані процеси можна назвати економічним прогресом. Якщо існування прогресу в мистецтві або моралі оспорюється, то в економічному житті він беззаперечний. Його вдається досягти з допомогою поділу праці. Якщо люди будуть спеціалізуватися на виробництві якихось конкретних благ, то помітно зросте загальна продуктивність. Однак для того, щоб у кожної людини був повний набір благ, необхідних йому, потрібно організувати постійний обмін між членами суспільства.

Редистрибуція і децентралізований обмін

К. Полані, американський економіст, виділив 2 методу координації дій між учасниками виробництва. Перший - редистрибуція, тобто обмін, централізоване перерозподіл. Другий - ринок, тобто децентралізований обмін. У докапіталістичних суспільствах переважав редистрибутивний продуктообмін, тобто натуральний, який здійснюється без використання грошей.

Розвиток: закони розвитку суспільства. Закони економічного розвитку

При цьому держава вилучала у примусовому порядку частину продуктів, вироблених його підданими, у них для подальшого перерозподілу. Не тільки для товариств середньовіччя і старовини був характерний цей метод, але і для економіки країн соціалізму.

Ще при первісному ладі зародився ринковий товарообмін. У докапіталістичних суспільствах він, однак, був в основному другорядним елементом. Лише в капіталістичному суспільстві ринок стає головним методом координації. Держава при цьому активно заохочує його розвиток, створюючи різні закони, наприклад, "Закон про розвиток підприємництва". Активно використовуються грошові відносини. Товарообмін здійснюється в даному випадку по горизонталі, між виробниками, які рівноправні. Кожен з них володіє повною свободою вибору в пошуку партнерів по операціях. "Закон про розвиток малого підприємництва" забезпечує підтримку дрібним фірмам, яким складно функціонувати в рамках зростаючої конкуренції.