http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Типологія країн: економічно розвинені країни і країни, що розвиваються,

Типологія країн: економічно розвинені країни і країни, що розвиваються,

Сучасні держави прийнято поділяти на розвинені. Перші традиційно розглядаються як лідери світової економіки, другі — як ті, що, можливо, будуть коли-то претендувати на відповідний статус. Але які ж критерії розмежування держав на розвинені? За рахунок чого можливе скорочення відставання одних країн від інших?

Принципи економічної класифікації країн

Отже, сучасні економісти виділяють розвинені країни і країни, що розвиваються. Виходячи з яких критеріїв допустима дана класифікація? Подібна схема була введена в обіг економічною і соціальною радою ООН. Основний критерій, запропонований експертами цієї організації, — ступінь відповідності національної економіки тієї чи іншої держави ринковим критеріям і фінансовими показниками: ВВП на душу населення, рівень технологічності галузей, якість соціальних інститутів і т. д. Є методологія МВф, згідно з якою розглянута класифікація країн ("розвинені") не використовується, замість неї практикується віднесення до передових держав і тим, що не підпадають під дану категорію.


Типологія країн: економічно розвинені країни і країни, що розвиваються,

Є сфери, характеристики яких не дозволяють віддати яким-небудь державам лідерство. Наприклад, багато демографічні проблеми розвинених країн збігаються. Схожим чином справа йде також з кліматичними ресурсами, екологією — далеко не завжди в розвинених державах стан справ у цих сферах краще, ніж в.

Розвинені країни

Зараз до розвинених прийнято відносити держави Західної Європи, США, Канаду, Ізраїль, азіатські країни — Японію, Південну Корею, Тайвань, Сінгапур, Австралію і Нову Зеландію. Ці держави мають ВВП на душу населення не менше 30 тис. доларів, стійку економіку, високий рівень розвитку соціальних інститутів. Лідируючими в економічному і політичному плані прийнято називати країни «Великої сімки» - США, Великобританію, Німеччину, Францію, Італію, Канаду і Японію. На частку держав G7 припадає близько 50% світового ВВП.


Специфіка розвинених економік

Розвинені країни і країни, що розвиваються, розрізняються, насамперед макроекономічними показниками. За рахунок чого державам першого типу вдається бути лідерами? За однією з найпоширеніших версій, показники ВВП у розвинених державах вищий, ніж у країнах, в силу двох основних причин: доступності капіталу (який можна інвестувати в різні галузі і тим самим сприяти зростанню економіки), а також відкритості ринку (завдяки чому той чи інший господарський сегмент має необхідний споживчий попит).

Типологія країн: економічно розвинені країни і країни, що розвиваються,

Фактична структура економік розвинених країн, як зазначають деякі дослідники, зовсім не обов'язково може припускати диверсифікованість. Так, наприклад, в структурі ВВП Норвегії простежується сильна залежність від експорту нафти. Проте надмірний акцент в розвитку економіки на відповідному секторі в Норвегії — не проблема у зв'язку з постійністю ринків збуту, а також з причини наявності у країни дуже великих резервів.
Роль транснаціональних корпорацій

Значуща відмінність розвинених країн від країн, в тому, що в державах першого типу провідну роль грають транснаціональні корпорації. Власне, багато в чому саме їх активність зумовлює відкритість зовнішніх ринків для країн відповідної категорії. Держави, що розвиваються не завжди володіють даним ресурсом. Інша відмінність розвинених країн від країн — у важливості ролі малих і середніх підприємств. Невеликі компанії — це, по-перше, зниження соціального навантаження на державу (громадяни працевлаштовують самі себе за допомогою відкриття бізнесу, а також беруть на роботу інших), по-друге, це додатковий ресурс для збору податків.

Типологія країн: економічно розвинені країни і країни, що розвиваються,

Значимість соціальних інститутів

Розвинені країни і країни, що розвиваються, розрізняються також на рівні соціальних інститутів — права, державного управління, освіти. У державах першого типу, як правило, впроваджена в достатній мірі ефективна система законодавства, що оптимально поєднує в собі необхідні бюрократичні механізми і свободу бізнесів від зайвих формальностей. В системі державного управління значна увага приділяється впровадженню демократичних інститутів — причому акцент робиться на розвитку відповідних ініціатив на місцевому, локальному рівні, а не на загальнонаціональному. Найважливіша умова для підтримки державою статусу розвиненого — конкурентоспроможна система освіти. Її наявність зумовлює формування кращих кадрів, які зможуть брати безпосередню участь в модернізації економіки та підтримці її високорозвиненого статусу.

