http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Тест Торренса «Завершення картинок»

Тест Торренса «Завершення картинок»

Тест Торренса «Завершення картинок»
Тест креативності. Повний варіант методики Е. Торренса являє собою 12 субтестів, згрупованих у три батареї. Перша призначена для діагностики словесного творчого мислення , друга - невербального творчого мислення (образотворче творче мислення) і третя - для словесно-звукового творчого мислення. Невербальна частина даного тесту, відома як «Фігурна форма тесту творчого мислення Торренса» (Figural forms), була адаптована в НДІ загальної і педагогічної психології АПН в 1990 році на вибірці школярів.

Пропонований варіант тесту Торренса являє собою набір картинок з деяким набором елементів (ліній), використовуючи які піддослідним необхідно домалювати картинку до деякого осмисленого зображення. В даному варіанті тесту використовується 6 картинок, вибраних з 10 оригінальних. На думку А. Н. Вороніна, дані картинки не дублюють по вихідним елементам один одного і дають найбільш надійні результати.

Діагностичні можливості адаптованого варіанту методики дозволяють оцінювати такі 2 показника креативності як:


 • оригінальність;

 • унікальність. • Показники «швидкого» виконання, «гнучкості», «складності» зображення, наявні в повній версії тесту «Завершення картинок» Торренса, у даній модифікації не використовуються.

  В ході адаптації даної методики були складені норми і атлас типових малюнків для вибірки молодих менеджерів, що дозволяють оцінювати рівень розвитку креативності у даної категорії осіб.

  Тест може проводитися як в індивідуальному, так і в груповому варіанті.
  Особливості проведення процедури тестування

  При проведенні тесту необхідно враховувати, що креативність проявляється в повній мірі лише в благоприємних умовах. Несприятливі функціональні стани, складні умови проведення, недостатньо доброзичлива атмосфера тестування різко знижують результати. Дана вимога є загальним при проведенні тестування будь-яких форм креативності, тому перед тестуванням креативності завжди намагаються створити сприятливу обстановку, мінімізувати мотивацію досягнення і зорієнтувати досліджуваних на прояв своїх прихованих здібностей. При цьому краще уникати відкритого обговорення предметної спрямованості методики, тобто не потрібно повідомляти про те, що тестуються творчі здібності (особливо творче мислення). Тест можна представити як методику на «оригінальність», можливість виразити себе в незвичному справі і т. д. Час тестування по можливості не обмежують, орієнтовно відводячи на кожну картинку по 1-2 хв. При цьому необхідно підбадьорювати тестованих, якщо вони довго обдумують або зволікають.
  Інструкція

  «Перед вами бланк з 6 недорисованними картинками. Вам необхідно домалювати їх. Домальовувати можна що завгодно і як завгодно. Після завершення малюнка необхідно дати йому назву і підписати знизу в рядку».
  Стимульний матеріал
  href="/sites/default/files/inessa/test_torrensa1.jpg">
  Тест Торренса «Завершення картинок»

  Тест Торренса «Завершення картинок»

  Тест Торренса «Завершення картинок»


  href="/sites/default/files/inessa/test_torrensa4.jpg">
  Тест Торренса «Завершення картинок»

  Тест Торренса «Завершення картинок»

  Тест Торренса «Завершення картинок»  Інтерпретація

  В оригінальному тест Торренса використовується кілька показників креативності. Найбільш значимий з них - оригінальність, несхожість створеного випробуваним зображення на зображення інших піддослідних. Іншими словами, оригінальність розуміється як статистична рідкість відповіді. Слід, однак, пам'ятати, що двох ідентичних зображень не буває, і, відповідно, говорити слід про статистичній рідкості типу (або класу) малюнків. У блоці інтерпретації наведені різні типи малюнків та їх умовні назви, запропоновані автором адаптації, які відображають деяку суттєву характеристику зображення. При цьому важливо, що умовні назви малюнків, як правило, не збігаються з назвами малюнків, даними самими піддослідними. У цьому, на думку А. Н. Вороніна, досить яскраво проявляються відмінності між вербальною і невербальною креативністю. Оскільки тест використовується для діагностики невербальної креативності, то назви картинок, що даються самими піддослідними, з подальшого аналізу виключаються і використовуються тільки в якості допоміжного засобу для розуміння суті малюнка.

  Показник «оригінальності» малюнка оцінюється виходячи з його масиву даних підраховується за такою формулою:
  Тест Торренса «Завершення картинок»  де Or - оригінальність даного типу малюнка; x - кількість малюнків іншого типу; Xmax - максимальна кількість малюнків в типі серед всіх типів малюнків для даної вибірки випробовуваних.

  Індекс оригінальності по Торренсу підраховувався як середня оригінальність по всіх картинок. Якщо оригінальність малюнка дорівнювала 100 то такий малюнок зізнавався унікальним. Додатково підраховувався індекс унікальності, який визначається як кількість картинок для даного випробуваного.

