http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Методика Лірі - опис та інтерпретація

Методика Лірі - опис та інтерпретація

Методика діагностики міжобличчястісних відносин було розроблено в 1954 році американським психологом Тімоті Лірі (1920-1996) у співавторстві з Р. Лефоржем і Р. Сазеком, а в 1957 опублікована в його монографії The Interpersonal Diagnosis of Personality. Цікаво, що даний тест досі активно використовується спецслужбами США. Широкою популярністю серед психологів, які в силу своєї компактності і інформативності, також користується методика Лірі.
Опис і призначення методики

Тест досліджує уявлення обличчястості про себе. При цьому його можливо використовувати для оцінки уявлень як про реального «Я», так і про ідеальний. Також можливе використання для оцінки інших, якщо необхідно з'ясувати бачення одного індивіда в очах іншого. У процесі діагностики виділяється домінуючий тип ставлення індивіда до оточуючих. Йдеться про два ключових фактори, що визначають міжобличчястісні стосунки:

1) домінування – підкорення;

2) дружелюбність - агресивність.

Методика Лірі - опис та інтерпретація

Дані чинники були виділені М. Аргайлом в якості основних характеристик міжобличчястісного поведінки. Також вони співвідносяться з двома осями семантичного диференціала Ч. Осгуда, що використовував для дослідження психологічних змінних біполярні шкали (наприклад, гарячий-холодний, сильний-слабкий та ін) з фіксованою кількістю поділок на кожній з них.

Схематичне представлення факторів

Для схематичного представлення основних соціальних орієнтацій індивіда методика діагностики міжобличчястісних відносин Лірі включає в себе умовну схему: коло, розділений на 8 секторів - октантов. У колі виділяються дві осі (відповідні описаним вище факторів міжобличчястісних відносин): "домінування – підпорядкування" і "дружелюбність – ворожість". При цьому Лірі припускав, що взаємозв'язок цих змінних тим сильніше, чим ближче розташовані результати респондента відносно центру кола. Сума балів по кожній з орієнтацій, що визначає методика діагностики міжобличчястісних відносин Лірі, переводиться в індекс відповідно домінуючою осі. Відстань, що отримується між показниками і центром окружності, визначає адаптованість міжобличчястісного поведінки.
Якісну характеристику виділених секторів (октантов), які визначає методика міжобличчястісних відносин Т. Лірі, можна представити наступним чином:

I. Хороший керівник, наставник і порадник.

II. Впевнений тип, незалежний і змагається.

III. Щирий, безпосередній, наполегливий у своїх досягненнях.

IV. Скептичний, нонконформистский, реалістичний у своїх судженнях.

V. Скромний і сором'ясливий, охоче виконує чужі обов'язки.

VI. Потребує допомоги і довірі з боку оточуючих.

VII. Доброзичливий, прагне до співпраці.

VIII. Співчуваюча і здатний допомагати іншим.

Методика Лірі - опис та інтерпретація

Процедура проведення та обробка результатів

Методика Лірі включає в себе 128 оціночних суджень, в кожному з 8 типів відносин яких утворюються 16 пунктів. Дані пункти розташовані в порядку висхідній інтенсивності. При цьому методика побудована таким чином, що характеристики, спрямовані на виявлення певного типу відносин, розташовані особливим чином: не підряд, а групами, по чотири судження в кожної, повторюючись через рівну кількість суджень.


Методика Лірі, на міжобличчястісні стосунки спрямована, може супроводжуватися двома видами інструкцій. В першому з них респондентам пропонується уважно прочитати і оцінити судження, що характеризують психологічні особливості людини і взаємини з оточуючими людьми. Якщо, на думку респондента, судження відповідає його уявленню про себе, то необхідно зазначити його знаком «+», якщо не відповідає – знаком «-».

У другому варіанті інструкції методика Лірі передбачає оцінку не тільки реального «Я», але й ідеального. Приклад: «Оцінивши своє реальне "Я", прочитайте, будь ласка, всі судження ще раз і відмітьте знаком "+" ті з них, які відповідають вашому уявленню про те, яким би ви хотіли бачити себе в ідеалі». В такому випадку згодом можна визначити рівень розбіжності між реальними та ідеальними уявленнями індивіда про собі. Оцінка відносин інших також може бути відображена в інструкції, яку пропонує методика Лірі. Приклад: «Як і в першому випадку, оцініть, будь ласка, обличчястість вашого колеги (начальника, чоловіка, дитини тощо)». Відповідним чином можна діагностувати систему бачення одного індивіда іншим.

Обробка методики Лірі включає в себе кілька етапів. Спочатку підраховується кількість балів по кожному з виділених 8 типів міжобличчястісних відносин (авторитарний, еґоїстичному, агресивного, підозрілою, подчиняемому, залежному, доброзичливому, альтруїстичного).

