http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » План уроку з біології. Розробка уроку біології відповідно до вимог ФГОС

План уроку з біології. Розробка уроку біології відповідно до вимог ФГОС

Дуже важливий цикл предметів в рамках шкільної програми - природничий. Адже саме він дає уявлення про природу, її явища, живих істот, їх взаємозв'язку з людиною. Географія, біологія, фізика та хімія - та основа, яка дозволяє дітям увійти в життя, почати розбиратися в що відбуваються навколо речі, орієнтуватися в них та керувати ними.

Біологія завжди вводилася в шкільний курс з 6 класу, проте за вимогами сучасних освітніх стандартів тепер дана дисципліна є обов'язковою до вивчення з п'ятої щаблі навчання. Розглянемо, які ж вимоги до підготовки уроку висуваються тепер, яка роль відводиться вчителю, як повинен виглядати сучасний план уроку з біології.


План уроку з біології. Розробка уроку біології відповідно до вимог ФГОС

Ведення біології в рамках шкільної програми

Дана дисципліна є найбільш стародавньої з усіх відомих наук. З часів появи людини йому відразу було цікаво все те, що його оточує. Як влаштовані живі організми? Чому відбуваються ті чи інші явища? Яка будова його власного організму? Яке різноманіття навколишнього його природи?

На всі ці запитання дає відповідь урок біології. Саме ця форма навчання є основною, так як дозволяє за відведений кількість часу засвоїти максимально можливий обсяг інформації учням. На даний момент часу для вивчення цього предмета відводиться сім років - з п'ятого по одинадцятий клас включно. Природно, що за цей час дитина отримує весь комплекс природничо-наукових знань, які входять у предмет та об'єкт біології.


Головний критерій уроку

Самим головним критерієм успішності проведеного уроку є різноманітність форм роботи на ньому, грамотне і чітке побудову його структури. При дотриманні даних вимог спостерігається максимально ефективний результат. Головна мета - викликати у дітей інтерес до досліджуваного предмету та стимулювати бажання самостійно пізнавати якомога більше.

Саме тому сучасний урок біології - це спільна діяльність вчителя і учня, побудована на засадах демократизму. При цьому не так важливо, учні це 5-го класу або 11-го - мета і суть уроку від цього не змінюються. Активні форми роботи, різноманітні прийоми і використання нових методів - все це повинно використовуватися вчителем на будь якому ступені навчання даного предмету.

План уроку з біології. Розробка уроку біології відповідно до вимог ФГОС

Уроки біології: види

Для того щоб більш вдало реалізувати впровадження нових стандартів в побудову уроків, а також для того, щоб збільшити ефективність занять, слід використовувати різні види уроків біології. Всього їх можна виділити 15 основних:

 • бесіда;
 • проблемний урок;
 • комбінований урок;
 • екскурсія;
 • лекція;
 • семінар;
 • рольова гра;
 • залік;
 • киноурок;
 • урок з використанням інтернет-ресурсів;
 • лабораторна робота;
 • узагальнюючий урок;
 • залік;
 • контрольно-перевірний урок;
 • конференція.

Однак існують і інші види, які деякими вчителями створюються самостійно і успішно впроваджуються. Все залежить від обличчястості педагога та його креативності, націленості на результат, ставлення до предмета.

Очевидно, що з кожною сходинкою навчання повинні ускладнюватися і види уроків. Так, у п'ятому класі складно провести урок-лекцію або конференцію, семінар. А ось рольова гра або лабораторна робота, екскурсія викличе у дітей бурхливий ажіотаж і пожвавлення, що допоможе стимулювати зростання інтересу до предмета.
Для старшого ланки, навпаки, краще вибирати більш дорослі і серйозні форми проведення занять, що дозволить їм підготуватися до студентських лекцій. Однак і про легкі види забувати не варто, інакше є ризик втратити прихильність і інтерес дітей до предмету.

