http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Наука про засади і принципи комунікації. Теорія комунікації як наука і навчальна дисципліна

Наука про засади і принципи комунікації. Теорія комунікації як наука і навчальна дисципліна

Теорія комунікації в рамках гуманітарного знання розглядає дане поняття насамперед з точки зору різновиди масового спілкування людей. Як свідчить наука про засади і принципи комунікації (це лінгвістика), кожна соціальна система спрямована на формування ціннісно-нормативної структури (тобто ідеології як орієнтовної основи життєдіяльності даного конкретного суспільства). Суспільство, яке стоїть на високому рівні розвитку цивілізації, в якості пріоритетних виділяє загальногуманітарні цінності, такі як права людини, соціальна справедливість, демократизм та ін. Активно використовуються засоби масової комунікації (друковані, візуальні, інтернет-ресурси та ін), завдяки яким формується ставлення громадськості до тих чи інших подій у світі. Також своє значення набувають комунікації в науці. Газетні видання, радіоканали, телебачення, Інтернет – усі ці засоби сприяли процесові повсякденного спілкування суб'єктів та інтеграції їх духовного життя.

Наука про засади і принципи комунікації. Теорія комунікації як наука і навчальна дисципліна
Наукова роль

Не менш важливу роль займає комунікація в сучасній науці. Розвиток засобів масової комунікації значно збільшило можливості науково-культурного обміну в суспільстві, передачі досягнень культури. Засоби масової комунікації використовуються як формування своєрідного психологічного феномену так званого особливого «простору» - як в соціально-політичному, так і в культурно-ідеологічному плані. У даних умовах суспільну свідомість набуває більш дифференцируемий і структурований порядок.
Функції масової комунікації

У науці було відзначено, що стрімко зростаючий обсяг масової інформації став однією з основних особливостей сучасного суспільства. Не тільки володіння матеріальними благами є показником влади та спроможності у сучасному суспільстві. Володіння інформаційними ресурсами також стає атрибутом соціального статусу окремих індивідів і груп. Наука про засади і принципи комунікації приходить до висновку, що виникнення інформаційного вибуху в сучасному суспільстві чинить все більший вплив на його громадян. Формується специфічний психологічний тип сучасної людини. В процесі зіставлення та боротьби політичних позицій, думок і поглядів відбувається усвідомлення громадськістю назрілих соціальних проблем.

Наука про засади і принципи комунікації. Теорія комунікації як наука і навчальна дисципліна

Крім інформативної функції, комунікативні акти можуть виконувати експресивну (емоційне збудження) і соціально-контактну функцію. Теорія комунікації як наука розглядає засоби масової інформації як регуляторів масових форм поведінки. Завдання даних регуляторів полягає у формуванні уявлень широких верств населення, вплив на їх емоційну сферу та ін З їх допомогою здійснюється широке висвітлення різних сфер економіки, політики, соціального обслуговування, культури, спілкування та ін При цьому акцент робиться на мотиваційно-потребностную сферу аудиторії споживання засобів масової комунікації.

Засоби масового спілкування

Якщо спочатку засоби масової комунікації були створені для розширення сфери спілкування, до теперішнього моменту вони самі по собі стали представляти органічну потребу сучасного суб'єкта. Теорія комунікації як наука виділяє функції засобів масових комунікацій, виходячи з їх соціальної природи. Мова йде про широкому соціально-психологічному впливі засобів масової комунікації на великі аудиторії. Саме цій масштабністю засоби масової комунікації відрізняються від колишніх способів безпосереднього спілкування між людьми. При цьому процес реалізації специфічних функцій масових комунікацій відбувається не в автоматичному режимі (без урахування того, як інформацію сприймає аудиторія – читачі, слухачі або глядачі). У зв'язку з цим інтерес представляє теорія комунікації як наука і навчальна дисципліна, яка робить спроби осмислити саму психологічну специфіку процесу сприйняття і переробки соціальної інформації суб'єктом.


Сучасні засоби масової комунікації і масова культура

Широка доступність всіляких засобів масової комунікації сприяла закріпленню соціально-психологічного феномену масової культури. Ще в роботах Х. Ортега-і-Гассета, задовго до появи Інтернету і різного роду гаджетів, були представлені ідеї про те, що широким колам громадськості в даний стають доступні ті ресурси, які ще недавно були пріоритетом серед еліти. Масова культура орієнтована на масове споживання. У зв'язку з цим не дивно, що найчастіше вона набуває риси культурного сурогату. Аудиторії пропонується більш спрощена, примитизированная модель існування в суспільстві. Насамперед дана схема стосується системи людських взаємин. Крім того, активно проповідується культ зовнішнього успіху, що також є наслідком знецінення високої культури.

Наука про засади і принципи комунікації. Теорія комунікації як наука і навчальна дисципліна

Доступ до політичних подій

Інший феномен, викликаний до життя умовами сучасних засобів масової комунікації - це так зване політичне видовище. Відтепер політичне життя суспільства також стала відкритим об'єктом громадського бачення. Широкі маси стають свідками політичного життя суспільства, активно виявляють свої політичні симпатії і антипатії. Політичні діячі, в свою чергу, отримують додаткові можливості для ведення своєї пропаганди та політичної мобілізації. Також розширюються можливості для здійснення акцій зі схованими політичними ефектами, можливості проведення широкомасштабних політичних ігор.