Наступним етапом є визначення ступеня вираженості типу. Максимальна оцінка рівня по кожному типу, яку передбачає методика Лірі на міжобличчястісні стосунки, може становити 16 балів, які, в свою чергу, поділяються на 4 ступені вираженості відносини:


  • від 0 до 4 балів: низька ступінь вираженості (адаптивна поведінка);
  • від 5 до 8 балів-помірна ступінь вираженості (також адаптивна поведінка);
  • від 9 до 12 балів: високий ступінь вираженості (екстремальна поведінка);
  • від 13 до 16 балів: екстремальна ступінь вираженості (екстремальне до патології поведінка).

Третій етап обробки, який передбачає методика діагностики міжобличчястісних відносин Т. Лірі, являє собою визначення показників за двома основними векторами: домінування – дружелюбність. Розрахунки проводяться з допомогою наступних формул:

Домінування = (I – V) + 07 х (VIII + II – IV – VI).

Дружелюбність = (VII – III) +07 х (VIII – II – IV + VI).

Методика Лірі - опис та інтерпретація

Нарешті, в якості завершального етапу методика Лірі має на увазі якісний аналіз, здійснюваний за рахунок порівняння дискограмм, побудованих на основі отриманих даних по кожному респондентові, один з одним. Також можливе побудова середнього профілю міжобличчястісних відносин в тій чи іншій групі. Оптимальним є використання опитувальника в системі загальноосвітніх навчальних закладів. Крім того, показовим може виявитися лонгітюдне дослідження (наприклад, в рамках того чи іншого класу), можливість якого також надає методика діагностики міжобличчястісних відносин Т. Лірі.

Інтерпретація основних показників ставлення здійснюється по 8 типів:

I. Авторитарний тип відносин

Від 13 до 16 балів. Тип сильної обличчястості, що відрізняється владним, диктаторським характером. Віддає перевагу лідирувати у всіх видах групової діяльності. Покладається тільки на власну думку, не любить слухати поради інших, при цьому сам постійно всіх наставляє. Оточуючі, в свою чергу, віддають перевагу визнавати владність з боку даного індивіда.

Від 9 до 12 балів. Характерно для енергійної домінантною обличчястості, що вимагає до себе поваги. Вона успішна в справах, користується авторитетом, любить давати поради оточуючих.

Від 0 до 8 балів. Також відрізняє впевнену в собі обличчястість, для якої властиві наполегливість і завзятість. При цьому дана обличчястість необов'язково повинна бути лідером.

Методика Лірі - опис та інтерпретація

II. Егоїстичний тип відносин

Від 13 до 16 балів. Незалежний, себелюбний і самозакоханий тип обличчястості. Розважливий, любить перекладати труднощі на оточуючих. З одного боку, прагне домінувати над іншими людьми, з іншого – тримається від них кілька відчужено. Також відрізняється хвастливостью і зарозумілістю.

Від 0 до 12 балів. Присутні егоїстичні риси і спрямованість на себе. Схильний до суперництва.

III. Агресивний тип відносин

Від 13 до 16 балів. Поведінку по відношенню до оточуючих жорсткий та агресивний. Ворожість межує з асоціальністю.

Від 9 до 12 балів. Відрізняється відвертістю, прямолінійністю і вимогливістю у відношенні до оточуючих. Непримиренний, дратівливий – схильний у всьому звинувачувати оточуючих; іронічний і різкий.

Від 0 до 8 балів. Енергійний і наполегливий тип, що відрізняється впертістю та затятістю.

Методика Лірі - опис та інтерпретація

IV. Підозрілий тип відносин

Від 13 до 16 балів. Тип підозрілої й обрасливою обличчястості, сомневающейся у всьому. Злопам'ятний, часто скаржиться на інших. Прагне відгородитися від навколишнього світу, вважаючи його ворожим і злісним. Може зустрічатися у шизоїдного типу характеру (методика Лірі в даному випадку може бути доповнена тестом MMPI).

Від 9 до 12 балів. Замкнуте потайний тип. З-за підозрілості і постійної боязні поганого до себе ставлення може відчувати труднощі в міжобличчястісних відносинах. Скептичний, розчарований в людях; негативне ставлення до оточуючим може проявлятися у вербальній агресії.

Від 0 до 8 балів. Проявляє критичність як по відношенню до оточуючих, так і по відношенню до всіх явищ соціальної дійсності.

V. Підпорядковується тип відносин

Від 13 до 16 балів. Схильний поступатися оточуючим; відрізняється покірністю, пасивністю і слабоволием. Також може мати місце самоприниження і самоосуд, приписує собі провину. Себе ставить на останнє місце. Шукає опору в кому-небудь більш сильному, ніж сам.

