http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка

Активність особистості

Активність обличчястості
Характер, умови життя, світогляд людини і просто натхнення - все це є джерелами активності обличчястості. Бути цікавим і корисним як суспільству, так і самому собі гідно поваги. Чому одні люди виявляють більшу ініціативність, ніж інші, і що в подібному випадку про них говорить така наука, як психологія? Про це читайте далі.
Розбираємося в поняттях
Соціальна активність обличчястості - це свідома і цілеспрямована діяльність людини, яка характеризується ініціативністю і високою самомотивацією. Справи і вчинки характеризують ступінь прояву сил і можливостей, а також здібностей індивіда як члена колективу і суспільства. Становлення і розвиток людей відбувається в рамках взаємодії один з одним. Потреба в повазі та соціальний статус спонукає людину проявляти себе.
Психологічною основою для прояву творчої активності обличчястості є здібності, бажання і уміння людини. Важливу роль відіграє рівень розвитку уяви, інтуїції, а також розумова активність, потреба в самореалізації. Для творчості необхідно осяяння і натхнення. Творча робота починається з ідеї, яка і є головним стимулом для подальших дій. Ідея безпосередньо пов'язана з інтересами і потребами.
Проблема активності обличчястості в психології розглядається з точки зору внутрішніх спонукань людини, що залежать від зовнішніх впливів і подстраивающихся під необхідні умови. Принциповість, послідовність, відстоювання своїх поглядів, відсутність суперечностей між словом і ділом - все це говорить про активну життєву позицію. В людині втілюються властиві кожному моральні цінності, які визначають характер його поведінки.
Воля як форма активності обличчястості передбачає здатність індивіда свідомо регулювати свою діяльність, поведінку, контролювати емоції. Вона допомагає долати труднощі на шляху досягнення цілей. Це нелегкий процес подолання себе, коли потрібно не тільки міркувати і говорити, але й діяти.
Життєрадісність і позитивне мислення діють на оточуючих як магніт. Бути активним і «жадібним» до життя, значить бути успішним і здоровим. Фізичне здоров'я безпосередньо залежить від емоційного стану. Останнє знаходиться в тісному зв'язку з діяльністю людини. Чим насиченіший життя, тим здоровіше ви себе відчуваєте, пам'ятайте про це.