Роль держави в розвинутих економіках

Вище ми відзначили, що розвинені країни і країни, що розвиваються, відрізняються тим, що в перших — великий відсоток приватних бізнесів. Разом з тим у більшості країн відповідного типу вкрай значущу роль відіграють урядові інститути, здійснюють необхідне господарське регулювання. Основна мета подібних активностей влади — формування оптимальних умов для товарно-грошових комунікацій бізнесів як всередині держави, так і з його торговими партнерами. Уряд може регулювати економіку за допомогою власної участі в господарських процесах допомогою держпідприємств або реалізовувати ті чи інші законотворчі ініціативи.
Лібералізація розвинених економік

Найважливіший ознака господарської системи розвиненої держави — відкритість зовнішніх ринків. У цьому простежується ліберальний підхід до організації економічної системи в більшості країн відповідного типу. Проте країна повинна бути готовою до активних комунікацій на зовнішніх ринках, особливо в аспекті конкурентоспроможності товарів, що випускаються національними підприємствами.

Типологія країн: економічно розвинені країни і країни, що розвиваються,

Вплив глобалізації на розвинені країни в цьому сенсі може бути несхожим. Держави першого типу, як правило, адаптовані до конкурентних умов глобального ринку, і тому можуть відчувати себе досить комфортно в умовах, коли економіка повинна постійно вдосконалюватися з тим, щоб пропонувати кращі продукти і сервіси. Країни, що розвиваються, в силу можливого дефіциту капіталу і - як результат — рівня технологічності виробництв не завжди здатні витримувати конкуренцію на зовнішніх ринках.

Країни, що розвиваються,

Фахівці виділяють близько 100 держав, які можна віднести до відповідної категорії. Є велика кількість критеріїв, за якими та чи інша країна може бути визначена як розвивається. Відзначимо, що даний термін може передбачати додаткові підстави для класифікації. Наприклад, серед країн вирізняють країни з перехідною економікою — ті, у яких довгий час господарська система розвивалася за принципами соціалізму. До таких країн відноситься Росія. Досить складно класифікувати згідно із зазначеним критерієм Китай. Справа в тому, що в КНР — комуністичному державі - співіснують елементи як ринкової економіки, так і командно-адміністративною.

Типологія країн: економічно розвинені країни і країни, що розвиваються,

Одним з критеріїв віднесення країни до країн можна віднести той же рівень ВВП на душу населення. Однак не всі економісти вважають його коректним. Справа в тому, що в деяких близькосхідних країнах — наприклад, в Катарі, Саудівській Аравії, Бахрейні — ВВП на душу населення навіть більше, ніж у найбільш розвинених європейських державах. Однак дані країни, тим не менш, класифікуються як такі, що розвиваються. Тому багато експертів вважають за краще інші критерії, що дозволяють розмежовувати економічно розвинені країни.

В числі найпоширеніших підстав — рівень розвиненості соціальних інститутів. Даний фактор, вважають економісти, може зумовлювати стійкість, у свою чергу, економічної системи держави. Тобто, наприклад, при неефективному політичному управлінні країною і низькій якості законодавчого регулювання високий ВВП держави цілком може знизитися в силу впливу тих чи інших факторів (протидіяти яким цілком можна було б у разі вибудовування сильних соціальних інститутів).

Деякі економісти вважають, що господарська система держави повинна нехай і не бути диверсифікованою, але все ж - дуже бажано — базуватися хоча б на кількох провідних галузях. Наприклад, в економіці деяких близькосхідних країн досі грає найважливішу роль нафтовий сектор, що дає привід дослідникам не відносити їх до категорії розвинутих.

