http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка
» » Припинення трудового договору

Припинення трудового договору

Припинення трудового договору
Трудовий договір є юридичним документом, який визначає відносини між сторонами, що уклали угоду - працівником і роботодавцем. Цей документ встановлює певні гарантії для працівника, а також повноваження роботодавця. У договорі вказуються всі умови роботи, розмір заробітної плати, права та обов'язки сторін.
Укладення та припинення трудового договору здійснюється у письмовій або усній формі, згідно з вимогами з боку законодавства. Припинення трудового договору може відбутися з ряду різних причин. Порядок припинення трудового договору передбачається законодавством, а поняття його розірвання включає в себе припинення дії договору за ініціативою сторін.

Підстави для припинення трудового договору


У законодавство чітко вказані причини, з яких може відбутися припинення і зміна трудового договору. До них відносяться:

 • угода обох сторін;

 • витікання терміну договору;

 • надходження або заклик працівника на військову (або альтернативну) службу;

 • розірвання договору за ініціативою сторін - працівника або роботодавця;

 • розірвання договору за ініціативою третіх осіб (профспілок, батьків або опікунів у випадках роботи з неповнолітніми);

 • переведення працівника на інше підприємство або установа, на виборну посаду;

 • відмова працівника на переведення його в іншу місцевість або на роботу з іншими умовами праці;

 • вступ в силу рішення суду, винесення вироку, засудження до позбавлення волі;

 • підстави, зазначені і передбачені у контракті.


 • Давайте зупинимося детально на основних, найбільш поширених причини припинення трудового договору.

  Припинення строкового трудового договору


  Припиненням трудового договору з установленим терміном його дії вважається закінчення цього строку. Повідомлення про припинення такого трудового договору повинно надаватися працівникові не менше ніж за три дні до звільнення. Винятком може бути закінчення строку дії договору, укладеного на час виконання обов'язків за іншого працівника. У цьому випадку договір втрачає силу з моментом виходу на робоче місце працівника. Договір, укладений на сезон, тобто з сезонними працівниками, стає недійсним по закінченню сезону. Договір на виконання певної роботи припиняється тоді, коли робота завершена. Дострокове припинення строкового трудового договору може відбутися за згодою сторін або ж ініціативи однієї з них.

  Угода про припинення трудового договору


  Трудовий договір також може бути розірвано і за угодою сторін, укладали його. Дата наказу про припинення трудового договору обговорюється та узгоджується заздалегідь. У подібному випадку працівник не зобов'язаний попереджати роботодавця про звільнення за 2 тижні. Однак щоб вказати таку причину розірвання договору, необхідна згода роботодавця, а також причина повинна бути вказана в заяві працівника про припинення трудового договору.
  Припинення трудового договору з сумісником, відбувається на тих же причин, що і для основного працівника,
  Припинення трудового договору
  а також має одну додаткову підставу - прийом на його місце працівника, для якого ця робота буде основною.

  Припинення трудового договору за ініціативою однієї із сторін


  Розірвати трудовий договір можна і за ініціативою однієї зі сторін, наприклад, працівника. Він має на це право за власним бажанням, і при цьому зобов'язаний написати заяву про звільнення не пізніше двох тижнів до запланованої дати звільнення.
  Припинення трудового договору за ініціативою роботодавця може статися в разі повної ліквідації організації або підприємства, скорочення штату працівників, невідповідності працівника займаній посаді або неодноразового грубого порушення своїх обов'язків без поважних причин.