http://poradumo.pp.ua

Online Журнал-Світ порад.
Головна сторінка

Конкурентний аналіз

Конкурентний аналіз
Будь-хто, хто хоча б трохи знайомий з маркетингом, чув про конкурентному аналізі ринку. Без його застосування неможливо прорахувати перспективи розвитку організації, можна спрогнозувати найкращий час для виходу товару на ринок і т. д. Але аналіз конкурентного середовища можна використовувати і для оцінки можливостей конкретної обличчястості. Підхід тим і хороший, що його можна налаштувати практично під будь-які цілі, а тому сутність процесу конкурентного аналізу варто розглянути детальніше.

Методи конкурентного аналізу


Розрізняють аналіз ситуації і галузевий аналіз конкурентного оточення. Перший використовується для вирішення невідкладних завдань, тому оцінюється найближче оточення. А ось галузевої конкурентний аналіз потрібен для створення стратегії розвитку, тому він приймає на облік макросреду підприємства.
Для оцінки конкурентних переваг того чи іншого продукту застосовуються різні методи аналізу.

 • SWOT-аналіз. Найбільш відомий з усіх методів аналізу конкурентних позицій. Полягає у врахуванні переваг, недоліків, загроз і можливостей. Тому він дозволяє виявити слабкі та сильні сторони компанії (товару) і знайти спобличчя вирішення виникаючих проблем. За допомогою SWOT-аналізу компанія може розробити стратегію поведінки. Виділяють 4 основні типи стратегій. Це СВ-стратегія, яка полягає у використанні сильних сторін компанії. СлВ-стратегія, яка передбачає подолання слабких сторін, які є у фірми. СУ-стратегія, що дозволяє використовувати сильні сторони компанії для захисту від загроз, а СлУ-стратегія дає можливість знайти спосіб позбутися слабких сторін підприємства, щоб уникнути загроз. Цей аналіз зазвичай використовується у поєднанні з одним із наступних методів аналізу конкурентного середовища. Такий підхід дозволяє отримати найбільш повну характеристику оточення.

 • SPACE-аналіз ґрунтується на думці, що конкурентоспроможність продукції і фінансова сила підприємства є основоположними факторами стратегії розвитку фірми, а переваги галузі та стабільність ринку мають значення в масштабах галузі. В результаті аналізу визначається група ознак (позиція підприємства), яким фірма відповідає в більшій мірі. Це конкурентна, агресивна, консервативна і оборонні позиції. Конкурентна характерна для нестабільних ринків при наявності високої конкурентоспроможності продукції фірми. Агресивна часто зустрічається при роботі в стабільній та активної галузі, дозволяє швидко реагувати на зміни ринку. Консервативна позиція звична для стабільної області і фірм, які не мають значних конкурентних переваг. Оборонна характерна для економічно невигідних видів діяльності і означає несприятливий період життя підприємства, з якого необхідно шукати шляхи виходу.

 • PEST-аналіз дозволяє виявити економічні, політичні, соціальні і технологічні фактори навколишнього середовища, які впливають на підприємство. За результатами аналізу складається матриця, в якій видно ступінь впливу того чи іншого фактора на фірму.

 • Конкурентна модель за М. Портеру дозволяє охарактеризувати стан конкуренції в галузі. Для цього оцінюється вплив наступних 5 сил: загроза появи продуктів-замінників, здатність постачальників торгуватися, загроза появи нових конкурентів, суперництво між наявними конкурентами всередині галузі, здатність покупців торгуватися.


 • Етапи конкурентного аналізу


  Як вже говорилося вище, для складання об'єктивної думки про конкурентному середовищі, використовуються кілька методів. Вони вибираються, щоб дати відповіді на ряд питань. Можна сказати, аналіз конкурентного середовища проводиться за наступними етапами.

 • Визначення часового відрізка для дослідження ринку (ретроспектива, перспектива).

 • Визначення продуктових меж ринку.

 • Визначення географічних меж.

 • З'ясування складу господарюючих суб'єктів на ринку.
 • Конкурентний аналіз

 • Розрахунок обсягу товарного ринку і частки, яку займає господарюючий суб'єкт.

 • Визначення ступеня насиченості ринку.

 • З'ясування бар'єрів для виходу на ринок.

 • Оцінка стану конкурентного середовища.


 • Запитаєте, а як же застосовувати конкурентний аналіз до обличчястості? А дуже просто, кожен з нас в якійсь мірі товар, ми володіє певними навичками і знаннями, які продаємо роботодавцю. За допомогою аналізу можна визначити, наскільки наші знання затребувані, і що потрібно зробити, щоб бути на голову вище всіх конкурентів, що працюють в сфері наших інтересів.