Критерії віднесення Росії до країнам

Виходячи з яких критеріїв державам, що розвиваються відноситься РФ? В даному випадку можна говорити про недостатній відповідності нашої країни розвиненим за рівнем ВВП на душу населення. Зараз він становить близько 24 тис. доларів — за паритетом купівельної спроможності. Необхідно хоча б 30 тис. для відповідності статусу розвинутої країни з даного критерієм.

Що стосується соціальних інститутів, підходи до оцінки їх російського варіанту сильно різняться. Є дослідники, які вважають, що державна і правова системи РФ потребують якнайшвидшої модернізації. Інші експерти вважають, що російська схема законодавчого регулювання економіки оптимальна для держави — з урахуванням його історичних і культурних особливостей. Тобто просте копіювання зразків правових систем розвинених країн може бути неефективним.

З точки зору ролі в економіці малих і середніх підприємств показники РФ об'єктивно також менш видатні, ніж ті, які характеризують багато розвинені країни світу. Можливо, це пов'язано з довгим періодом при СРСР, коли приватний бізнес був заборонений. За роки будівництва вільного ринку в РФ просто не сформувалося поки що великого класу підприємців.

Щодо доступу РФ до світових ринків — недавні політичні події свідчать про те, що такою може бути штучно обмежений західними державами. В результаті перед Росією постає завдання — формувати для себе нові ринки. Чим наша держава, по всій видимості, і займається, укладаючи нові контракти з країнами БРІКС, розвиваючи разом з Білоруссю, Казахстаном, Вірменією і Киргизією співробітництво в рамках ЄАЕС.

Росія володіє рядом унікальних технологій — особливо це можна спостерігати на прикладі військової сфери. Багато з відповідних рішень мають вкрай мало аналогів на Заході — наприклад, це стосується літаків 5-го покоління. За цим критерієм РФ до категорії держав, що розвиваються віднести, звичайно, складно. У Росії виробляються багато інші зразки високотехнологічної продукції — наприклад, процесори «Ельбрус», по ряду параметрів нічим не поступаються мікросхем Intel і AMD.

Що стосується рівня диверсифікації економіки, як ми зазначили вище, навіть у багатьох розвинених державах цей критерій не дотримується. Тому відома залежність РФ від експорту нафти — це, ймовірно, не головний чинник того, що наша країна поки що не належить до розвинених.

Типологія країн: економічно розвинені країни і країни, що розвиваються,

Однак, як відзначають багато економістів, подальше зростання національного господарства РФ за рахунок відповідного сектора вже не буде туман — по-перше, тому, що ціни на нафту непередбачувані, а по-друге, значно збільшити обсяги її видобутку Росії буде складно. Необхідно, таким чином, розвивати додаткові галузі економіки.

Пошук нових ринків актуальне для всіх

Відзначимо, однак, що останнім часом вільний доступ до ринків — загальна проблема розвинених країн. Яким би не був потенціал того чи іншого сегмента, рано чи пізно вичерпується. Навіть найбільш розвиненим державам доводиться шукати нові ринки. Певну перевагу можуть мати ті, які володіють розвиненим індустріальним сектором. У промислово розвинених країнах зі значною часткою виробничих підприємств у ВВП, як правило, завжди знаходяться гравці бізнесу, здатні запропонувати світовому ринку той чи інший конкурентоспроможний продукт. Таким чином, наявність відповідного ресурсу — критерій, який важливий для розвитку країн обох розглянутих типів, якщо говорити про рішення такої проблеми, як пошук нових ринків.

Типологія країн: економічно розвинені країни і країни, що розвиваються,

Отже, згідно з поширеною в середовищі сучасних економістів класифікацією, є розвинуті, що розвиваються, перехідні країни. У ряді випадків кордон між ними знайти нелегко — наприклад, якщо мова йде про держави з великим ВВП, але недостатньо досконалими, за західними критеріями, соціальними інститутами. У ряді випадків економіка розвинених країн може бути, в цілому, порівнянної з точки зору наявності у друге якихось унікальних технологій.

Однак реальність сучасної світової господарської системи така, що в рівні економічного розвитку багатьох держав спостерігається суттєва різниця. У більшості випадків можна виділити причини, що зумовили відсталість держави в тих або інших господарських аспектах. Їх подолання стане ключовою умовою підвищення динаміки економічного зростання країни та можливого включення в елітну категорію розвинених.