Засоби масової комунікації і влада

Міжкультурна комунікація як наука свідчить про те, що в демократичних суспільствах засоби масової комунікації в тій чи іншій мірі дистанційовані від державної влади (у всякому разі, суспільство активно прагне до цього). Політичні ж діячі, навпаки, прагнуть наблизитися до даних засобів і, що називається, прибрати їх до рук. Влада завжди зацікавлені в управлінні новинами. І чим більше ця держава за своїм характером далеко від демократичного, тим більше їм це вдається. У такій ситуації переважне поширення отримує перш за все така інформація і в тому обсязі, які вигідні «верхам». Звичайно, нерідкі випадки, коли в пресу потрапляють окремі факти з ряду небажаної інформації. Це відбувається, як правило, без зазначення конкретних джерел, з яких просочилися дані відомості. Тому окрему значущість і просто необхідність набуває гриф секретності.

Те ж саме ми спостерігаємо і в рекламі (про яку ще буде сказано нижче): велика кількість фахівців включена питанням, як піднести широким масам предмети матеріального і духовного ширвжитку. Причому зробити це таким чином, щоб це не виглядало ширвжитком, а, навпаки, пропонував споживачам відчути власну унікальність. Як визначає наука про засади і принципи комунікації, основною специфікою органів масової комунікації в даному випадку є те, що вони, як правило, не є джерелом інформації, що передається. Замість цього вони виступають в якості ретранслятора. Проте широка аудиторія зазвичай не бачить між ними різниці, ототожнюючи ретранслятор з джерелом.

Наука про засади і принципи комунікації. Теорія комунікації як наука і навчальна дисципліна

Перебуваючи під пресом соціального контролю, система масової комунікації виконує роль засобу утвердження духовних цінностей і основних соціальних норм – в тому числі в процесі соціалізації молодого покоління.

Основні категорії засобів масової комунікації

Значущість засобів масових комунікацій визначається функцією організації і підтримки соціальної інформаційного зв'язку між індивідами в суспільстві і між різними елементами суспільної структури. В даний час використовуються три основних категорії в засобах масових комунікацій:

- лист,

- слово,

- звукове зображення.

При цьому основною відмінністю візуальних та вербальних засобів масових комунікацій є спосіб сприйняття повідомлення, а також просторово-часові характеристики повідомлення (середа, приміщення, умови ситуації та ін), в яких здійснюється процес сприйняття інформації.

Наука про засади і принципи комунікації. Теорія комунікації як наука і навчальна дисципліна

Комунікація в системі групового спілкування

Згідно з дослідженнями, на які спирається наука про засади і принципи комунікації, комунікативна система має безпосередній зв'язок з позиціями індивідів в залежності від системи інформаційних потоків. Володіння інформацією часто безпосередньо залежить від статусу індивіда в групі. Так, наприклад, високостатусним членам групи зазвичай адресується більше повідомлень, що носять сприятливий (доброзичливий) характер, на відміну від повідомлень, що посилаються індивідів з низьким статусом у групі.

Величезне значення мають основи і принципи комунікації у функціонуванні групи. Комунікація впливає на ефективність групових рішень різних задач в рамках централізованих і децентралізованих комунікативних мереж. Також вона активно сприяє виникненню лідерства в групах, впливає на її організаційне розвиток і рівень задоволеності/незадоволеності її членів.

Наука про засади і принципи комунікації. Теорія комунікації як наука і навчальна дисципліна

Реклама як об'єкт комунікаційного впливу

Реклама також являє собою засіб соціальної комунікації, при цьому мова йде про оплачуваною фірмами та організаціями інформації, спрямованої на просування на ринку певних товарів і послуг. Засоби поширення реклами комерційної інформації мають досить широкий спектр: це і періодичні видання (журнали, газети), і радіопередачі, і телебачення, зовнішні експозиції (рекламні щити, вивіски і вітрини), транспортні планшети, а також різні сувеніри (ручки, чашки, футболки, рушники та ін).

Реклама формує стійкий образ фірми, її товарів і послуг, поширюючи інформацію про продаж, для затвердження перспективної комерційної ідеї та ін. Знову ж таки, як показує наука про засади і принципи комунікації, найбільший пік активності реклама отримала в США. Виробництво великої кількості продукції було викликано впровадженням в американську промисловість механізованих процесів. У результаті виробники отримали на виході надлишок товарів і, отже, необхідність рекламного стимулювання купівельної активності. В даний час на рекламу в США витрачається близько десятків мільярдів доларів в рік.

Наука про засади і принципи комунікації. Теорія комунікації як наука і навчальна дисципліна

При цьому рекламодавці чітко відстежують зворотний зв'язок від тієї чи іншої форми рекламного повідомлення. Рекламні звернення, відповідно, намагаються створювати таким чином, щоб представлений товар став для потенційних споживачів не тільки бажаним, але й винятковим. При цьому надзвичайно важливим є дотримання «правдоподібності» такої інформації. Необхідність придбання товару також може внушаться непрямими шляхами (наприклад, на подпороговом рівні сприйняття індивіда).