План уроку з біології. Розробка уроку біології відповідно до вимог ФГОС

Використовувані методи

Методи уроку біології іноді ще називають формами. Вони досить різноманітні і спрямовані на досягнення тієї чи іншої мети. Розглянемо, які ж вони бувають:

 • Метод проектів передбачає роботу не тільки протягом уроку, але і, можливо, всього навчального року. Робота може вестися як індивідуальна, так і групова. Головна мета - дослідження будь-якої проблеми, об'єкта з отриманням конкретного результату в результаті.
 • Фронтальний метод роботи передбачає управління всім класом і одночасне спілкування з усіма дітьми (наприклад, при поясненні частини нової теми або розкритті якогось поняття).
 • Індивідуальна форма - завдання підбираються з урахуванням активності та обличчястісних особливостей кожного учня.
 • Колективна робота в основі своїй має злагоджену взаємодію всіх членів уроку: учитель - учень - учень. Це можна здійснити, наприклад, при проведенні екскурсії або лабораторної роботи.
 • Групова форма передбачає поділ учнів на окремі "острівці", кожен з яких займається вивченням тієї чи іншої проблеми.
 • Використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) - важлива частина методики уроку будь-якого сучасного вчителя.
 • Енергозберігаючі технології.
 • План уроку біології за ФГОС, складений з комбінацією зазначених методів і видів роботи, обов'язково буде успішним в реалізації.

  Сучасні програми з біології

  Сьогодні є кілька авторів, яким віддається перевага при виборі підручника біології для уроку. Серед них наступні:

  • А. В. Никишов;
  • В. о. Пасічник;
  • І. Н. Пономарьова;
  • Н. В. Сонін;
  • Д. І. Трайтак і Н. Д. Андрєєва;
  • Л. Н. Сухорукова та інші.

  Кожен з авторів становить не просто підручник, але й цілий комплект посібників до нього. Це:
  • робочі зошити для учнів;
  • щоденник спостережень (не у всіх);
  • методичний посібник для вчителя;
  • робоча програма та поурочне планування на рік.

  Якогось автора вибрати, чию лінію розвивати, вибирає сам учитель спільно з дирекцією школи. Важливо, щоб обрана програма з біології була актуальною протягом усіх ступенів навчання, щоб не порушувалася наступність і цілісність сприйняття матеріалу.

  План уроку з біології. Розробка уроку біології відповідно до вимог ФГОС

  Технологічна карта уроку: складання

  Сьогодні прийняті та активно вводяться в дію нові ФГОС (федеральні державні освітні стандарти). Згідно з ним план уроку з біології являє собою технологічну карту, в якій розписуються всі основні етапи та хід заняття. Як її скласти? Для цього слід скласти таблицю, в якій будуть відображені наступні пункти:

 • Тема уроку.
 • Мета заняття.
 • Планований результат, у якому слід розписати предметні вміння в одній колонці і УУД (універсальні навчальні дії) - в інший.
 • Основні поняття даної теми.
 • Організація простору, яка включає в себе три складові (колонки): міжпредметні зв'язки, форми роботи, ресурси.
 • Етапи уроку, на яких чітко розписана діяльність вчителя, а також робота учнів в трьох напрямках: пізнавальна, комунікативна, регулятивна.
 • План уроку з біології повинен включати наступні етапи конструкційного побудови заняття:

  • організаційний момент, що включає позначення теми та її актуальність;
  • цілепокладання;
  • первинне засвоєння і застосування знань, осмислення;
  • підсумки заняття;
  • рефлексія;
  • домашнє завдання.

  Саме така побудова вважається повним, що відображає всю діяльність вчителя і учнів, методи і види роботи, результати, обсяг матеріалу. План-конспект уроку з біології складений відповідно до вимог ФГОС, передбачає орієнтацію на діяльнісний та обличчястісно-орієнтований підхід до навчання.