  Поряд з показником «оригінальність» в повному тест Торренса використовується показник «швидкого» виконання, який визначається як кількість малюнків за винятком повторюваних (без істотних варіацій) і нерелевантних. Під нерелевантними розуміються малюнки, що не включають в себе ліній стимульного матеріалу або не є складовою частиною малюнка. При адаптації методики даний показник виявився малоінформативним. При наявності релевантних малюнків, як правило, спостерігався процес переходу від неоригінальних малюнків до оригінальним і унікальним, тобто мав місце послідовно що розгортається у часі процес переходу до творчих рішень. Набагато рідше (1-2 випадки) мало місце нерозуміння інструкції. В обох цих випадках стандартна процедура підрахунку тестового бала непридатна і для визначення рівня креативності потрібно повторне тестування.

  Такий показник, як «гнучкість», досить добре працює в субтесте «Паралельні лінії», де потрібно домалювати до осмисленого зображення дванадцять пар паралельних ліній. «Гнучкість» у даному випадку передбачає наявність різних типів зображень для кожної пари ліній і легкість переходу від одного типу зображення до іншого. У випадку з різним стимульним матеріалом, запропонованим для домальовування, такий показник навряд чи осмислений і при його визначенні як «кількість різних категорій зображень» малоотличим від оригінальності. Показник «складності» зображення, що розуміється як «ретельність розробки малюнка, кількість доповнень до основного малюнку і т. д.», характеризує скоріше деякий «образотворчий» досвід випробуваного і певні обличчястісні риси (наприклад, эпилептоидность, демонстративність), ніж характеристики креативності. В даному варіанті тесту показники «швидкість» виконання, «гнучкість», «складність» зображення, не використовуються.

  Інтерпретація результатів тестування з даного тесту досить сильно залежить від специфіки вибірки, тому адекватні і надійні висновки про окрему людину можна отримати тільки в рамках даної вибірки або схожої з нею. В даному випадку представлені норми і атлас типових малюнків для вибірки молодих менеджерів, і відповідно можна досить добре оцінювати невербальну креативність людей такого або подібного контингенту. Якщо вибірка сильно відрізняється від пропонованої, то необхідно аналізувати результати по всій новій вибірці і тільки тоді давати висновки про окремих людей.

  Для оцінки результатів тестування людей, що належать до контингенту менеджерів або схожим з ним, пропонується наступний алгоритм дій.

  Необхідно зіставити домальовані з наявними в атласі і при знаходженні схожого типу привласнити даному малюнку оригінальність, зазначену в атласі. Якщо в атласі немає такого типу малюнків, то оригінальність даної домальованою картинки вважається 100. Індекс оригінальності підраховується як середнє арифметичне оригінально всіх картинок.
  Нехай перший малюнок схожий з картинкою 1.5 атласу. Її оригінальність - 074. Другий малюнок схожий з картинкою 2.1. Її оригінальність - 000. Третій малюнок ні на що не схожий, але спочатку пропоновані до домальовування елементи малюнок не включені. Така ситуація інтерпретується як відхід від завдання і оригінальність даного малюнка оцінюється 000. Четвертий малюнок відсутній. П'ятий малюнок визнаний унікальним (ні на що в атласі не схожим). Оригінальність - 100. Шостий малюнок виявився схожим з картинкою 63 і оригінальність 067. Таким чином, сумарний бал для даного протоколу - 241 /5 = 048.

  При оцінці оригінальності даного малюнка слід брати до уваги, що іноді «типові» малюнки з'являються у відповідь на нетипові для них стимули. Так, для картинки 1 найбільш типовий малюнок, названий нами умовно «хмара». Такого ж типу малюнок може з'явитися у відповідь на стимульний матеріал картинки 2 або 3. В атласі такі випадки дублювання не наводяться і оригінальність таких малюнків слід оцінювати за наявними для інших картинок зображень. У нашому випадку оригінальність малюнка «хмара», що з'явився на другій картинці, оцінюється 000 балами.

  Індекс унікальності (кількість унікальних картинок) даного протоколу - 1. Використовуючи процентильную шкалу, побудовану для цих двох індексів можна визначити місце даної людини щодо пропонованої вибірки і відповідно зробити висновки про ступінь розвитку у нього невербальної креативності.

  Результати розглянутого вище протоколу показують, що ця людина перебуває на межі 80%. Це означає, що приблизно у 80% людей у даній вибірці невербальна креативність (за індексом оригінальності) виявилася вищою, ніж у нього. Однак індекс унікальності у нього вище і тільки 20% мають більш високий індекс. Для оцінки креативності як такої більше значення має індекс унікальності, показує, наскільки дійсно нове може створити людина, але дифференцирующая сила запропонованого індексу мала і тому як допоміжний використовується індекс оригінальності.
  Процентильная шкала


 • відсоток людей, результати яких перевищують зазначений рівень

 • значення індексу оригінальності

 • значення індексу унікальності


 • 1
  0%
  20%
  40%
  60%
  80%
  100%


  2
  095
  076
  067
  058
  048
  000


  3
  4
  2
  1
  1
  000
  000