http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка

Тактичне планування

Тактичне планування
Сучасний світ від людини, яка хоче досягти чогось вагомого в своєму житті, вимагає наявність стратегії. Адже без останнього досягти бажаного буде дуже складно.
Тактичне планування показує, що необхідно зробити для того, щоб реалізувати якусь стратегію. Таке планування містить конкретні результати і являє собою програму конкретних дій. План складається на місяць, квартал, півроку або максимум рік. Давайте докладніше розглянемо етапи тактичного планування:

 • підготовка плану, в яку входить збір, уточнення різної інформації;

 • систематизація, уточнення цілей і завдань такого планування, аналіз отриманої інформації, визначення заходів, включених до плану;

 • прийняття плану, який документально оформляється і затверджується керівником.


 • Сутність


  Тактичне планування зазвичай проводиться між короткостроковим і довгостроковим планом , тобто воно є проміжним.
  Сутність тактичного планування полягає у визначенні того, чого хоче досягти підприємство в майбутньому, тому воно повинно відповісти на питання, яким чином можна досягти бажаного результату. Виконання такого плану пов'язане з меншим ризиком, оскільки його рішення є більш детальними, мають менший розрив у часі. Існує наступні види тактичного планування:

 • календарне планування, при якому визначається початок, тривалість і завершення кожної тактики;

 • календарний план, що має форму таблиці і містить всі етапи і операції, які розписані в строгій послідовності;

 • графік Гантта, що показує послідовність операцій і їх перетин у часі;

 • блок-схеми, які визначають тривалість проекту, а також паралельність і послідовність кожного етапу;

 • план роботи з основними групами громадськості, який містить в собі конкретні тактики, терміни їх виконання та відповідальних за це людей;

 • медіапланування, яке включає в себе медіалист і медіа-карту;

 • фінансове планування, головна мета якого, зробити підприємство найменш фінансово ризикованим.


 • Функції
  Виділяють наступні функції тактичного планування:

 • функція прогнозування , яка допомагає визначити цілі підприємства в конкретній формі, а також обчислити засоби і методи їх досягнення, що неможливо зробити без прогнозування.

 • функція координації , яка створює основу для здійснення дій.

 • функція контролю забезпечує виконання ефективного контролю. Дана функція є найважливішою, адже саме вона точно реалізує поставлені завдання, не дозволяючи збитися з курсу.


 • Методи
  Методи тактичного планування містять у собі переговори, зміна попередніх планів, обчислення за допомогою електронних таблиць, експертні системи, інтуїтивні і графічні методи, імітаційне моделювання, математичні моделі.
  Як вже говорилося вище, мета тактичного планування полягає в розробці розгорнутої програми, яка включає в себе всю виробничу, соціальну і господарську діяльність. План виконується в найбільш прийнятному використанні
  Тактичне планування
  матеріальних, фінансових, трудових і природних ресурсів. Завдання тактичного планування включають в себе створення нових виробництв, підготовку кваліфікованих працівників, розробка плану по розширенню ринку збуту, ціноутворення.
  Варто пам'ятати про те, що рентабельність завжди буде залишатися ключовим питанням для багатьох компаній. При розгляді варіантів тактичного планування народжуються нові ідеї, застосовуються нові інструменти і створюються відмінні ресурси для нового позиціонування компанії на ринку. При визначенні всіх деталей, можна швидко здійснити намічену програму.