http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Як вживати певний артикль the

Як вживати певний артикль the

Артиклі - важлива частина англійської мови. Але на жаль, ця тема не завжди буває зрозуміла російськомовним вивчають. Тому що в рідній їм мові подібне явище відсутнє. Тим не менш правила вживання артиклів необхідно вивчити людині, яка бажає грамотно користуватися різними засобами англійської мови. А в деяких ситуаціях маленькі і на перший погляд незначні артиклі навіть допомагають правильно розуміти співрозмовників.
Що таке артиклі і які вони бувають

Артикль - це службова частина мови, яка нерозривно пов'язана з іменником. Свого власного значення (перекладу на російську мову) він не має, а передає лише граматичне значення.

В англійській мові артикль не позначає рід і відмінок іменників. Він передає в деяких випадках єдине або множина, але в основному несе в собі тільки категорію визначеності-невизначеності. Виходячи з цього, може бути три ситуації з артиклем: його відсутність, невизначений і визначений. Кожна з цих трьох ситуацій має свою специфіку і свої правила.

Як вживати певний артикль the

Певний артикль колись був утворений від that, вказівного займенника. Тому на російській мові нерідко можна зустріти переклад «ця», «ці» і т. п. Формально це не зовсім вірно, адже службові частини мови не мають перекладу, проте у випадку з артиклем, особливо визначеним, таке часто допускається. Вся справа в особливій стилістичної функції, яку він може відігравати у реченні, вказуючи особливим чином на предмети і людей.
Вживання артикля the стане темою цієї статті. Ми розглянемо різні ситуації, наведемо приклади. Випадків вживання досить багато, але не лякайтеся, якщо не зможете все відразу зрозуміти і тим більше запам'ятати. Все більше занурюючись в англійську мову шляхом постійних занять, ви зрозумієте цю логіку і незабаром зможете без праці визначати, який артикль потрібен у кожному випадку.

Певний артикль перед іменниками

Класичний випадок, коли необхідно вжити артикль the перед назвою предмета (людина, тварина), - це унікальність останнього.

1. Зване іменник - єдине у своєму роді.

Наприклад: the sun - сонце, the world - світ .

2. Іменник є унікальним в даній ситуації.

Do you like the pie? - Вам сподобався пиріг?

Як вживати певний артикль the

3. Даний предмет (людина, тварина) вже згадувався в даному розмові і тому співрозмовники розуміють, про що (кого) мова.

I've got a cat. Her name is Lucy, she's very cute. May I take the cat with me? - У мене є кішка. Її звуть Люсі, вона дуже мила. Можна мені взяти кішку з собою?

4. Ставиться такий артикль перед іменами власними, коли потрібно позначити цілу родину. Наприклад: the Smiths (Сміти) .

Певний артикль перед іншими частинами мови

Зрозуміло, артикль the і будь-які інші вживаються лише з іменниками. Перед іншими частинами мови артиклі не потрібні. Але часто буває так, що між артиклем та пов'язаним з ним іменником знаходиться числівник або прикметник. Такі випадки ми і розглянемо.


1. Завжди ставиться певний артикль перед порядковими числівниками: the twentieth century - двадцяте століття.

2. Також незмінно ставиться артикль the перед чудовою ступенем прикметників: the brightest star - найяскравіша зірка.

3. Необхідно певний артикль використовувати при позначенні групи людей, об'єднаних спільною ознакою: the young - молодь .

Певний артикль з географічними назвами поняттями

З тими поняттями, які так чи інакше стосуються географії, артикль the вживається особливо часто.

1. Сторони світу: the East (Схід).

2. Назви окремих країн: the Russian Federation.

3. Океани, моря, річки, водоспади: the Indian Ocean.

4. Групи островів, озер, гір: the Bahamas.

5. Пустелі й рівнини: the Great Plains.

Як вживати певний артикль the

При вживанні артикля (або його відсутності) з географічними назвами є також багато винятків, тому найбільш надійним варіантом є просте заучування. А при будь-яких сумнівах завжди варто заглядати у довідник з граматики і уточнювати питання по конкретному випадку.

Певний артикль в особливих випадках

Є також ряд слів, які можуть виконувати функцію визначення перед іменником. Ці слова надані в таблиці нижче.previous

попередній

last

минулий, минулий, останній

only

єдиний

next

наступний

following

наступний

coming

майбутній

right

правильний, що знаходиться праворуч

left

лівий

central

центральний

very

саме той, той самий

wrong

не той, неправильний

same

той же самий

upper

верхній, вищий

main

головнийЗ ними завжди потрібно вживати англійський артикль the. Наприклад:

This is the very book I need! - Це як раз та сама книга, яка мені потрібна!

The last time I saw him was Friday - Останній раз я його бачив у п'ятницю.

Також певний артикль потрібно перед словами:

Як вживати певний артикль the

Певний артикль для посилення сенсу

Окремо виділяються ситуації, коли артикль the несе в собі стилістичну функцію. У цих випадках він може вживатися перед власними іменами, які при звичайних умовах залишаються без артикля. Найкраще це видно на прикладі. Порівняйте дві пропозиції: перша з звичайним вживанням власного імені, а друге зі стилістичним посиленням сенсу.


This is Jack, always and cheerful generous! - Це Джек, завжди веселий і щедрий!

This is the Jack I love most - cheerful and generous! - Це той самий Джек, якого я найбільше люблю - веселий і щедрий!

Як вживати певний артикль the

Як неважко помітити, є щось загальне у всіх випадках вживання певного артикля: зазвичай він ставиться перед словами, які несуть в собі певний, конкретний, вузький, унікальний сенс. Пам'ятайте про це, коли будете сумніватися у виборі службового слова, а довідника під рукою не виявиться.