http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Як оформити додаток в дипломі правильно

Як оформити додаток в дипломі правильно

Що потрібно знати для того, щоб правильно оформити не тільки основну частину диплома, але і не забути такі структурні елементи, як програми?

Як оформити додаток в дипломі правильно

Для чого вони потрібні? Як правильно оформити додаток в дипломі? Тепер про все це докладніше.

Призначення

Диплом, або, як ще кажуть, пояснювальна записка, яка містить результати дослідження, яке проводить студент – майбутній фахівець у певній сфері. Передбачається, що із завданням він справляється самостійно. Однак на випадок виникаючих питань є керівник. Він може не тільки зорієнтувати по обраній темі, але й відповісти на питання про те, як оформити додаток в дипломі.


Зауважимо, що це одна з частин пояснювальної записки, яка не завжди є обов'язковою. Справа в тому, що є ряд дисциплін або тим, що мають переважно теоретичний характер. Вони можуть не містити в собі такої інформації, яку слід було б винести в додатка.

Як оформити додаток в дипломі правильно

Якщо ж зміст їх потребує, то в першу чергу потрібно звернутися до методичних вказівок щодо написання і оформлення дипломного проекту або роботи. Такого роду розробки завжди є на випусковій кафедрі. Саме вони можуть підказати як оформити додаток в дипломі.

Призначення їх полягає в тому, щоб надати більш повну інформацію про проведене в роботі дослідження. Тут можуть міститися різні дані, які мають відношення до теми. В основній частині диплома їх не мають з тієї причини, що вони можуть захаращувати роботу. Тому великі таблиці або громіздкі схеми, звітна документація або які-небудь інші матеріали поміщаються в кінці диплома у вигляді окремого розділу, який так і називається.


Структура диплома і місце в ньому додатків

В дипломі є кілька складових частин. Оскільки у наші завдання не входить їх докладний розгляд, зупинимося на них коротко.

 • Титульний аркуш – тут міститься інформація про автора, керівника, найменування організації, в якій вона виконана і т. д.
 • Реферат – обов'язкове короткий супровід пояснювальної записки, яке містить короткі відомості про проведену студентом дослідженні.
 • Завдання – іноді називається технічним, тут наводяться деякі дані про об'єкт дослідження, така форма використовується на технічних спеціальностях. Цій частині може бути відсутнім.
 • Зміст зміст пояснювальної записки, яка включає найменування всіх структурних елементів. Тут вказуються номери сторінок, на яких розташовуються назви. В останньому пункті, як правило, знаходяться додатки.
 • Умовні позначення, абревіатури або скорочення. Містить список цих елементів з поясненнями.
 • Введення – вводить у курс поданого до захисту дослідження на основі виділення актуальності, мети, завдань, об'єкта, предмета, методології і т. д.
 • Основна частина – складається з розділів і інших складових частин. Тут послідовно викладаються результати проведеного студентом дослідження. Як правило, вона включає три розділи з відповідним поділом на підрозділи, а в ряді випадків – на параграфи.
 • Висновок або висновки. Іноді сюди можуть включати і практичні рекомендації.
 • Список використаних джерел — містить бібліографічний опис літератури.
 • Додатки – своєрідне продовження дослідження. Вони являють собою окремий розділ включає матеріали, необхідні для більш глибокого розкриття теми. Він іноді може бути відсутнім. У разі присутності слід звернути увагу на те, як оформити додаток в дипломі.
 • Змістовний аспект ГОСТ

  Якого характеру інформація може міститися в додатках? Рішення у цьому випадку студент повинен приймати спільно з науковим керівником. Як правило, рекомендації з цього розділу визначає випускова кафедра, яка приймає рішення, виходячи із специфіки своєї наукової діяльності.
  Як оформити додаток в дипломі правильно

  Однак тут слід пам'ятати про те, що необхідно оформлення додатка в дипломі по ГОСТу. Тому слід звернутися до викладених у ньому правил. Для такого виду робіт використовується ГОСТ 732–2001. Тут у пункті 512 є інформація про те, що додатки можуть містити ті матеріали, які пов'язані з виконаним дослідженням, але по ряду причин не включені у розділи основної частини.