Від 9 до 12 балів. Даний тип обличчястості відрізняється лагідністю і сором'ясливістю; легко приходить в збентеження. Може підкорятися більш сильної обличчястості, не враховуючи умов конкретної ситуації.

Від 0 до 8 балів. Характерний для поступливою, сором'ясливою і боязкою обличчястості. Не відрізняється власною думкою, легко підкоряється, слухняно виконує свої обов'язки. Емоції воліє стримувати.

Методика Лірі - опис та інтерпретація

VI. Залежний тип відносин

Від 13 до 16 балів. Сильно залежний від чужої думки. Залежність даного типу пояснюється його різкою невпевненістю в собі і власних силах. Відчуває тривогу і нав'ясливі страхи за будь-якого, навіть незначного приводу.

Від 9 до 12 балів. Відрізняється безпорадністю і невмінням проявити опір оточуючих, щиро вважаючи, що вони завжди праві. Слухняний і боясливий.

Від 0 до 8 балів. Довірливий і конформний тип. Схильний довіряти оточуючим і захоплюватися ними. Відрізняється м'якістю і ввічливістю.

VII. Дружелюбний тип відносин

Від 9 до 16 балів. Даний тип відрізняється спрямованістю на прийняття і соціальне схвалення, прагне бути для всіх хорошим, не враховуючи при цьому особливості ситуації. По відношенню до оточуючих дружелюбний і люб'язний. Серед захисних механізмів переважають витіснення і придушення. Характерна емоційна лабільність. Можливий истероидний тип характеру (також можливе додаткове використання тесту MMPI).

Від 0 до 8 балів. Гнучкий у вирішенні проблемних ситуацій. У конфліктах прагне до співпраці і компромісу. Свідомо виявляє ознаки конформності, так як прагне досягати згоди з оточуючими. Підпорядковується умовностей, дотримується правил хорошого тону. Ініціативний, готовий допомагати іншим. Також відрізняється прагненням бути в центрі уваги, отримувати визнання і любов оточуючих. Товариський і доброзичливий.

Методика Лірі - опис та інтерпретація

VIII. Альтруїстичний тип відносин

Від 9 до 16 балів. Відрізняється вираженою гиперответственностью, а також відповідальністю за інших – часто невиправданою. Готовий допомагати іншим на шкоду власним інтересам. При цьому у своїй допомоги може проявляти надмірну активність і навіть нав'ясливість. Однак в окремих випадках дана поведінка може бути також свого роду маскою. У такому випадку ми маємо справу з протилежним типом відносин.

Від 0 до 8 балів. Для цього типу характерні безкорисливість і чуйність. Він відповідальний по відношенню до інших людей, проявляє до них чуйність і співчуття. М'який, делікатний і турботливий.

Інтерпретація результатів

Методика діагностики міжобличчястісних відносин Т. Лірі передбачає досить широкий обсяг інформації для дослідження обличчястості респондента. Якщо ж тестування проводилося у груповій формі, то дослідник, як вже згадувалося, має можливість зіставити результати окремих індивідів з груповим профілем, а також один з одним. При інтерпретації результатів важливо робити акцент не на абсолютні величини, а на домінування показників одного типу над іншими. Це також важливо враховувати, якщо має місце негативне ставлення батьків до дефекту дитини (методики "ПАРІ" Лірі).

Якщо проводиться оцінка як «Я» реального і «Я» ідеального, то в нормі не повинно бути значних розбіжностей між ними. У свою чергу, якщо є помірний рівень розбіжності, то це свідчить про можливості самовдосконалення, на яку, власне, і вказує методика Лірі. Інтерпретація результатів опитувальника виявила той факт, що найчастіше незадоволеність собою характерна для осіб із заниженим рівнем самооцінки (що відповідає 5 6 і 7-го октантам) або для осіб, що переживають стан тривалого конфлікту (відповідає 4-му октанту).

Якщо ж у респондента спостерігається одночасне переважання 1-го і 5-го октантов, то це свідчить про наявність у нього проблеми авторитарності і хворобливого самолюбства; 2-го і 6-го – має місце протиріччя між прагненням до незалежності і необхідністю підкорятися (наприклад, коли в силу службової необхідності індивід зобов'язаний підкорятися, незважаючи на свій внутрішній протест). Конфлікт між 3-м і 7-м октантами має місце при конфлікті мотивів самоствердження і афіліації; 4-м і 8-м – проявляється при придушенні індивідом ворожості по відношенню до оточуючих заради визнання ними (прагнення до визнання з боку групи і одночасне відчуття ворожості до неї).