http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Як визначити ступінь окислення елемента?

Як визначити ступінь окислення елемента?

Як визначити ступінь окислення елемента?
Вміння знаходити ступінь окислення хімічних елементів є необхідною умовою для успішного вирішення хімічний рівнянь, що описують окислювально-відновні реакції. Без нього ви не зможете скласти точну формулу речовини, отриманого в результаті реакції між різними хімічними елементами. В результаті рішення хімічних задач, побудованих на таких рівняннях, буде або неможливим, або хибним. Поняття ступеня окислювання хімічного елемента
Ступінь окислення - це умовна величина, за допомогою якої прийнято описувати окислювально-відновні реакції. Чисельно вона дорівнює кількості електронів, яке віддає атом здобуває позитивний заряд, або кількістю електронів, яке приєднує до себе атом, що здобуває негативний заряд.

В окисно-відновних реакціях поняття ступінь окислення використовується для визначення хімічних формул сполук елементів, що виходять в результаті взаємодії декількох речовин.

На перший погляд може здатися, що ступінь окислення еквівалентна поняттю валентності хімічного елемента, але це не так. Поняття валентність використовується для кількісного вираження електронного взаємодії в ковалентних сполуках, тобто в з'єднаннях, утворених за рахунок утворення спільних електронних пар. Ступінь окислення використовується для опису реакцій, які супроводжуються віддачею або приєднанням електронів.

На відміну від валентності, яка є нейтральною характеристикою, ступінь окислення може мати позитивне, негативне або нульове значення. Позитивне значення відповідає числу відданих електронів, а негативна числа приєднаних. Нульове значення означає, що елемент знаходиться або у формі простого речовини, або він був відновлений до 0 після окислення, або окислен до нуля після попереднього відновлення.

Як визначити ступінь окислення конкретного хімічного елементу
Визначення ступеня окиснення для конкретного хімічного елементу підпорядковується наступним правилам:
 1. Ступінь окиснення простих речовин завжди дорівнює нулю.
  Лужні метали, які знаходяться в першій групі періодичної таблиці, мають ступінь окислення +1.
  Лужноземельні метали, що займають в періодичній таблиці другу групу, мають ступінь окислення +2.
  Водень у сполуках з різними неметалами завжди проявляє ступінь окислення +1 а в сполуках з металами +1.
  Ступінь окислення молекулярного кисню у всіх з'єднаннях, що розглядаються в шкільному курсі неорганічної хімії, дорівнює -2. Фтору -1.
  При визначенні ступеня окислення в продуктах хімічних реакцій виходять з правила електронейтральності, згідно з яким сума ступенів окиснення різних елементів, що входять до складу речовини, повинна бути дорівнює нулю.
  Алюміній у всіх з'єднаннях виявляє ступінь окиснення дорівнює +3.


  Далі, як правило, починаються складності, так як інші хімічні елементи демонструють і проявляють змінну ступінь окислення в залежності від типів атомів інших речовин, що беруть участь в з'єднанні.

  Розрізняють вищу і нижчу проміжну ступеня окислення. Вища ступінь окислення, як і валентність, відповідає номеру групи хімічного елемента в періодичній таблиці, але має при цьому позитивне значення. Нижча ступінь окислення чисельно дорівнює різниці між числом 8 групою елемента. Проміжним ступенем окиснення буде будь-число в діапазоні від нижчої ступені окислення до вищої.

  Щоб допомогти вам зорієнтуватися в різноманітті ступенів окислення хімічних елементів пропонуємо вашій увазі наступну допоміжну таблицю. Виберіть у ній зацікавив вас елемент і ви отримаєте значення його можливих ступенів окислення. В дужках вказані рідко зустрічаються значення.  Ступінь окислення хімічного елемента:

  -
  Ac
  Ag
  Al
  Ar
  As
  At
  Au
  B
  Ba
  Be
  Bi
  Br
  C
  Ca
  Cd
  Ce
  Cl
  Co
  Cr
  Cs
  Cu
  Dy
  Er
  Eu
  F
  Fe
  Fr
  Ga
  Gd
  Ge
  H
  He
  Hf
  Hg
  Ho
  I
  In
  Ir
  K
  Kr
  La
  Li
  Lu
  Mg
  Mn
  Mo
  N
  Na
  Nb
  Nd
  Ne
  Ni
  O
  Os
  P
  Pa
  Pb
  Pd
  Pm
  Po
  Pr
  Pt
  Ra
  Rb
  Re
  Rh
  Rn
  Ru
  S
  Sb
  Sc
  Se
  Si
  Sm
  Sn
  Sr
  Ta
  Tb
  Tc
  Te
  Th
  Ti
  Tl
  Tm
  U
  V
  W
  Xe
  Y
  Yb
  Zn
  Zr