http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка

Структура спілкування

Структура спілкування
Процес спілкування, по суті, триває все наше життя, адже, як істоти соціальні, без спілкування ми не змогли б організувати хоч якусь діяльність. Цей Феномен привертав увагу філософів стародавнього світу, так і сучасних психологів. Дотепер не існує єдиної класифікації структури процесу міжобличчястісного і міжгрупового спілкування, однак ми висвітлимо найбільш поширені види.
Спілкування було поділено на структуру, щоб отримати можливість аналізу для кожного елемента, а також упорядкувати їх.
У структурі, функціях та способах спілкування розрізняють три різних процесу:

 • обмін інформацією - комунікація;

 • обмін діями - інтеракція;

 • сприйняття партнера - соціальна перцепція.


 • У психології специфіка цих процесів розглядається, як спосіб взаємовідносин індивіда і суспільства, а соціологія розглядає використання спілкування в соціальній діяльності.
  Крім того, іноді дослідники вироблені три в психологічній структурі спілкування функції:

 • інформаційно-комунікативна;

 • регуляционно-комунікативна;

 • афективно-комунікативна.


 • Звичайно, в процесі спілкування всі ці функції тісно взаємопов'язані і поділяють їх виключно для аналізу і системи експериментальних досліджень.
  Рівні аналізу структури спілкування
  Радянський психолог Борис Ломів ще в минулому столітті виділив три основних рівня аналізу структури мовного спілкування, до цих пір застосовується в психології:

 • макрорівень. Дослідження цього рівня передбачає аналіз психологічного розвитку обличчястості, протягом певних періодів часу. Вивчається взаємозв'язок людини з іншими індивідами і соціальними групами.

 • мезауровень. На цьому рівні структуру спілкування розглядають як логічно завершених ситуацій взаємодії, що можуть змінюватися, і у яких індивід виявляється в певних часових відрізках. Акцент при аналізі мезауровня робиться на динаміці, етапах, вербальних і невербальних засобах спілкування, а також на змістовних компонентах ситуацій, при яких відбувається процес спілкування («з якою метою», «чому» і т. д.);

 • мікрорівень передбачає аналіз елементарних одиниць спілкування, розглядається як певна взаємодія поведінкових актів («питання-відповідь», а також ставлення суб'єктів спілкування до отриманої інформації).


 • Основоположник соціальної психології Б. Паригін розглядав структуру спілкування як взаємозв'язок двох основних аспектів: змістового (безпосередньо комунікацію) і формального (взаємодія з змістом і формою).
  Інший радянський психолог А. Бодалев серед видів і структур спілкування виділяв три основних компоненти:

 • гностичний. Мається на увазі пізнавальна сторона спілкування;

 • афективний - емоційна складова;

 • практичний - діяльний компонент.


 • Спілкування, як процес передачі інформації та взаємовпливу суб'єктів спілкування можна також охарактеризувати відносного його автономних компонентів:

 • мета;

 • зміст;

 • засоби здійснення спілкування;

 • учасники процесу спілкування;

 • тип зв'язку між суб'єктами спілкування;

 • комунікативний потенціал учасників процесу спілкування;

 • тендерні особливості спілкування;

 • стиль і тактика спілкування;

 • кінцевий результат процесу спілкування.


 • Для такого поділу структури спілкування необхідно звернути увагу на роль середовища, в якій реалізується спілкування:
  Структура спілкування
  соціальної ситуації, присутності або відсутності сторонніх осіб під час спілкування, які можуть впливати на процес. Так, наприклад, некомунікабельні люди губляться у присутності сторонніх осіб, можуть діяти імпульсивно і необдумано.
  У висновку необхідно відзначити, що процес спілкування є повноцінним при гармонійному поєднанні двох тісно взаємопов'язаних чинників: зовнішнього (поведінкового), що проявляється в комунікативних діях учасників спілкування, а також у виборі стилю поведінки, і внутрішнього (ціннісні особливості суб'єкта спілкування), який виражається за допомогою вербальних і невербальних сигналів.