http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка

Ділова мова

Ділова мова
Культура людини визначається в першу чергу вмінням правильно висловлювати свою думку в усній і письмовій формі. Ділове спілкування вимагає дотримання не тільки загальної культури, але і правил ділового етикету.
Особливості і ефективність ділового мовлення
Особливостями ділового мовлення є:

 • стислість;

 • впливовість;

 • точність.


 • Ділова мова та ділова розмова будуть ефективні при правильному підборі слів, граматичних і синтаксичних конструкцій, дотримання правил культури спілкування, вживанні стандартних словоформ і конструкцій тексту. Діловий стиль включає в себе стилістично нейтральні вербальні засоби, канцелярську і ділову лексику, поширені складні речення з точним викладом думок.
  В діловому мовленні повинна бути зведена до мінімуму емоційно забарвлена лексика, виключена мова жаргонная і розмовна. Ці спобличчя в окремих випадках можуть бути використані для отримання експресивності під час виступів перед аудиторією.
  Культура усного ділового мовлення передбачає володіння способами міжобличчястісного спілкування з діловим партнером, невеликою групою людей, аудиторією. Ділова розмова по телефону також передбачає дотримання певних норм спілкування . До таких норм відносяться:

 • правила знайомства і представлення себе;

 • знання форм поводження;

 • вміння слухати;
 • Ділова мова

 • уміння коротко формулювати мету розмови;

 • вміння завершувати розмову.


 • Розвиток ділового мовлення може відбуватися трьома способами:

 • методом поступового збільшення знань та відпрацювання навичок спілкування у процесі ділових переговорів;

 • методом вивчення спеціальної літератури, що описує правила ділового мовлення;

 • методом відвідування спеціальних тренінгів, у процесі яких відпрацьовуються навички ділового спілкування.


 • Найкращим способом розвитку ділової мови є тренінги, які дозволяють у короткий час оволодіти нормами ділового спілкування.