http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка

Самоменеджмент

Самоменеджмент
Менеджеру по роду роботи доводиться багато часу витрачати на вирішення рутинних питань: розмови по телефону, підготовка звітів, проведення нарад, контроль і перевірка виконаних завдань, і якщо він заздалегідь не розпланує свій час вони можуть поступово завантажити цілий день, не залишаючи часу на вирішення глобальних питань. В таких умовах знижується працездатність керівника, і всі увагу вже спрямовано на поточні справи, а не на результат. Відпрацьовані методи самоменеджменту допоможуть виявити і усунути витік часу і допомогти керівнику більш короткою дорогою досягти головних цілей компанії.
Самоменеджмент відіграє важливу роль і у формуванні іміджу керівника, без нього успішна кар'єра приречена. Начальник повинен керувати та мотивувати підлеглих, але людина не може ефективно керувати іншими, якщо він не навчився керувати собою. Особистий зростання передбачає саморозвиток і роботу над собою. Чим вище обличчясті та професійні якості керівника, тим легше працівники йому підпорядковуються.

Основи самоменеджменту


Самоменеджмент - це послідовне використання випробуваних методів роботи в повсякденній практиці для осмисленого оптимального використання часу.
Мета самоменеджменту - використовувати свої можливості по максимуму, свідомо керувати перебігом свого життя і долати обставини ззовні в обличчястому житті і на роботі.
Існує 6 основних функцій самоменеджмета: постановка мети, планування, прийняття рішень, реалізація планів, контроль комунікація та інформація. Вони дозволяють щодня вирішувати різні завдання і проблеми. Здійснити ці функції і досягти своїх цілей допомагають різні інструменти і методи самоменеджменту. Щоб зрозуміти, які функції самоменеджменту вони допомагають здійснити і в чому їх переваги, розглянемо найбільш поширені з них.

 • Постановка цілей. Виконати цю функцію можна за допомогою таких методів як SWOT-аналіз, правильна постановка мети, вибір стратегії поведінки. Ці прийоми дозволяють розглянути слабкі місця і спрямувати зусилля на їх усунення.

 • Планування. Реалізувати дану функцію допоможуть інструменти самоменеджменту - річного, місячного та щоденного планування, складання стратегічних і оперативних планів, використання завдань тимчасового менеджменту і системи управління часом Бенджаміна Франкліна, ведення «Щоденників часу» і складання плану на день по методу «Альпи». Це сприяє правильному розподілу часу та економії до декількох годин кожен день.

 • Прийняття рішень. Для реалізації цієї функції застосовують такі інструменти, як: закон Парето, метод Ейзенхауера, розстановка пріоритетів, делегування повноважень, АТВ-аналіз. Вони спрямовані на вирішення в першу чергу найважливіших завдань, що з їх допомогою можна уникнути дедлайнів.

 • Організація і реалізація. Для виконання даної функції зазвичай досліджують свої біоритми і будують графік продуктивності, щоб визначити найбільш продуктивний час роботи, а потім, орієнтуючись на них, складають щоденний план. Це сприяє поліпшенню результатів роботи внаслідок вірного перерозподілу часу.

 • Контроль. Функція спрямована на контроль над процесом виконанням роботи і перевірку її кінцевих результатів. Вона дає можливість порівняти заплановане з кінцевим результатом. У підсумку це сприяє більш коректному виконання намічених завдань.

 • Комунікації і інформація. При втіленні функції використовують наступні методи: застосування пам'яток, компетентне ведення переговорів, швидкий оптимізований пошук потрібної інформації і розумне застосування комунікаційних засобів.


 • Переваги самоменеджменту очевидні:

 • менші витрати зусиль і часу на роботу;

 • оптимальна організації праці і більш високі результати;
 • Самоменеджмент

 • мінімальні стрес і поспіх;

 • зростання задоволеності від виконаної роботи;

 • зростання мотивації праці працівників і керівника;

 • менша завантаженість на роботі;

 • зростання професіоналізму керівника і персоналу;

 • досягнення обличчястих і професійних цілей найкоротшим шляхом.


 • Починайте вже сьогодні працювати над собою, і у вас буде міцний фундамент для розвитку вашої кар'єри. Кар'єрний самоменеджмент - запорука майбутнього успіху!