http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Види ділового спілкування

Види ділового спілкування

Види ділового спілкування
Ділове спілкування - це обмін інформацією між реальними або потенційними партнерами. Цей тип спілкування передбачає постановку мети і вирішення найважливіших питань. Для того, щоб розуміти суть цього поняття, потрібно звернутися до видів ділового спілкування, кожен з яких пояснює той чи інший процес, пов'язаний з визначеною сферою.

Вербальне та невербальне спілкування


Це розділення вірно і для інших видів спілкування. Вербальне спілкування - це власне розмова, спілкування за допомогою слів. Невербальне спілкування - це пози, жести, інтонації, міміка, тобто все те, що дає людині додаткову інформацію про співрозмовника і предмет розмови.
Фахівці стверджують, що ми отримуємо лише якийсь відсоток інформації з слів, а інше - саме з тих сигналів, які прочитуємо і розшифровуємо підсвідомо в процесі невербального спілкування.

Прямі і непрямі види професійного спілкування


Насамперед усі види ділового спілкування зводяться до розмежування на пряме і непряме.

 • Прямий вид ділового спілкування являє собою власне обличчясте спілкування в одному приміщенні в один час. Сюди відносяться ділові бесіди і переговори.

 • Непрямий вид спілкування - письмовий, електронний або телефонне спілкування, яке зазвичай є менш результативним.


 • У цьому випадку, як і в інших видах міжобличчястісного спілкування, дуже важливо саме присутність людей в одному місці і в один час, адже це дозволяє встановити зоровий контакт, справити приємне обличчясте враження і таким чином вплинути на весь хід спілкування.

  Фази ділового спілкування


  Ділове спілкування, як і будь-яке інше, має свої певні фази:

 • підготовка до спілкування (попередня підготовка інформації, доказів тощо);

 • фаза спілкування (початок спілкування, контакт з потрібними людьми);

 • концентрація уваги (виділення кола проблем для обговорення);

 • підтримання уваги (пояснення проблеми на доступному офіційному мовою);

 • аргументація і переконання (не обов'язкова фаза, присутня лише у разі розбіжностей);

 • фіксація результату (полягає в необхідності закінчити розмову в потрібний момент).


 • Ці фази однаково вірні для будь-якого прямого вербального спілкування.

  Види і форми ділового спілкування


  Розрізняють кілька видів і форм ділового спілкування, які відповідають різним життєвим ситуаціям. До них відносяться:

 • Ділова переписка. Це непрямий спосіб спілкування, який здійснюється за допомогою листів. Сюди відносяться накази, запити, постанови і т. д. Відрізняють ділове лист від організації і для організації, і приватна офіційний лист - та ж листування між організаціями, але від імені конкретної обличчя.

 • Ділова бесіда. До цього виду спілкування відносяться обговорення різних робочих процесів з метою винести важливе рішення або обговорити деталі.

 • Ділова нарада. В ході наради збирається весь колектив фірми або його керівна частина, з метою вирішення найважливіших проблем і постановки завдань.

 • Публічний виступ. У даному випадку мається на увазі підвид ділової наради, в ході якого одна людина займає лідерські позиції і ділиться важливою інформацією з певним колом осіб. Важливо, що промовець повинен мати повне і всебічне уявлення про предмет розмови і володіти обличчястісними якостями,
  Види ділового спілкування
  дозволяють йому донести сенс вимовного до аудиторії.

 • Ділові переговори. У даному разі обов'язковим результатом спілкування є знаходження і прийняття рішення. В ході таких переговорів кожна сторона має свою точку зору і спрямованість, а результатом обіцяє стати угода або укладений контракт.

 • Спір. Не всі питання в діловому спілкуванні можна вирішити без спору, проте суперечка найчастіше тільки ускладнює ситуацію у зв'язку з тим, що люди ведуть себе не зовсім професійно і надмірно захоплено відстоюють точку зору.


 • Ці спобличчя спілкування охоплюють всі робочі ситуації і дозволяють упорядкувати весь процес спілкування в рамках ділового середовища.