http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Як вирішувати окисно-відновні реакції?

Як вирішувати окисно-відновні реакції?

Як вирішувати окисно-відновні реакції?
Окислювально-відновними називають реакції, в результаті яких взаємодіють хімічні елементи змінюють свої ступені окислення шляхом передачі своїх, або навпаки приєднання чужих електронів. Розгляду теоретичних засад та вирішення практичних задач в області окислювально-відновних реакцій відведено значне місце в курсі загальної хімії середньої школи. Для учнів дуже важливо оволодіти навичками рішення окислювально-відновних реакцій.
Як вирішувати окисно-відновні реакції

Рішення рівнянь окисно-відновних реакцій залежить від вихідних даних і поставленого завдання. Найчастіше завдання зводяться до визначення формули продуктів реакції на основі ступенів окислення беруть участь у ній елементів і зрівнювання обох частин рівняння на основі коефіцієнтів, підібраних на основі методу електронного балансу.

 1. Рішення даного типу рівнянь неможливо без чіткого розуміння основних термінів і визначень. Ми розповідали про них у статтях як визначити окисник і відновник і як знайти ступінь окислення елемента.

  Якщо за умовами завдання хімічна формула продукту реакції вам невідома, то визначте її самі, враховуючи ступеня окислення вступають у взаємодію елементів. Розглянемо це на прикладі окиснення заліза.

  Fe + O 2 -> FeO


  Залізо, вступаючи у взаємодію з молекулами кисню, утворює хімічну сполуку під назвою оксид. Проставимо ступеня окислення для що беруть участь в реакції хімічних елементів і цим же елементів, але вже входять до складу продукту реакції.

  Fe 0 + O 2 0 -> Fe +3 O -2


  З схеми реакції видно, що дана реакція є окислювально-відновної, так як ступінь окислення змінилася в обох беруть участь у ній речовин: і заліза, і у кисню.

  Залізо набуває заряд +3 отже воно віддає три електрона і є відновником для кисню, який набуває заряд -2 а отже приймає два електрона.

  Fe 0 - 3e -> Fe +3

  O 2 0 + 4e -> O -2


  Щоб хімічна формула оксиду заліза придбала правильний вигляд необхідно правильно розставити індекси для даного продукту реакції. Виконується це через знаходження найменшого спільного кратного. Знаходимо, що між 3 і 2 найменше спільне кратне дорівнює 6. Індекси визначаємо наступним чином: ділимо найменше спільне кратне на ступінь окислювання кожного елемента і записуємо формулу. В результаті отримуємо правильну формулу оксиду заліза.

  Fe + O 2 -> Fe 2 O 3


  Тепер схему необхідно перевірити за методом електронного балансу і при необхідності зрівняти її ліву і праву частини. Як видно з п. 5 залізо віддає три електрона, а молекула кисню приймає чотири електрона. Очевидно, що схема реакції потребує зрівняння з допомогою коефіцієнтів.

  Підбір коефіцієнтів також виконують через визначення найменшого спільного кратного для отриманих і переданих електронів.

  Fe 0 - 3e -> Fe +3 | НОК=12 | 4

  O 2 0 + 4e -> O -2 | НОК=12 | 3


  У нашому прикладі спільне кратне (НСК) між що беруть участь в реакції електронами буде дорівнює 12. Отримаємо коефіцієнти, розділивши НОК на кількість електронів і перенесемо їх в рівняння.

  4•Fe + 3•O 2 = Fe 2 O 3  Для повного дотримання електронного балансу залишається встановити коефіцієнт 2 в правій частині.
  4•Fe + 3•O 2 = 2•Fe 2 O 3  Перевіримо виконання умови електронного балансу.

  4•Fe 0 - 4•3e -> 2•Fe 2 +3

  3•O 2 0 + 3•4e -> 2•O 3 -2


  Кількість відданих залізом електронів зрівнялося з кількістю прийнятих киснем і склало 12. Отже, електронний баланс досягнутий підбором коефіцієнтів.


  Нехай вас не бентежить простата розглянутого прикладу. Головне усвідомити принцип вирішення окислювально-відновних реакцій і ви зможете вирішувати більш важкі завдання. Головне дотримуватися наступного алгоритму.


  Запишіть схему рівняння і проставте ступені окиснення елементів.
  Визначте точну хімічну формулу продукту реакції на основі ступенів окислення, що входять до її складу елементів.
  Підберіть індекси елементів формули готового речовини.
  Визначте які елементи змінили ступені окиснення, хто з них виступив окислювачем, а хто відновником.
  Випишіть елементи, що змінили свої ступеня окислення і визначте скільки електронів віддав або отримав кожен з них.
  Визначте коефіцієнти, яку потрібно встановити, щоб виконувалася умова електронного балансу.
  Запишіть рівняння реакції в кінцевому вигляді з розставленими коефіцієнтами.


  Найбільшою складністю у вирішенні окисно-відновних реакцій може стати визначення формули продукту або продуктів взаємодії. Навіть досвідчені хіміки в деяких випадках не можуть передбачити, як будуть взаємодіяти речовини без лабораторних дослідів. Тому, у шкільному курсі хімії для елементів, що вступають у складні взаємодії, найчастіше вже даються точні формули готового продукту і все, що потрібно для рішення - це зрівняти реакцію.