http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.

Оперативне планування

Оперативне планування
Оперативне планування - це один з видів планування , який передбачає складання планів на короткі проміжки часу, орієнтованих на максимальну деталізацію в намічені раніше плани робіт та їх графіків.
Оперативно фінансове планування - це планування фінансового фонду і ресурсів організації. Його необхідність полягає в тому, що матеріальна сфера змінюється в залежності від внутрішніх умов на підприємстві і для того щоб «залишатися на плаву» йому необхідні деякі заощадження.
Оперативно-календарне планування - деталізований план виконання робіт, визначення за термінами періодів початку і кінця виготовлення якої-небудь продукції або виконання іншого фронту робіт.

Види оперативного планування


Оперативне планування по відношенню до співпідпорядкованості на підприємстві поділяється на 2 види:

 • Міжцехове. Забезпечує розроблення та контроль усієї продукції, виробленої на підприємстві загалом, а також направляє в потрібне русло роботу кожного цеху чи відділу. Такий вид планування забезпечує злагодженість всього процесу виробництва.

 • Внутрішньоцехове. Направлено на синхронне виконання всіма співробітниками свого плану робіт. У нього входить розробка нових місячних чи квартальних планів виготовлення продукції, складання поточних графіків роботи.


 • Методи оперативного планування


  В оперативному плануванні залежно від специфіки виробництва, застосовується кілька основних методів.

 • Об'ємний метод. Призначений для розподілу річних об'ємів виробництва продукції та її продажу. Цей метод допомагає не тільки розподіляти обсяг робіт, але і оптимізувати використання виробничих фондів.

 • Календарний метод або оперативно-календарне планування. Це деталізований план виконання робіт, визначення за термінами періодів початку і кінця виготовлення якої-небудь продукції або виконання іншого фронту робот.

 • Об'ємно-календарний метод. Дозволяє планувати одночасно терміни й об'єми виконуваних на підприємстві робіт.

 • Об'ємно-динамічний метод. Передбачає тісну взаємодію таких планово-розрахункових показників, як терміни, об'єми і динаміка виробництва продукції, товарів або послуг.


 • Завдання оперативного планування


  Слід спочатку сказати, що основне завдання оперативних планів - це організація щоденної діяльності співробітників, а також напрям її в необхідне вигідну для підприємства русло. Існує ще й другорядне ряд завдань планування, в який входять такі як:

 • виконання завдань по випуску кінцевої продукції;

 • організація комплексного виробництва;

 • ефективне використання робочого часу .


 • Принципи оперативного планування


  Уперше загальні принципи планування були сформульовані А. Файолем. Він у свою чергу виділяв 5 основних принципів.

 • Принцип необхідності планування.

 • Принцип єдності планів.

 • Принцип безперервності планів.

 • Принцип гнучкості планів.

 • Принцип точності планів.


 • Етапи оперативного планування для кожного із представлених вище методів індивідуальні. Ми ж зараз розглянемо етапи об'ємного планування.

  Оперативне планування
 • Розробка номенклатурно-календарних планів запуску деталей, складальних одиниць продукції.

 • Розробка планових завдань по початку і закінчення циклу виробництва продукції окремо для кожного цеху чи відділу.

 • Формування виробничої програми запуску готової продукції на ринок.


 • На закінчення хочеться сказати про те, що всі ми добре розуміємо, яку роль планування відіграє в успішному функціонуванні організації. Тому вивчивши інформацію, наведену в цій статті, ви отримали можливість зробити свій бізнес більш прибутковим і конкурентоспроможним.