  План уроку з біології. Розробка уроку біології відповідно до вимог ФГОС

  Аналіз результатів уроку

  Для того щоб зрозуміти, наскільки успішно ведеться робота з обраної лінії і відповідно до ФГОС, існує аналіз уроку біології. Він дозволяє виявити переваги і недоліки, слабкі місця, сильні сторони. В результаті можна скорегувати заняття і покращити їх ефективність, підвищити якість навчання.

  Форми аналізу можуть бути різні. Наприклад:

  • самоаналіз;
  • комплексний аналіз;
  • методичний розбір та інші.

  Вибирати слід залежно від цілей, з якими проводиться захід.

  Сучасний вчитель біології

  Великі вимоги на всіх ступенях навчання пред'являються саме до педагога. З точки зору ФГОС, нинішній вчитель біології повинен досконало володіти професійними компетенціями. Крім того, на певному рівні повинні бути і його обличчястісні якості.

  Психологічний портрет педагога також підлягає розгляду з точки зору ФГОС. Розглянемо детальніше, які саме компетенції і риси входять до складу обличчястості вчителя.

  План уроку з біології. Розробка уроку біології відповідно до вимог ФГОС

  Професійні компетенції

  Можна виділити 6 основних:

 • Комунікативна. Вміння конструктивно спілкуватися, знаходити демократичні методи побудови бесіди з учнями і застосовувати їх. Підтримувати вільно діалоги з батьками, колегами, керівництвом. Уміння спілкуватися - важлива ланка успішного процесу навчання.
 • Професійна. Природно, сучасний педагог повинен на високому рівні володіти знаннями зі свого предмета, володіти загальним широким кругозором, здійснювати метапредметние зв'язку на уроці.
 • ІКТ-компетентність. Ні один відкритий урок з біології сьогодні не обходиться без використання інформаційних технологій. І це правильно. Наші діти ростуть в таку епоху, коли для них норма - постійна наявність комп'ютера в житті. Вчитель зобов'язаний уміти використовувати це для досягнення хорошого результату в навчанні.
 • Управлінська, яка дозволить здійснити саме діяльнісний підхід до навчання.
 • Общепедагогическая. Передбачає знання основ психології і педагогіки учнів.
 • Рефлексивна - вміння тверезо і грамотно оцінювати свою роботу, робити роботу над помилками.
 • Особисті якості викладача

  Крім позначених професійних компетенцій існують вимоги до вчителя як до обличчястості. Вважається, що біологія в школі має викладатися обличчястістю, яка має:

  • почуттям гумору;
  • емоційністю;
  • виразністю мовлення;
  • творчим початком;
  • організаторськими здібностями;
  • дисциплінованістю;
  • наполегливістю;
  • цілеспрямованістю.

  У поєднанні з професійними критеріями виходить портрет сучасного педагога, відповідного до вимог ФГОС.

  План уроку з біології. Розробка уроку біології відповідно до вимог ФГОС

  Тести: суть і значення

  Одна з найголовніших форм контролю знань, яка застосовується повсюдно на кожному уроці, - тести з біології. І це цілком зрозуміло. По-перше, така перевірка економить час на занятті. Практично будь-який план уроку з біології включає в себе дану форму роботи. По-друге, дає можливість охопити питаннями більший обсяг пройденого матеріалу. По-третє, дозволяє збільшувати накопляемость оцінок. Але головна причина не в цьому.

  Форма іспитів ДПА і ЄДІ передбачає основну частину саме у вигляді тесту. Тому важливо заздалегідь підготувати учнів до такої форми перевірки. Зробити так, щоб до випускного класу вони вже вільно володіли методикою написання подібних робіт і вважали її звичайною.

  Тести з біології, як і за будь-якого іншого предмету, вчитель складає самостійно або користується вже готовими формами з методичних посібників. У будь-якому випадку бажано включати ті питання, які зустрічаються в екзаменаційних роботах. Сам бланк тестів повинен бути максимально наближений по оформленню такому на підсумковій атестації.