http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Як вирішувати хімічні рівняння реакцій?

Як вирішувати хімічні рівняння реакцій?

Як вирішувати хімічні рівняння реакцій?
Рішення рівнянь хімічних реакцій викликають труднощі у чималої кількості учнів середньої школи по-чому завдяки великій різноманітності беруть участь в них елементів і неоднозначності їх взаємодії. Але так як основна частина курсу загальної хімії в школі розглядає саме взаємодія речовин на основі їх рівнянь реакцій, то учням необхідно обов'язково ліквідувати прогалини в даній області і навчитися вирішувати хімічні рівняння, щоб уникнути проблем з предметом надалі.
Рівнянням хімічної реакції називається символьний запис, що відображає взаємодіючі хімічні елементи, їх кількісне співвідношення і отримуються в результаті взаємодії речовини. Дані рівняння відображають сутність взаємодії речовин з точки зору атомно-молекулярного обміну.Розглянемо рішення хімічного рівняння на прикладі окиснення алюмінію киснем. Алюміній, взаємодіючи з киснем, утворює оксид алюмінію. Володіючи зазначеними вихідними даними складемо схему рівняння.Al + O 2 -> AlO
В даному випадку ми записали приблизну схему хімічної реакції, яка лише частково відображає її сутність. У лівій частині схеми записуються речовини, що вступає в реакцію, а в правій результат їх взаємодії. Крім того, кисень та інші типові окислювачі, зазвичай записуються правіше металів та інших відновників в обох частинах рівняння. Стрілка показує напрямок реакції.Щоб дана складена схема реакції придбала закінчений вигляд і відповідала закону збереження маси речовин, необхідно:

 1. Проставити індекси в правій частині рівняння у речовини, отриманого в результаті взаємодії.

  Вирівняти кількість беруть участь у реакції елементів з кількістю отриманого речовини згідно з законом збереження маси речовин.  Почнемо з припинення індексів в хімічній формулі готового речовини. Індекси встановлюються у відповідності з валентністю хімічних елементів.  Валентністю називають здатність атомів утворювати сполуки з іншими атомами за рахунок з'єднання їх неспарених електронів, коли одні атоми віддають свої електрони, а інші приєднують їх собі на зовнішній енергетичний рівень. Прийнято вважати, що валентність хімічного елемента визначає його групою (колонкою) в періодичній таблиці Менделєєва. Однак на практиці взаємодія хімічних елементів відбувається набагато складніше і різноманітніше. Наприклад, атом кисню у всіх реакціях має валентність -2 незважаючи на те, що в періодичній таблиці знаходиться в шостій групі.  Щоб допомогти вам зорієнтуватися в цьому різноманітті, пропонуємо вам наступний невеликий довідковий помічник, який допоможе визначити валентність хімічного елемента. Оберіть елемент і ви побачите можливі значення його валентності. Позитивне числове значення в результаті буде відповідати кількості відданих електронів, негативне - числа приєднаних. В дужках вказані рідкісні для вибраного елемента валентності.
  Повернемося до нашого приклад. Запишемо в правій частині схеми реакції зверху над кожним елементом його валентність. Для алюмінію Al валентність дорівнює +3 а для молекули кисню O 2 валентність дорівнює -2. Знаходимо найменше спільне кратне до цих чисел. Вона буде дорівнює шести. Ділимо найменше спільне кратне на валентність кожного елемента і отримуємо індекси. Хімічна формула результату сполуки оксиду алюмінію, отриманого в результаті реакції, прийме вигляд Al 2 O 3 .  Al + O 2 -> Al 2 O 3  Після отримання правильної формули отриманого речовини необхідно перевірити і в більшості випадків зрівняти праві і ліві частини схеми згідно закону збереження маси, так як продукти реакції утворюються з тих же атомів, які спочатку входили до складу вихідних речовин, що беруть участь у реакції.  Закон збереження маси свідчить, що кількість атомів вступили в реакцію повинна дорівнювати кількості атомів одержані в результаті взаємодії. У нашій схемі у взаємодії беруть участь один атом алюмінію і два атоми кисню. В результаті реакції отримуємо два атома алюмінію і три кисню. Очевидно, що схему необхідно у відповідність з законом збереження маси необхідно зрівняти, використовуючи коефіцієнти для елементів і речовин.  Зрівняння виконують також через знаходження найменшого спільного кратного, яке знаходиться між елементами, що володіють найбільшими індексами. У нашому прикладі це буде кисень з індексом в правій частині дорівнює 3 і лівої частини рівним 2. Найменше спільне кратне і в цьому випадку буде дорівнювати 6. Тепер розділимо найменше спільне кратне на значення найбільшого індексу в лівій і правій частинах рівняння і отримаємо наступні індекси для кисню.  Al + 3•O 2 -> 2•Al 2 O 3  Тепер залишається зрівняти тільки алюміній в правій частині. Для цього в ліву частину поставимо коефіцієнт 4.  4•Al + 3•O 2 = 2•Al 2 O 3  Тепер рівняння хімічної реакції відповідає закону збереження маси і між лівою і правою частинами можна поставити знак рівності. Розставлені коефіцієнти в рівнянні позначають число молекул речовин, що беруть участь у реакції і що виходять в результаті неї, або співвідношення даних речовин в молях.