  Традиційне зміст

  Користуючись загальноприйнятими правилами написання диплома, зауважимо, що у додатки включаються матеріали, що виходять за рамки запропонованого формату викладу, які дозволяють краще зрозуміти зміст і сенс усіх дій, здійснених автором.

  Як оформити додаток в дипломі правильно

  Як правило, сюди включають:

  • великі таблиці і громіздкі розрахунки – до них відносяться ті, які перевищують формат стандартної сторінки;
  • графічні матеріали – сюди поміщають малюнки, моделі або схеми, які виходять за межі формату А4;
  • довідкову інформацію: фінансову або бухгалтерську звітність підприємства, внутрішню документацію, що характеризує певні сторони діяльності організації (накази, кодекси, договори, статути тощо);
  • матеріали, що відображають використовуються в дослідницькій частині методики та підходи (опитувальники, анкети, відповіді та пояснення до них тощо).

  Формальний аспект. Загальні положення

  Тут слід звернути увагу на те, як правильно оформити додаток в дипломі. Цьому питанню присвячено пункт 614 вищезазначеного Госту, який містить ряд правил.
  1. Додаток може бути оформлено як продовження диплома. У цьому випадку інформація розташовується на наступних аркушах. Іноді може знадобитися окреме видання. Для дипломної роботи, як правило, буває достатньо кількох, але не більше 10.

  2. Обов'язковим є наявність в основній частині роботи посилань на відповідні додатки. На основі порядку згадування їх у пояснювальній записці будується послідовність їх розташування.

  3. Кожне наступне додаток повинен починатися з нової сторінки. Навіть якщо наведена схема або таблиця займають зовсім небагато місця. Починається воно зі слова «Додаток», за яким слідує його позначення та назва.

  Як оформити додаток в дипломі правильно

  Далі на основі запропонованих прикладів можна буде краще розібратися в тому, як оформити додаток в дипломі. Перефразовуючи прислів'я, скажімо так: краще хоч один раз побачити, ніж нескінченно слухати одне і те ж.

  Нормативний аспект

  Тепер кілька слів про тонкощі. Отже, як оформляти програми в дипломі? За Гостом кожне з них має свій заголовок, який починається з вказівки виду інформації, представленої в ньому. Тобто якщо буде таблиця або схема, то слід це слово, а за ним відповідну назву. Якщо розміщуються інші матеріали, то тоді з абзацу просто вказується заголовок.

  Як оформити додаток в дипломі правильно

  Матеріали додатків повинні бути безпосередньо пов'язані з положеннями, викладеними в роботі. Щоб зв'язати всі воєдино, необхідно знати, як оформляти посилання на додатки в дипломі. Тут потрібно пам'ятати наступне:

  • додатки повинні мати позначення, які будуть пов'язувати їх із текстом роботи – для цієї мети використовують великі літери алфавіту, як правило, російської;
  • починають з «А» і далі по порядку;
  • винятки з цього правила складають літери: Ь, Ы, Ъ, голосні: Е, О і приголосні З, Ї, Ч;
  • іноді допускається використання латинського алфавіту;
  • у ряді випадків позначення можливо за допомогою арабських цифр.

  Всі матеріали оформляються в єдиній системі: слово «додаток» пишеться однаково на всіх її аркушах. Робиться це в повній відповідності з методичними рекомендаціями тієї кафедри, на якій буде захищатися диплом (Додаток А; ДОДАТОК А; ДОДАТОК 1 тощо). Таким же чином подаються і заголовки. Саме слово «додаток» може розташовуватися по центру верхнього рядка або з правого боку. Крапка після неї не ставиться.

  Оформлення таблиць, малюнків і схем

  Кілька слів про розташування та позначення цих елементів. Відомо, що в ряді випадків без них обійтися неможливо.

  Отже, якщо необхідно надати статистичні дані, а таблиця велика, ми вже знаємо, де слід її розміщувати. Оскільки вже є деяке уявлення про те, як оформляти програми в дипломі.

  Приклад: «Додаток Г». З наступного рядка з абзацу «Таблиця Р. 1 – Результати фінансової діяльності ТОВ «Зоря» за 2014-2015 рр.». Якщо вона велика, то на наступній сторінці указують: «Продовження таблиці Р. 1», і роблять так до її закінчення. На тому аркуші, де вона закінчується, треба написати: «Закінчення таблиці Р. 1». У наведеному прикладі додатку, позначеному літерою «Р», можуть бути не тільки табличні дані, але й інформація іншої форми. В цьому випадку вказують: «Рисунок Р. 2» або «Діаграма Р. 2».

  Іноді потрібно позначення кожної сторінки. Якщо, наприклад, додаток До має кілька малюнків, таблиць або схем, то потрібно на першому вказати, що це «Додаток». На наступному – «Продовження додатка», на останньому – «Закінчення додатка До».

  Приклади оформлення

  Як вже було зазначено, всі дані, представлені в роботі, повинні бути взаємопов'язані. Тому не буде зайвим ще раз нагадати, як правильно оформити додатки в дипломі.

  Приклад подається в лапках, які не потрібно використовувати в тексті: «Схема організаційно-управлінської структури ТОВ «Схід» знаходиться у Додатку Б». На основі цього отримуємо наступне. ДОДАТОК Б. Наступним рядком - «Схема Б. 1 яка має назву «Організаційно-управлінська структура ТОВ «Схід»». Враховуючи, що такі зображення займають чимало місця, їх краще розмістити у відповідному розділі. Тим більше що розташувати їх там можна як в книжковій, так і в альбомному форматі.

  Зрозуміло, що наочний приклад дозволяє отримати більш повне уявлення про те, як оформити додаток до диплома. Зразок, наведений нижче, дозволить ще раз переконатися в цьому.

  ДОДАТОК Д

  Таблиця Д. 1 – Розрахунок показників, що стосуються використання ресурсів ТОВ «Зоря» за 2013-2015 рр.  Показники

  2013-2014 рр.  2014-2015 рр.  Темп приросту, %  1. Виручка від реалізації продукції в порівнянних цінах, тис. н.  79705  83615  1049  2. а) виробничий персонал підприємства, чол.  383  384  1003  б) оплата праці, тис. н.  9629

  9895

  1028

  3. Матеріальні витрати, тис. н.  52230

  54436

  1042

  4. а) основні виробничі фонди підприємства, тис. н.  74350

  78581

  1057

  б) амортизація, тис. н.  8313

  8465

  1018

  5. Оборотні кошти підприємства, тис. н.  16009

  16243

  1015

  6. а) продуктивність праці (п. 1: п. 2а), тис. н.  209186

  218874

  1046

  б) продукція на 1 карбованець оплати праці (п. 1: п. 2б), р.  8279

  8452

  1021

  7. Materialootdaca (п. 1: п. 3), р/р  1527

  1537

  1007

  8. а) фондовіддача (п. 1: п. 4а), р/р  1074

  1066

  993

  б) амортизація (п. 1: п. 4б), р/р  9592  9881  1031  9. Оборотність оборотних коштів (п. 1: п. 5), кількість обертів або р./р.  4978  5147  1033

  Роль додатків в оцінці

  Враховуючи, що це заключна частина диплому, все ж не варто легковажно ставитися до неї. Адже саме тут міститься незаперечне підтвердження умінь студента - і як дослідника, і як практика.

  Як оформити додаток в дипломі правильно

  Матеріали, розміщені в додатках, роз'яснюють окремі положення розділів і можуть служити підтвердженням того, що автор, використовуючи ті чи інші методики аналізу, володіє ними і як майбутній фахівець заслуговує відмінної оцінки та присвоєння йому відповідної кваліфікації.